Powrót do przegladu

Linux

Wszystkie zalety systemu operacyjnego czasu rzeczywistego

Wszystkie zalety systemu operacyjnego czasu rzeczywistego

Podstawą nowej platformy sterowania jest system operacyjny czasu rzeczywistego Linux. Możesz wykorzystać wszystkie zalety systemu Linux – w pełni komfortowo w ramach używanego systemu. Korzystaj z know-how i darmowych programów, np. serwera SQL, modułów oprogramowania i technologii ze społeczności Open Source, rozbudowując bardzo efektywnie i łatwo swój system automatyki przemysłowej. W ten sposób skrócisz czas programowania i obniżysz koszty – ale tylko wtedy, jeśli tego chcesz.

W przypadku PLCnext Control w przeciwieństwie do otwartych komputerów z systemem Linux nie trzeba programować podstawowych funkcji PLC, bowiem są one zaprogramowane fabrycznie. To atrakcyjne rozwiązanie znacznie ułatwia zastosowanie. Ważne funkcje PLC, takie jak harmonogramowanie zadań, spójna wymiana danych między programami czy moduł rejestrowania danych, są udostępniane w ramach otwartego sterowania na bazie PLCnext Technology. PLCnext Technology zapewnia typową dla sterowników PLC wydajność czasu rzeczywistego i spójność danych również do języków wysokiego poziomu i kodu opartego na modelach. Poczuj korzyści wynikające z większej efektywności dzięki następującym funkcjom zgłoszonym do ochrony patentowej:

Execution and Synchronization Manager (ESM)
ESM to funkcja harmonogramowania do PLCnext Technology, która umożliwia ustawienie programów stworzonych w różnych językach programowania w określonym cyklu czasowym.

Global Data Space (GDS)
GDS zapewnia spójną wymianę danych procesowych między programami i systemami magistrali obiektowej.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis

PLCnext Technology: otwarta i przyszłościowa

PLCnext Technology jako odpowiedź na wymogi świata IoT