Powrót do przegladu

Przegląd zasilaczy

Wszystkie serie mają różne cechy wspólne – na przykład wysoką niezawodność eksploatacyjną. Ponadto każdy produkt posiada cechy specyficzne. Wybierz najpierw, które cechy są najistotniejsze dla danego zastosowania.

Zasilacz STEP POWER Phoenix ContactZasilacz UNO POWER firmy Phoenix ContactZasilacz TRIO POWER firmy Phoenix ContactZasilacz QUINT Power 100 W firmy Phoenix ContactZasilacz QUINT Power 100 W firmy Phoenix Contact
STEP POWERUNO POWERTRIO POWERQUINT POWER < 100 WQUINT POWER > 100 W
Możliwość stosowania na całym świecie dzięki wejściu szerokozakresowemu i licznym międzynarodowym dopuszczeniomxxxxx
Maksymalny czas pracy dzięki wysokiemu wskaźnikowi MTBF > 500 000 h przy +40°Cxxxxx
Możliwość połączenia równoległego w celu zwiększenia mocy oraz zapewnienia redundancjixxxxx
Dopuszczalna instalacja na zewnątrz pomieszczeń dzięki szerokiemu zakresowi temperatur od -25°C do 70°Cxxxxx
Do użytku w sprzęcie gospodarstwa domowego wg EN 60335x    
Funkcja aktywnego monitorowania dzięki wyjściu przełączającemu do zdalnej diagnostyki  xxx
Urządzenia trójfazowe działają niezawodnie również w razie awarii jednej fazy  x x
Niezawodne uruchamianie dużych obciążeń dzięki dynamicznej rezerwie mocy  xxx
Łatwa rozbudowa systemu dzięki statycznej rezerwie mocy   x[1]x
Magnetyczne wyzwalanie wyłączników nadprądowych dzięki SFB Technology    x
Funkcja prewencyjnego monitorowania zgłasza krytyczne stany robocze zanim wystąpią awarie   xx
Indywidualna parametryzacja    x
Zasilacz STEP POWER Phoenix ContactZasilacz UNO POWER firmy Phoenix ContactZasilacz TRIO POWER firmy Phoenix ContactZasilacz QUINT Power 100 W firmy Phoenix ContactZasilacz QUINT Power 100 W firmy Phoenix Contact
STEP POWERUNO POWERTRIO POWERQUINT POWER < 100 WQUINT POWER > 100 W
Możliwość stosowania na całym świecie dzięki wejściu szerokozakresowemu i licznym międzynarodowym dopuszczeniomxxxxx
Maksymalny czas pracy dzięki wysokiemu wskaźnikowi MTBF > 500 000 h przy +40°Cxxxxx
Możliwość połączenia równoległego w celu zwiększenia mocy oraz zapewnienia redundancjixxxxx
Dopuszczalna instalacja na zewnątrz pomieszczeń dzięki szerokiemu zakresowi temperatur od -25°C do 70°Cxxxxx
Do użytku w sprzęcie gospodarstwa domowego wg EN 60335x    
Funkcja aktywnego monitorowania dzięki wyjściu przełączającemu do zdalnej diagnostyki  xxx
Urządzenia trójfazowe działają niezawodnie również w razie awarii jednej fazy  x x
Niezawodne uruchamianie dużych obciążeń dzięki dynamicznej rezerwie mocy  xxx
Łatwa rozbudowa systemu dzięki statycznej rezerwie mocy   x[1]x
Magnetyczne wyzwalanie wyłączników nadprądowych dzięki SFB Technology    x
Funkcja prewencyjnego monitorowania zgłasza krytyczne stany robocze zanim wystąpią awarie   xx
Indywidualna parametryzacja    x

[1] Dotyczy następujących urządzeń: 2904597, 2904598, 2909575, 2909576, 2904605, 2904595


Powrót do przegladu
Więcej informacji
  • Przegląd zasilaczy

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Zasilacz do indywidualnej konfiguracji – najwyższa dyspozycyjność systemu