Teollisuuden langaton tekniikka: Pitkät siirtoetäisyydet helposti ja tehokkaasti

Edut:

 • Kaapeleiden tarpeettomuus vähentää asennus- ja huoltokustannuksia
 • Langattoman I/O-tiedonsiirron ansiosta siirrettävät tai vaihdettavat automaatiokomponentit ovat vapaasti liikuteltavissa
 • Kulumattoman langattoman tekniikan ansiosta tiedonsiirrosta ei aiheudu käyttökustannuksia
 • Käyttöönotto nopeaa ja helppoa käyttäjäystävällisen asennuksen ansiosta
Logo Trusted Wireless

Trusted Wirelessin ominaisuudet

Kestävä ja häiriötön tiedonsiirto

Trusted Wireless käyttää FHSS-menetelmää (taajuushyppely). Tekniikka valitsee kanavan taajuuskaistan yhteensä 127 kanavasta, joiden yli hypätään näennäisen satunnaismallin pohjalta. Näin voidaan parantaa tietoliikenteen kestävyyttä.

Lisäksi Trusted Wireless mahdollistaa sen, että eri langattomia järjestelmiä voidaan hallita erittäin hyvin samanaikaisesti. Käytettäessä eri RF-kaistoja (Radio Frequency) useampia Trusted Wireless -järjestelmiä voidaan käyttää ongelmitta rinnakkain. Lisäksi tiettyjä kanavia voidaan peittää (Blacklisting), jotta esimerkiksi WLAN-järjestelmiä voidaan käyttää rinnakkain sen vaikuttamatta suorituskykyyn.

Turvallinen siirto

Immateriaalioikeudellisesti suojatussa tekniikassa, kuten Trusted Wireless -järjestelmässä, protokollaan ei pääse julkisesti käsiksi, joten tekniikka on hyvin suojattu luvattomalta pääsyltä. Lisäksi on integroitu muita turvamekanismeja: 128-bittinen salaus estää teoreettisesti kuultujen tietopakettien ymmärtämisen. Eheystarkistus tarkastaa lähettäjän aitouden ja poistaa viestit, joita on muutettu.

Taajuuskaistat

Kun radioaallot lähetetään seinien tai muiden esteiden läpi, signaali heikkenee. Mitä korkeampi taajuus, sitä suurempi on vaimennus; ts. 2,4 GHz:n signaali vaimennetaan voimakkaammin kuin 868 MHz:n tai 900 MHz:n signaali.

868/900 MHz:n kaistan korkeampi lähetysteho mahdollistaa pidemmät kantamat kuin 2,4 GHz:n kaista. 2,4 GHz:n kaistan siirtoaika on lyhyempi ja siirtonopeus korkeampi kuin 868 MHz:n tai 900 MHz:n kaistassa. 2,4 GHz:n kaistalla on huomattavasti enemmän taajuuksia käytössä ja lisäksi korkeammat siirtonopeudet ovat mahdollisia ilmateitse. Lisäksi 2,4 GHz:n kaistalla ei tarvitse noudattaa lakisääteistä käyttöaikaa (Duty Cycle) kuten 868 MHz:n kaistalla.

Phoenix Contactin langaton Radioline-järjestelmä sisältää langattomia moduuleja 868 MHz:lle (Eurooppa, Etelä-Afrikka), 900 MHz:lle (Pohjois-Amerikka, Etelä-Amerikka) sekä 2,4 GHz:lle (maailmanlaajuinen).

Hajautettu verkonhallinta

Tekniikat, kuten WirelessHART tai ZigBee, noudattavat verkonhallinnassa keskitettyä lähestymistapaa. Tämä tarkoittaa, että kaikki viestit kulkevat keskitetyn masterin kautta ja saattavat näin aiheuttaa huomattavaa liikennettä langattomassa verkossa.

Trusted Wireless käyttää sitä vastoin hajautettua verkonhallintaa. Langattomassa verkossa muodostetaan ns. parent-child-vyöhykkeitä, jolloin ylemmän tason langaton moduuli toimii päämoduulina (parent) ja siihen liitetyt moduulit alamoduuleina (child).

Koko verkonhallinta käsitellään parent-child-vyöhykkeen sisällä eikä sitä tarvitse suorittaa keskushallinnan kautta. Tämä vähentää viestiliikennettä koko verkossa ja nopeuttaa tiedonsiirtoa.

Joustava mukautus

Trusted Wireless tarjoaa mahdollisuuden muuttaa langattoman liitännän tiedonsiirtonopeutta ja näin parantaa vastaanottoherkkyyttä. Tiedonsiirtonopeuden ollessa alhaisempi voidaan kattaa huomattavasti suurempi alue kuin mikä suurella nopeudella on mahdollista. Voit siis käyttökohteesta ja tarvittavasta kantamasta riippuen suorittaa asianmukaisen säädön.

Phoenix Contactin langaton Radioline-järjestelmä mahdollistaa point-to-point-yhteyksien, tähti- tai Mesh-verkkojen helpon ja joustavan rakentamisen, ja se siirtää sekä I/O-signaaleja että sarjamuotoista dataa. Integroitujen RS-232- ja RS-485-liitäntöjen kautta I/O-moduulit voidaan Radiolinen avulla yhdistää myös suoraan Modbus-protokollan kautta ohjaukseen.

Sovellusesimerkkejä

Trusted Wireless tai langaton Radioline-järjestelmä on suunniteltu erityisesti teollisuusympäristön sarjamuotoisten ohjaustietojen tai analogisten/digitaalisten I/O-signaalien siirtoa varten. Tämä yhdistelmä soveltuu etenkin laajoihin järjestelmiin ja verkkoihin esimerkiksi vesi-/jätevesiteollisuuden tai prosessi- ja menetelmätekniikan aloilla.

Prosessiteollisuus

Käyttömahdollisuudet prosessitekniikassa

 • Säiliöiden täyttötason valvonta
 • Lämpötilan valvonta
 • Virtaamamittaukset
 • Pumppuasemat ja kaivojärjestelmät
 • Putkien valvonta
 • Vuodonvalvonta
 • Kemiantehtaan infrastruktuuri
Jätevedenpuhdistamo ylhäältä päin

Käyttömahdollisuudet vesi-/jätevesiteollisuudessa

 • Vedenpuhdistuslaitokset
 • Etäällä olevien pumppuasemien yhdistäminen
 • Etäällä olevien kaivojen yhdistäminen
 • Pyörivät osat (esim. allassillassa)
 • Täyttötason valvonta