Sterownik energetyczny: modułowa koncepcja obudowy z łącznikiem T-BUS na szynę nośną

Przegląd

Obudowy do elektroniki Phoenix Contact  

Obudowy do elektroniki to znacznie więcej, niż tylko opakowanie

  • Modułowa budowa, elastyczne przyłącze do PCB i ciekawa stylistyka – wymagania w stosunku do obudów elektroniki są dziś bardzo zróżnicowane.
  • System obudów BC firmy Phoenix Contact służy firmie Scheidl GmbH z siedzibą w Norymberdze jako funkcjonalne opakowanie swojego sterownika Energy Controller.
  • Firma Optimus Meine Energie GmbH z niemieckiej Ratyzbony używa go do sterowania i monitorowania agregatów kogeneracyjnych.
  • W modułowej koncepcji obudowy sterownika Energy Controller ważną funkcję pełni łącznik T-BUS na szynę nośną.

Profil klienta

Scheidl GmbH, młoda firma z Norymbergi, specjalizuje się w produkcji nowoczesnych urządzeń AKPiA do systemów ciepłowniczych, koncentrując się na energiach odnawialnych i energooszczędności. Energy Controller jest dostępny również jako niezależny rejestrator danych pomiarowych – do nadzorowania urządzeń poprzez pomiar temperatury oraz rejestrację stanu i odczytu liczników.

Zastosowanie

Mgr. inż. Achim Scheidl i mgr inż. Arno Friedrich  

Achim Scheidl i Arno Friedrich sięgnęli w swoim rozwiązaniu po obudowę Phoenix Contact

„Rejestrator danych pomiarowych – urządzenie rejestrujące temperatury i energię – zwiększa transparentność złożonych instalacji grzewczych“, wyjaśnia Achim Scheidl, prezes zarządu firmy. „Dotąd szczegółowe wartości pomiarowe nie miały często większego znaczenia, systemy były proste i nie przykładano również wagi do kosztów energii.“ Nowe systemy grzewcze, przede wszystkim wykorzystujące energie odnawialne, są znacznie bardziej złożone. Scheidl: „Systemy te można zrozumieć tak naprawdę dopiero po przeanalizowaniu danych elektrycznych i termicznych na przestrzeni dłuższego czasu.“

Energy Controller w swym obecnym zakresie funkcji wymagał długich prac projektowych. „Przy naszej pierwszej generacji nie patrzyliśmy w ogóle na obudowę, skupiając się wyłącznie na funkcjach“, wspomina Scheidl. „Mieliśmy zbieraninę elementów w różnych obudowach, połączonych ze sobą kablami.“ Gdy rozpoczęto prace nad nową wersją, Scheidl postanowił znaleźć odpowiedni system obudowy do wszystkich komponentów urządzenia.

Rozwiązanie

Obudowa BC 107 firmy Phoenix Contact  

Moduł podstawowy Energy Controller stanowi obudowa BC 107 firmy Phoenix Contact

„Obudowa do elektroniki BC firmy Phoenix Contact to elastyczny system do modułów podstawowych i modułów rozszerzeń, który dopasowuje się do naszych potrzeb i konstrukcji“, mówi Scheidl. Szerokości obudowy od 17,8 mm do 161,6 mm pozwalają na łatwy montaż różnych modułów, przy zachowaniu jednolitej stylistyki i konstrukcji obudowy.

Duża powierzchnia do montażu PCB upraszcza konfigurację układu w fazie projektu. Wewnętrzne prowadnice płytek drukowanych we wszystkich trzech kierunkach zapewniają wygodny montaż elektroniki – płytki można montować w różnych pozycjach zarówno równolegle, jak i prostopadle do szyny nośnej. „16-biegunowy łącznik magistrali to kluczowy element naszej koncepcji urządzenia“, wyjaśnia Scheidl. „Dane i energię można przesyłać wygodnie szeregowo lub równolegle, co znacznie redukuje niezbędne oprzewodowanie.”

Łącznik T-BUS na szynę nośną firmy Phoenix Contact  

Wygodna wymiana modułów dzięki łącznikowi T-BUS na szynę nośną

Łącznik T-BUS na szynę nośną odgrywa ważną rolę również na dalszej drodze do aplikacji końcowej – na przykład na agregacie kogeneracyjnym.

„Samoczynne połączenie urządzeń bez dodatkowego oprzewodowania upraszcza konfigurację naszego modułu zarządzania energią“, wyjaśnia Arno Friedrich, prezes zarządu Optimus Meine Energie GmbH. „Niezwykle ważną kwestią jest również szybka instalacja na miejscu oraz możliwość późniejszej wymiany modułów bez konieczności demontażu całego zespołu.“

Moduł zarządzania energią Phoenix Contact  

Dostęp do agregatu kogeneracyjnego przez internet – dane pomiarowe pozostają w module zarządzania energią

Optimus Meine Energie GmbH jako klient i partner biznesowy firmy Scheidl GmbH wykorzystuje Energy Controller jako centralną jednostkę swojego modułu zarządzania energią. Moduł zarządzania energią jest stosowany na przykład w agregatach kogeneracyjnych regionalnego zakładu energetycznego Rewag z Ratyzbony – kogeneracyjne bloki energetyczno-grzewcze są sterowane w zależności od aktualnych potrzeb.

Wszystkie ważne dane eksploatacyjne można odczytywać zdalnie, a użytkownik jest informowany automatycznie i bezzwłocznie o wszelkich usterkach. Dzięki temu urządzenia nie wymagają czasochłonnych wizyt personelu w celu kontroli i mają wyższą dyspozycyjność.

Podsumowanie

Optimus zajmuje się nie tylko instalacją, lecz oferuje również monitorowanie energii w postaci kompleksowej obsługi lub usługi – również tutaj tak ważna jest modułowa koncepcja obudowy na szynę nośną.

„Dzięki modułowej koncepcji nasz moduł zarządzania energią można skonfigurować dokładnie pod potrzeby konkretnego systemu. Można również modyfikować go wygodnie podczas bieżącej pracy“, mówi Friedrich, wyjaśniając zasadę działania. „Jeśli użytkownik będzie chciał w przyszłości dodać dodatkowy agregat, wystarczy po prostu dołożyć następny moduł Scheidl.“ Dzięki tzw. Hot Plugging urządzenie nie wymaga wyłączenia i nie trzeba również instalować nowego oprogramowania.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Wiecej informacji

Referrer: