Fotovoltaisk string-overvågning

Effektiv udnyttelse af strøm fra solen

Effektiv udnyttelse af strøm fra solen

SOLARCHECK informerer altid pålideligt om det fotovoltaiske anlægs effekt. Således registrerer du fejl og får udført korrigerende handlinger målrettet.

Tilbage til Styring af fotovoltaisk park

Kategorier

Søg i Fotovoltaisk string-overvågning

Vis alle produkter i denne kategori

Fejl registreres - effektiviteten øges: Fotovoltaiske anlæg skal nå maksimal energiindtjening på kortest mulig tid. Med SOLARCHECK kan du reagere umiddelbart på effekttab på enkeltstrenge, som kan fremkaldes af f.eks. beskadigede paneler eller defekte kontakter og kablinger.

Dine fordele

 • Lav omkostnings- og fortrådningsbelastning, da der ikke kræves nogen ekstra netdel i komponenttilslutningskassen
 • Enkel og sikker strømmåling – uden afbrydelse af ledningerne takket være Hall-sensorer
 • Pladsbesparende installation via kompakt konstruktion
 • Enkel integration i overvågningssystemer via Modbus-RTU-kommunikation
 • Overvågning af fjernmeldekontakt gennem ekstra digital indgang
 • Fleksibel udvidelse takket være valgfri spændingsmåling op til 1500 V DC

SOLARCHECK – måling og kommunikation

Produktoversigt SOLARCHECK fotovoltaisk strengstrømsovervågning  

SOLARCHECK - det modulære strengstrømsovervågningssystem

Det modulopbyggede Solarcheck-overvågningssystem består af forskellige moduler til strøm- og spændingsmåling og et dertil hørende kommunikationsmodul.

Kommunikationsmodul:

 • Til tilslutning og til måleværdiopsamling fra op til 8 målemoduler
 • Klargøring af data til videregivelse til overordnede styringer
 • Forsyning af de tilsluttede målemoduler

Strømmålingsmoduler:

 • 8-kanals strømmåling op til 20 A DC
 • Registrering af returstrømme op til -1 A
 • 4-kanals suppleringsmoduler til 20 A DC
 • Digitalindgang til overvågning af f. eks. fjernmeldekontakter på overspændingsbeskyttelsesmoduler
 • Forsyning over kommunikationsmodulet

Spændingsmålingsmodul:

 • Spændingsmåling op til 1500 V DC i vilkårligt jordede PV-systemer
 • Tilslutning og forsyning på sædvanlig vis over den dertil beregnede analoge indgang for 8-kanals SOLARCHECK strømmålingsmodulet
 • Output af spændingsmåleværdi som analogsignal
 • Kan evt. løses af SOLARCHECK-sammenhæng og benyttes separat

Enkel integration i overvågningssystemer

Overvågning af store netværk  

SOLARCHECK-netværk til overvågning af fotovoltaiske strenge

Kommunikationsmodulet samler strømmålemodulernes måleværdier og giver disse data videre via RS485 Modbus til en overordnet styring.

 • Med hver et strømmålemodul registreres op til 8 eller 4 strengstrømme.
 • Maksimalt 8 strømmålemoduler af vilkårlig type kan sluttes til et kommunikationsmodul.
 • Her bruges 2-leder-kommunikationsledningen samtidigt som målemodulernes strømforsyning. Der kræves derfor ingen ekstra strømforsyning i feltet.
 • Spændingsmodulet tilsluttes normalt til den dertil beregnede analoge indgang for 8-kanals strømmålemoduler og forsynes også over disse.
 • Alle måleværdier kan udlæses fra kommunikationsmodulet over åbne registre.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11