Powrót do przegladu

Integracja bezpieczeństwa

Integracja bezpieczeństwa

Jeszcze większe bezpieczeństwo dla człowieka i maszyny

Komponenty techniki bezpieczeństwa funkcjonalnego muszą być proste w obsłudze i pewne w eksploatacji. PLCnext Engineer umożliwia zarówno standardowe programowanie PLC, jak również programowanie wszystkich funkcji bezpieczeństwa w jednym edytorze. Następnie programowanie PLC i systemu bezpieczeństwa jest wgrywane w jednym projekcie na sterownik. Sterownik automatycznie rozpakowuje programy, dzieląc je na dwie części – kod PLC i kod bezpieczeństwa.

PLCnext Technology w technice sterowania udostępnia poza procesorem Multicore do programu PLC również dwa dodatkowe bezpieczne procesory. Procesory bezpieczeństwa pochodzą od dwóch różnych producentów. Program bezpieczeństwa jest wykonywany redundancyjnie, aby zwiększyć ochronę przed awarią. Dzięki temu rozwiązanie jest jeszcze bardziej bezpieczne i chroni innowacyjnie człowieka i maszynę.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis

PLCnext Technology: otwarta i przyszłościowa

PLCnext Technology jako odpowiedź na wymogi świata IoT