Powrót do przegladu

Kontrola jakości połączeń elektrycznych

Wytrzymałość mechaniczna – IEC 60947-7-1/-2

Wytrzymałość mechaniczną punktu połączeniowego sprawdza się za pomocą próby odzwierciedlającej praktyczne warunki użytkowania. Punkty połączeniowe złączki szynowej muszą wytrzymać wielokrotne przyłączanie i odłączanie bez pogorszenia jakości połączenia zaciskowego. Do złączki szynowej podłącza i odłącza się pięciokrotnie przewód jednodrutowy o przekroju znamionowym z momentem obrotowym podanym przez producenta. Próbę przeprowadza się na środkowej złączce 5-złączkowego bloku. Przed i po próbie mierzy się spadek napięcia. Punkt połączeniowy musi wytrzymać podłączanie/odłączanie przewodu bez widocznego uszkodzenia. Spadek napięcia przed badaniem i po nim nie może przekroczyć 3,2 mV lub 1,5-krotności początkowej wartości pomiarowej. Złączki szynowe firmy Phoenix Contact mogą być stosowane do wielokrotnego podłączania/odłączania przewodów bez widocznego pogorszenia jakości. Liczba możliwych podłączeń i odłączeń wynosi w zależności od rodzaju przyłącza nawet 5000 cykli.

Powrót do góry

Badanie wytrzymałości na zginanie: test elastyczności – IEC 60947-7-1/-2

Stanowisko testowe wg normy  

Stanowisko testowe wg normy

Prawidłowo oprzewodowane złączki szynowe muszą gwarantować wysoki stopień bezpieczeństwa mechanicznego. Obejmuje to niezawodne zaciśnięcie przewodu. Dlatego przeprowadza się badania z przewodami jednodrutowymi i giętkimi o minimalnym przekroju, maksymalnym przekroju oraz przekroju znamionowym. Do ustawionej pionowo złączki podłącza się przewód. Na końcu przewodu zawiesza się odważnik o masie odpowiedniej do przekroju przewodu. Przewód przeciąga się przez otwór w obrotowej płytce leżący w odległości 37,5 mm od jej środka, a następnie płytka wykonuje 135 obrotów wokół własnej osi. Nie może to spowodować uszkodzenia miejsca zacisku na przewodzie. Styk musi następnie przejść próbę wyciągania przewodu. Konstrukcja złączek szynowych firmy Phoenix Contact gwarantuje pewne połączenie przewodu w miejscu zacisku. Przewód i zacisk pozostają nienaruszone, a ich parametry nie zmieniają się nawet po wielokrotnym odłączeniu i zaciśnięciu przewodu.

Powrót do góry

Przekrój

[mm2]

Przekrój

AWG

Odstęp H

[mm]

Masa

[kg]

Siła ciągnąca

N

0,2242600,210
0,34222600,215
0,5202600,320
0,75182600,430
1,0-2600,435
1,5162600,440
2,5142800,750
4,0122800,960
6,0102801,480
1082802,090
1663002,9100
2543004,5135
-33205,9156
3523206,8190
-13438,6236
5003439,5236
700036810,4285
9500036814351
-000036814427
120250 kcmil40614427
150300 kcmil40615427
185350 kcmil43216,8503
-400 kcmil43216,8503
240500 kcmil46420578
300600 kcmil46422,7578

Przekrój

[mm2]

Przekrój

AWG

Odstęp H

[mm]

Masa

[kg]

Siła ciągnąca

N

0,2242600,210
0,34222600,215
0,5202600,320
0,75182600,430
1,0-2600,435
1,5162600,440
2,5142800,750
4,0122800,960
6,0102801,480
1082802,090
1663002,9100
2543004,5135
-33205,9156
3523206,8190
-13438,6236
5003439,5236
700036810,4285
9500036814351
-000036814427
120250 kcmil40614427
150300 kcmil40615427
185350 kcmil43216,8503
-400 kcmil43216,8503
240500 kcmil46420578
300600 kcmil46422,7578

Badanie wytrzymałości na wyciąganie – IEC 60947-7-1/-2

Zapis siły ciągnącej w złącze sprężynowej 10 mm2  

Zapis siły ciągnącej w złączce sprężynowej 10 mm2

Podczas wykonywania oprzewodowania lub podczas eksploatacji na punkt połączeniowy mogą działać siły ciągnące. Dlatego prawidłowo oprzewodowane złączki szynowe muszą gwarantować wysoki stopień bezpieczeństwa mechanicznego. Podczas badania punkt połączeniowy musi przez ponad 60 sekund wytrzymać działanie siły ciągnącej o wysokości uzależnionej od przekroju przewodu. Test ten przeprowadza się po badaniu wytrzymałości na zginanie. Wykonanie prób bezpośrednio po sobie stanowi dodatkowe zaostrzenie wymagań. Siła ciągnąca działa na przewód w punkcie połączeniowym. Punkt połączeniowy musi utrzymać przewód bez jakichkolwiek uszkodzeń. Wyniki prób złączek szynowych firmy Phoenix Contact przekraczają nawet o 150% wymagane wartości minimalne.

Powrót do góry

Siły wyciągania przewodów wg DIN EN 60947-1 / VDE 0660-100 / EN 60947-1:2007 + A1:2011

Tabela 5 – Wartości do badań odporności na zginanie i wyciąganie okrągłych przewodów miedzianych.

Przekrój przewodu

[mm2]

Przekrój przewodu

AWG / kcmil

Siła ciągnąca

[N]

0,2

0,34

24

22

10

15

0,5

0,75

20

18

20

30

1,0

1,5

-

16

35

40

2,5

4,0

14

12

50

60

6,0

10

10

8

80

90

16

25

6

4

100

135

-

35

3

2

156

190

-

50

1

0

236

236

70

95

00

000

285

351

-

120

0000

250 kcmil

427

427

150

185

300 kcmil

350 kcmil

427

503

-

240

400 kcmil

500 kcmil

503

578

300600 kcmil578

Przekrój przewodu

[mm2]

Przekrój przewodu

AWG / kcmil

Siła ciągnąca

[N]

0,2

0,34

24

22

10

15

0,5

0,75

20

18

20

30

1,0

1,5

-

16

35

40

2,5

4,0

14

12

50

60

6,0

10

10

8

80

90

16

25

6

4

100

135

-

35

3

2

156

190

-

50

1

0

236

236

70

95

00

000

285

351

-

120

0000

250 kcmil

427

427

150

185

300 kcmil

350 kcmil

427

503

-

240

400 kcmil

500 kcmil

503

578

300600 kcmil578
Powrót do góry

Dobre osadzenie złączki szynowej – IEC 60947-7-1/-2

Badanie zamocowania złączki szynowej  

Badanie zamocowania złączki szynowej

Oprócz pewnego połączenia przewodu również sama złączka szynowa musi wykazywać odporność na działanie sił, aby nie doszło do jej poluzowania w konstrukcji wsporczej. Ponadto nie mogą się pojawić żadne uszkodzenia. W celu sprawdzenia dobrego zamocowania złączkę szynową montuje się na szynie DIN zgodnie z wytycznymi producenta. Następnie w punktach połączeniowych mocuje się pręty stalowe o długości 150 mm. Na punkty połączeniowe i zatrzask złączki za pomocą dźwigni 100 mm wywierana jest siła ciągnąca i siła nacisku zależna od przekroju przewodu. Złączka szynowa nie może się przy tym poluzować na szynie ani złamać. Konstrukcja złączek szynowych firmy Phoenix Contact gwarantuje pewne i niezawodne zamocowanie na różnych systemach szyn DIN.

Powrót do góry

Przekrój

[mm2]

Przekrój

AWG

Siła

[N]

Średnica pręta stalowego

[mm]

0,751811,0
1 11,0
1,51611,0
2,51411,0
41211,0
61052,8
10852,8
352105,7
500105,7
240500 kcmil2020,5

Przekrój

[mm2]

Przekrój

AWG

Siła

[N]

Średnica pręta stalowego

[mm]

0,751811,0
1 11,0
1,51611,0
2,51411,0
41211,0
61052,8
10852,8
352105,7
500105,7
240500 kcmil2020,5

Test wytrzymałości izolacji – IEC 60947-7-1/-2/UL 1059

To badanie elektryczne przeprowadza się w celu potwierdzenia wystarczających odstępów izolacyjnych powierzchniowych. Poprzez przyłożenie odpowiedniego napięcia probierczego sprawdza się, czy odstępy między potencjałami dwóch sąsiednich złączek szynowych lub między złączką szynową a szyną montażową są wystarczające. Napięcie znamionowe izolacji (Ui) Jest to wartość skuteczna lub stała napięcia, jakie może trwale występować w określonych warunkach eksploatacji. Izolacja musi wytrzymać napięcie probiercze przez ponad 60 sekund. Podstawę stanowią wartości z tabeli.

Napięcie znamionowe izolacji
Ui

[V]

Napięcie probiercze

(skuteczne)

[V]

Ui ≤ 601000
60 < Ui ≤ 3001500
300 < Ui ≤ 6901890
690 < Ui ≤ 8002000
800 < Ui ≤ 10002200
1000 < Ui ≤ 1500 

Napięcie znamionowe izolacji
Ui

[V]

Napięcie probiercze

(skuteczne)

[V]

Ui ≤ 601000
60 < Ui ≤ 3001500
300 < Ui ≤ 6901890
690 < Ui ≤ 8002000
800 < Ui ≤ 10002200
1000 < Ui ≤ 1500 

IEC 60947-7-1/-2
W trakcie badania nie może dojść do przebić ani przeskoków iskry. Natężenie prądów upływu musi utrzymywać się poniżej 100 mA.
UL 1059
Napięcie probiercze = 1000 V + 2 x napięcie znamionowe izolacji Ui. Wszystkie złączki szynowe Phoenix Contact o napięciu znamionowym izolacji 800 V wytrzymują napięcie probiercze o wartości 2000 V ~.

Powrót do góry

Badanie napięciem udarowym – IEC 60947-7-1/-2

Oscyloskop pokazuje zmiany impulsu napięcia udarowego w czasie  

Zmiany impulsu napięcia udarowego w czasie

Badanie napięciem udarowym wskazuje bezpieczny odstęp izolacyjny w powietrzu między dwoma sąsiadującymi potencjałami. Badanie napięciem udarowym wykonuje się pięć razy w odstępie przynajmniej 1 s. Odbywa się w każdej polaryzacji w zależności od napięcia znamionowego izolacji. Próba odnosi się do odstępu między sąsiednimi złączkami szynowymi lub między złączką a szyną. W trakcie badania nie mogą wystąpić niezamierzone przeskoki iskry. Znamionowe napięcie udarowe dla złączek szynowych Phoenix Contact wynosi 6 lub 8 kV. Potwierdza to bezpieczeństwo eksploatacji złączek szynowych przy napięciach roboczych podanych w dokumentacji.

Powrót do góry

Sprawdzanie spadku napięcia – IEC 60947-7-1/-2

Sprawdzanie spadku napięcia w punktach połączeniowych  

Sprawdzanie spadku napięcia w punktach połączeniowych

W każdym punkcie połączeniowym złączki szynowej podłącza się jeden lub kilka przewodów w zależności od rodzaju przyłącza. Przewodzenie prądu zależy w dużym stopniu od rezystancji między przewodem a szyną przewodzącą. W przypadku zestyków wysokiej jakości połączenie jest gazoszczelne. Tylko to daje gwarancję trwałości i niezawodności połączenia. Opisywane badanie elektryczne ma na celu określenie spadku napięcia złączki szynowej (dwa punkty połączeniowe). Na tej podstawie można wyciągać wnioski na temat rezystancji przejścia i jakości styku. Do złączki szynowej podłącza się przewody o przekroju znamionowym. W celu dokonania pomiaru złączki obciąża się prądem stałym o natężeniu równym 0,1 obciążalności prądowej danego przekroju znamionowego. Spadek napięcia mierzy się w odległości ≤ 10 mm od środka punktu połączeniowego. W temperaturze otoczenia ~20°C spadek napięcia przed i po próbie nie powinien przekroczyć 3,2 mV na każdej złączce szynowej lub 1,5-krotności wartości zmierzonej na początku próby. Złączki szynowe firmy Phoenix Contact spełniają wymogi minimalne nawet z 60-procentową nawiązką.

Powrót do góry

Przekrój znamionowy

[mm2]

Obciążalność prądowa

[A]

Przekrój znamionowy

AWG

Obciążalność prądowa

[A]

0,24244
0,56208
0,7591810
113,5--
1,517,51616
2,5241422
4321229
6411038
1057850
1676667
351252121
501500162
952320000217
15030900000309
240415500 MCM415

Przekrój znamionowy

[mm2]

Obciążalność prądowa

[A]

Przekrój znamionowy

AWG

Obciążalność prądowa

[A]

0,24244
0,56208
0,7591810
113,5--
1,517,51616
2,5241422
4321229
6411038
1057850
1676667
351252121
501500162
952320000217
15030900000309
240415500 MCM415

Sprawdzanie przyrostów temperatury – IEC 60947-7-1/-2/UL 1059

Złączki szynowe powinny się jak najmniej nagrzewać. Aby warunek ten był spełniony, rezystancja styku powinna być jak najmniejsza. Badanie to dokumentuje przyrost temperatury złączki obciążonej prądem probierczym w temperaturze pokojowej.

IEC 60947-7-1/-2

Na jednej szynie montuje się poziomo pięć złączek szynowych, a następnie łączy je szeregowo 1- lub 2-metrowymi pętlami przewodów o przekroju znamionowym. Złączki szynowe obciąża się następnie prądem o natężeniu równym obciążalności prądowej danego przekroju znamionowego. Dokumentowany jest przyrost temperatury środkowej złączki. Przy wyjściowej temperaturze pokojowej ~20°C maksymalny dopuszczalny przyrost temperatury w złączce wynosi 45 K. Dodatkowo na koniec przeprowadza się na złączce badanie spadku napięcia.

UL 1059

Przebieg odpowiada co do zasady badaniu IEC, jedyną różnicę stanowią długości przewodów. Obok siebie montuje się poziomo trzy złączki szynowe. Pomiar przeprowadza się przy temperaturze otoczenia 25°C, przy czym maksymalny dopuszczalny wzrost temperatury (mierzonej jak najbliżej punktu połączeniowego) wynosi 30 K. Ponieważ zaciski w złączkach szynowych Phoenix Contact są wykonane z najwyższej jakości materiałów, we wszystkich rodzajach połączeń obserwuje się niższy wzrost temperatury, niż wymagają tego podane normy.

Powrót do góry

Obciążalność prądowa

W tabeli obok podane są wartości prądów probierczych dla poszczególnych przekrojów przewodów zgodnie z normą IEC 60947-7-1/EN 60947-7-1/DIN VDE 0611-1. Odpowiednie wartości prądów są podane w danych przyłączeniowych poszczególnych złączek szynowych. Stanowią one podstawę do badania typu złączek szynowych.

Prądy probiercze wg IEC 60947-7-1/EN 60947-7-1

Tabela 5           
Przekrój znamionowy[mm2]0,20,50,751,01,52,5461016
Prąd probierczy[A]46913,517,52432415776
Przekrój znamionowy[mm2]2535507095120150185240300
Prąd probierczy[A]101125150192232269309353415520
Tabela 5           
Przekrój znamionowy[mm2]0,20,50,751,01,52,5461016
Prąd probierczy[A]46913,517,52432415776
Przekrój znamionowy[mm2]2535507095120150185240300
Prąd probierczy[A]101125150192232269309353415520
Powrót do góry

Krzywa bazowa i krzywa zmniejszenia obciążalności, przebieg badania, temperatura otoczenia

Krzywa zmniejszenia obciążalności dla wtykanych złączek szynowych  

Krzywa zmniejszenia obciążalności dla wtykanych złączek szynowych

W celu wyznaczenia obciążalności prądowej wtykanych złączek szynowych wybiera się układy złączek o różnej liczbie biegunów, połączonych szeregowo przewodami o jednakowym przekroju. W celu praktycznego określenia krzywych zmniejszenia obciążalności obciążalność prądową wtykanych złączek szynowych wyznacza się zgodnie z normą PN-EN 60512-5-1. Przy obciążeniu prądem o różnym natężeniu (np. 10 A, 17,5 A, 24 A i 32 A) i ustawieniu równowagi temperatury mierzy się maksymalny przyrost temperatury na badanych próbkach. Uwzględniając górną temperaturę graniczną izolacji (tu przyjmuje się zawsze 100°C), na podstawie tych wartości można określić charakterystykę obciążalności prądowej, czyli „krzywą bazową”, która jest uzależniona od temperatury otoczenia.

Zgodnie z normą PN-EN 60512-5-2 tworzy się skorygowaną charakterystykę obciążalności, tzw. krzywą zmniejszenia obciążalności. Zgodnie z tą normą dopuszczalny prąd obciążenia wynosi 0,8 wartości prądu bazowego. Współczynnik redukcyjny „uwzględnia rozrzut produkcyjny parametrów systemu stykowego poszczególnych egzemplarzy wtyków. Jak również niedokładności w pomiarach temperatury i układzie pomiarowym”. Dla większości artykułów z tej części katalogu krzywe zmniejszenia obciążalności dotyczą układów 2-, 5-, 10- i 15-biegunowych.

Powrót do góry

SCCR – Short Circuit Current Rating

W kodeksie NEC (National Electrical Code) od kwietnia 2006 r. wymaga się podawania odporności na zwarcia sterowników przemysłowych. Wartość SCCR (Short Circuit Current Rating) można obliczyć na podstawie normy UL 508A. Wynik musi być podawany w USA na tabliczce znamionowej każdej rozdzielnicy przemysłowej dla wszystkich obwodów głównych oraz dla obwodu sterowniczego. W normie UL 508A – tabela SB 4.1 są podane standardowe współczynniki dla komponentów nieobjętych specyfikacją. Dla złączek szynowych przyjmuje się tutaj współczynnik 10 kA. Phoenix Contact oferuje liczne produkty o znacznie wyższych współczynnikach SCCR. Większość złączek szynowych systemu CLIPLINE complete ma współczynnik SCCR wynoszący 100 kA. Szczegółowe dane o wartościach SCCR dla złączek szynowych firmy Phoenix Contact są podane w pliku UL o numerze E60425. Tak zwany plik UL jest zamieszczony i dostępny w bazie danych UL na stronie:

Powrót do góry

Badanie prądem krótkotrwałym wytrzymywanym – IEC 60947-7-1/-2

Najwyższe bezpieczeństwo połączenia, na przykładzie wtykanej złączki sprężynowej  

Najwyższe bezpieczeństwo połączenia, także przy skrajnym przeciążeniu

W praktyce złączki szynowe muszą wykazywać się także odpornością na prądy zwarciowe, aż odpowiednie wyposażenie ochronne odetnie dopływ prądu. Może to trwać przez kilka dziesiątych sekundy. W celu przeprowadzenia badania złączkę szynową montuje się na konstrukcji mocującej i podłącza przewodem o przekroju znamionowym. Następnie złączki szynowe przewodu ochronnego obciąża się trzykrotnie przez sekundę prądem o gęstości 120 A/mm2 , o natężeniu odpowiednim dla przekroju znamionowego. Wymagania są spełnione, jeżeli po badaniu nie występują uszkodzenia poszczególnych elementów i zapewniona jest możliwość dalszego użytkowania. Przed i po badaniu złączka szynowa jest poddawana badaniu spadku napięcia. Spadek napięcia przed i po badaniu nie powinien przekroczyć 3,2 mV na złączce lub 1,5-krotności wartości zmierzonej przed badaniem. Wysokoprądowe złączki szynowe 240 mm2 firmy Phoenix Contact muszą wytrzymać przez sekundę przepływ prądu 28800 A bez pogorszenia jakości.

Powrót do góry

Badanie odporności na korozję – DIN 50018

Elementy metalowe po badaniu odporności na korozję  

Elementy metalowe po badaniu odporności na korozję

Kluczowa rola metalowych elementów połączeń elektrycznych jest szczególnie widoczna w środowiskach agresywnych. Warunkiem sprawności i odpowiednio niskiej rezystancji połączenia jest brak korozji w obszarze styków. Opisywana próba ma na celu weryfikację odporności na korozję w środowisku zawierającym wodę kondensacyjną i dwutlenek siarki. W tych warunkach powstają związki chemiczne o odczynie kwaśnym < pH 7, które powodują uszkodzenie powierzchni metalowych. Do komory testowej wprowadza się dwa litry wody destylowanej i jeden litr gazu SO2. Przy temperaturze 40°C w trakcie badania wydziela się kwas siarkowy. Po ośmiu godzinach próby testowane elementy schną przez 16 godzin przy otwartych drzwiach. Aby wykazać szczegółowo wpływ badania odporności na korozję na punkt połączenia, po zakończeniu badania poza kontrolą wizualną mierzy się dodatkowo rezystancję przejścia. Złączki szynowe firmy Phoenix Contact zapewniają wysokiej jakości gazoszczelne połączenia. Połączenie jest odporne również na działanie agresywnych mediów.

Powrót do góry

Badanie starzenia – IEC 60947-7-1/-2

Prąd i temperatura w czasie  

Prąd i temperatura w czasie

Wobec długiego przewidywanego czasu eksploatacji złączek szynowych ważną rolę odgrywa także ich odporność na starzenie. Celem tego badania jest weryfikacja jakości połączenia w warunkach symulowanego starzenia. W celu zasymulowania wieloletniej eksploatacji na szynie montuje się poziomo pięć złączek szynowych, połączonych szeregowo przewodami o przekroju znamionowym. Na każdej złączce szynowej mierzy się spadek napięcia. Złączki te są połączone przewodami o długości co najmniej 300 mm. Minimalną temperaturę w komorze klimatycznej ustawia się na 20°C, a maksymalną na 85°C. W fazie ogrzewania i 10-minutowej fazie utrzymania temperatury maksymalnej przez złączki przepływa prąd znamionowy. W ten sposób osiąga się maksymalną dozwoloną temperaturę roboczą badanej próbki (maks. 130°C). Cykl kończy się fazą schładzania. Spadek napięcia mierzony jest zawsze po 24 cyklach po schłodzeniu (ok. 20°C). Badanie składa się łącznie ze 192 cykli. Spadek napięcia nie może przekroczyć 3,2 mV na początku i 4,8 mV (lub 1,5-krotności wartości zmierzonej po 24. cyklu) w trakcie lub po próbie. Złączki szynowe Phoenix Contact charakteryzują się bardzo dużą trwałością, również w niekorzystnych warunkach temperaturowych. Zarówno części z tworzyw sztucznych, jak i części metalowe mają wystarczające rezerwy bezpieczeństwa.

Powrót do góry

Badania środowiskowe – IEC 60068-2-42/43

Trwałość mechaniczna i elektryczna złączki szynowej zależy bezpośrednio od właściwości użytych części metalowych i materiałów izolacyjnych. W celu oceny wpływu warunków klimatycznych na połączenia elektryczne złączki szynowe poddawane są różnym badaniom symulującym warunki środowiskowe. W badaniach uwzględniane są zarówno zaciski przewodów, jak i odłączniki nożowe i styki pomiarowe. Kryteria oceny to rezystancja objętościowa, zamocowanie przewodu oraz wyniki wzrokowej oceny zacisków po każdym badaniu.

  • 10-dniowe przechowywanie w agresywnej atmosferze przemysłowej zawierającej SO2 przy temperaturze 25°C i wilgotności powietrza 75%
  • 4-dniowe przechowywanie w agresywnej atmosferze zawierającej H2S przy temperaturze 25°C i wilgotności powietrza 75%.

Po zakończeniu badania rezystancja objętościowa nie może przekroczyć 1,5-krotności wartości początkowej. Funkcja złączki nie może być w żaden sposób ograniczona. Wysoka jakość złączek szynowych firmy Phoenix Contact wynika m.in. z zastosowania wysokiej klasy stopów miedzi odpornych na korozję.

Powrót do góry

Badanie w rozpylonej solance – IEC 60068-2-11/-52

Push-in Technology w badaniu w rozpylonej solance  

Push-in Technology w badaniu w rozpylonej solance

Elementy używane w przemyśle okrętowym muszą być przystosowane do ciągłej eksploatacji w atmosferze korozyjnej. Zawartość soli w powietrzu w połączeniu z podwyższoną wilgotnością stanowią poważne wyzwanie dla wszelkich części metalowych. Na podstawie wyżej wymienionej normy przeprowadzane są próby symulujące obciążenia występujące w klimacie morskim.

Odporność materiałów bada się w atmosferze korozyjnej poprzez rozpylanie solanki. Badane przedmioty umieszcza się w komorze testowej i przez 96 godzin natryskuje precyzyjnie odmierzonymi dawkami 5-procentowego roztworu chlorku sodu (NaCl, wartość pH 6,5–7,2) w temperaturze 35°C.

Na koniec badane przedmioty poddawane są kontroli wzrokowej oraz pomiarom rezystancji w celu dokładnego określenia wpływu ewentualnej korozji na zaciski.

Złączki szynowe firmy Phoenix Contact zapewniają gazoszczelne połączenia niezależnie od rodzaju przyłącza. Oznacza to ochronę zacisku przed korozją nawet w skrajnych warunkach klimatycznych.

Powrót do góry

Badanie odporności na szok termiczny – DIN EN 60352 T4

Wykres spadku napięcia na ponad 200 badanych próbkach po badaniu  

Pomiar spadku napięcia na ponad 200 badanych próbkach po badaniu

W procesach technologicznych w pobliżu źródeł ciepła i zimna występują często gwałtowne zmiany temperatury. Zadaniem tego badania jest wykazanie stałej wysokiej jakości styku punktów połączeniowych w warunkach szybkich zmian temperatury. W celu przeprowadzenia badania na konstrukcji mocującej montuje się pięć złączek szynowych i łączy je przewodem o przekroju znamionowym. Konstrukcję tę poddaje się gwałtownym zmianom temperatury poprzez naprzemienne umieszczanie w dwóch komorach klimatycznych. Temperatury w komorach to górna i dolna wartość temperatury granicznej złączki szynowej. Z reguły jest to zakres temperatur od -60°C do +100°C. Czas przebywania w każdej komorze klimatycznej wynosi 45 minut, natomiast przeniesienie z komory do komory trwa tylko kilka sekund. Przeprowadzanych jest 100 cykli zmian. Wymagania są spełnione, jeżeli po badaniu nie występują uszkodzenia poszczególnych elementów i zapewniona jest możliwość dalszego użytkowania.

Powrót do góry

Próba odporności na wibracje – DIN EN 61373

Próba odporności na wibracje  

Próba odporności na wibracje

Drgania przypadkowe szerokopasmowe (ostrość próby wg DIN EN 50155)

W przemyśle kolejowym złączki szynowe są zawsze narażone na działanie wibracji i wstrząsów. Występują one w szczególności w pobliżu silników, obracających się napędów i osi. W celu symulacji występujących w praktyce drgań badane przedmioty są poddawane działaniu szerokopasmowych przypadkowych wibracji. W ten sposób na złączkę szynową i podłączony do niej przewód działają przyspieszenia odpowiadające tym, które występują w warunkach rzeczywistych. Do badania kategorii 1B stosowany jest zakres częstotliwości od 5 Hz do 150 Hz. Skuteczna wartość przyspieszenia wynosi do 5,72 m/s2. Przedmioty są badane w trzech osiach (X, Y, Z), po 5 godzin w każdej. Ponadto w trakcie próby monitorowane jest połączenie elektryczne. W złączkach szynowych nie mogą się pojawić żadne uszkodzenia, które miałyby negatywny wpływ na ich dalsze użytkowanie. W trakcie badania niedopuszczalne są przerwy w styku trwające dłużej niż 1 µs. Złączki szynowe firmy Phoenix Contact, niezależnie od rodzaju zacisków, spełniają rygorystyczne wymagania w zakresie odporności na wibracje.

Powrót do góry

Badanie odporności na wibracje - IEC 60068-2-6

Badanie odporności na wibracje  

Badanie odporności na wibracje

Badanie to ma na celu określenie odporności połączenia zaciskowego na długotrwałe wibracje. W ramach badania w celu symulacji sił rotacyjnych, pulsacyjnych lub oscylacyjnych badany przedmiot poddaje się działaniu harmonijnych, sinusoidalnych drgań. Próba wykonywana jest we wszystkich trzech osiach przestrzennych (X, Y, Z). Podczas badania częstotliwość zmienia się w zakresie od 5 Hz do 150 Hz z szybkością jednej oktawy na minutę. Skuteczna wartość przyspieszenia wynosi do 40 m/s2. Przedmioty są badane w trzech osiach (X, Y, Z), po 2 godziny w każdej.

W złączkach szynowych nie mogą się pojawić żadne uszkodzenia, które miałyby negatywny wpływ na ich dalsze użytkowanie. W trakcie badania niedopuszczalne są przerwy w styku > 1 μs. Rezystancję styku mierzy się przed i po badaniu.

Złączki wszystkich typów spełniają wymagania normy bez przerwania styku elektrycznego. Nadają się zatem do wszelkich zastosowań, w których wymagany jest pewny styk elektryczny również w warunkach występowania wstrząsów.

Powrót do góry

Próba odporności na wstrząsy – IEC 60068-2-27

Wykres udarów 3 ms/350 g  

Wykres udarów 3 ms/350 g

Badanie to stosuje się w celu sprawdzenia i udokumentowania odporności połączenia zaciskowego na nieregularne udary o różnej energii. W celu symulacji obciążeń występujących w pojazdach szynowych przyjmuje się przy tym stopnie ostrości według normy DIN EN 50155 lub DIN EN 61373 (europejskiej normy dot. kolejnictwa). Udar definiuje się za pomocą przyspieszenia i czasu trwania. Według normy IEC 60068-2-27 wymagane są trzy pozytywne i negatywne udary we wszystkich trzech osiach przestrzennych (X, Y, Z). Symulowane przyspieszenia osiągają 50 m/s2 dla udaru trwającego 30 ms. Połączenie zaciskowe nie może ulec uszkodzeniu, które miałoby negatywny wpływ na dalszą eksploatację. Podczas badania monitorowane jest zachowanie styków w badanych przedmiotach. Zgodnie z normą kolejową niedopuszczalne są przerwy w styku > 1 µs. Złączki szynowe firmy Phoenix Contact wytrzymują takie obciążenia i nadają się do zastosowań, w których występują skrajnie silne wstrząsy.

Powrót do góry

Odstępy izolacyjne w powietrzu i po powierzchni izolatora – IEC 60947-7-1 / UL 1059

Pomiary odstępów izolacyjnych w powietrzu i po powierzchni izolatora mają na celu zweryfikowanie właściwości izolacji z uwzględnieniem następujących czynników:

  • Zastosowanie
  • Spodziewane zabrudzenie
  • Warunki otoczenia

Minimalne odstępy określone są w normach IEC 60947-1 i UL 1059. Kontrolę przeprowadza się między dwoma sąsiednimi złączkami szynowymi a konstrukcją wsporczą z uwzględnieniem najkrótszych odstępów.

Odstęp izolacyjny w powietrzu to najkrótsza odległość w powietrzu między dwoma elementami przewodzącymi. Decydujący wpływ na wielkość odstępu izolacyjnego w powietrzu ma znamionowe napięcie udarowe i kategoria przepięciowa złączki szynowej.

Odstęp izolacyjny powierzchniowy to najkrótsza odległość wzdłuż izolatora między dwoma elementami przewodzącymi. Decydujący wpływ na wielkość minimalnego odstępu izolacyjnego powierzchniowego ma napięcie znamionowe, stopień zabrudzenia oraz grupa izolacji złączki szynowej. Wartości minimalne są podane w tabelach w odpowiedniej normie.

IEC 60947-7-1
Złączki szynowe firmy Phoenix Contact są wykonane w kategorii przepięciowej III i stopniu zabrudzenia 3 z wymaganymi odstępami.

UL 1059
Złączki szynowe firmy Phoenix Contact są przystosowane z reguły do napięcia znamionowego 600 V w use group C. Szczegółowe informacje można znaleźć w kartach katalogowych lub katalogu.

UL
Use group
Definicja

Maksymalne napięcie

[V]

AElementy obsługi, konsole itp.

150

300

600

BZwyczajne urządzenia, w tym urządzenia biurowe, do elektronicznego przetwarzania danych itp.

150

300

600

CZastosowania przemysłowe, bez ograniczeń

150

300

600

DZastosowania przemysłowe, urządzenia o ograniczonej obciążalności (limited rating)

300

600

UL
Use group
Definicja

Maksymalne napięcie

[V]

AElementy obsługi, konsole itp.

150

300

600

BZwyczajne urządzenia, w tym urządzenia biurowe, do elektronicznego przetwarzania danych itp.

150

300

600

CZastosowania przemysłowe, bez ograniczeń

150

300

600

DZastosowania przemysłowe, urządzenia o ograniczonej obciążalności (limited rating)

300

600

Powrót do góry

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer: https://blog.phoenixcontact.com/marketing-pl/czy-koncowki-rurkowe-sa-konieczne/