Bluetooth-logo

Yhtä luotettava kuin kaapeli

Bluetooth on usein sopiva langaton tekniikka nopeaan ja vakaaseen ohjausdatan siirtämiseen vaikeissa teollisuusolosuhteissa. Bluetoothin erityinen toimintatapa luo erittäin vakaan ja tehokkaan langattoman yhteyden, joka on myös nopea ja helppo toteuttaa. Bluetooth tarvitsee vain käynnistää, ja se toimii heti. Se on toiminut jo useiden tuhansien sovellusten kanssa useiden vuosien ajan. Siksi Bluetooth on vakiintunut erityisesti koneen- ja järjestelmänrakennuksessa tiedonsiirtoratkaisuksi Ethernet- ja PROFINET-tietojen tai I/O-signaalien siirtämisessä liikkuviin tai pyöriviin koneenosiin.

Edut

  • Erittäin luotettava ja kestävä langaton tiedonsiirto
  • Nopea ja helppo toteuttaa
  • Mahdollistaa monen lähetystaajuusalueen käytön häiriöttömästi rinnakkain
  • Hyvä yhteentoimivuus WLAN 802.11:n kanssa

Ohjaustietojen nopea ja helppo siirto vaativissa olosuhteissa

Bluetooth on langaton tekniikka, joka tunnetaan etenkin matkapuhelin- ja tietokonetarvikkeissa. Bluetoothilla on kuitenkin myös teollisuuden automaatioverkkojen käyttöön soveltuvia ominaisuuksia.

Siksi Bluetooth on vakiintunut tiedonsiirtoratkaisu koneen- ja järjestelmänrakennuksessa. Bluetooth sopii erinomaisesti Ethernet- ja PROFINET-tietojen tai I/O-signaalien siirtoon mobiileihin tai pyöriviin koneenosiin. Bluetooth perustuu kansainväliseen standardiin IEEE 802.15.1, ja se toimii maailmanlaajuisesti käytettävällä 2,4 GHz:n ISM-kaistalla.

Luotettavan ja kestävän langattoman yhteyden helppo toteutus

Bluetoothin ominaisuuksiin kuuluu äärimmäisen kestävä langaton tiedonsiirto, joka toimii luotettavasti vaativimmissakin teollisuusympäristöissä. Tiedonsiirrossa käytetään FHSS-menetelmää (taajuushyppely), jossa siirtokanava vaihdetaan jokaisen tiedonsiirron jälkeen. Tämä tapahtuu jopa 1 600 kertaa sekunnissa. Redundanttiset kanavat, jopa 79 siirtokanavaa, tekevät Bluetoothista erittäin kestävän taajuuskaistan häiriöitä vastaan.

Siksi Bluetoothin avulla voidaan toteuttaa erittäin helposti luotettavia langattomia yhteyksiä, jotka ovat muun muassa turvallisen tiedonsiirron (PROFIsafe, SafetyBridge jne.) edellytys. Phoenix Contactin Bluetooth-moduulit helpottavat käyttöä entisestään, koska tiedonsiirtoyhteys muodostetaan yksinkertaisesti painikkeen painalluksella.

Topologia: Tyypillisiä Bluetooth-verkkorakenteita

Tyypillisiä Bluetooth-verkkorakenteita

Useiden langattomien reittien rinnakkaiskäyttö

Bluetooth soveltuu etenkin pieniin ja staattisiin langattomiin verkkosovelluksiin, joissa on vähän laitteita. Tyypilliset Bluetooth-verkot ovat yksinkertaisia point-to-point-sovelluksia tai pieniä verkkoja, joissa on tähtitopologia ja enintään seitsemän laitetta.

Tekniikka mahdollistaa useamman sovelluksen häiriöttömän rinnakkaiskäytön. Bluetooth poikkeaa merkittävästi Wireless LANista: WLANin avulla voidaan rakentaa laajoja, useita laitteita käsittäviä verkkoja, mutta vain muutamia verkkoja voidaan käyttää rinnakkain.

Erinomainen yhteentoimivuus WLANin kanssa

Bluetooth ja WLAN toimivat 2,4 GHz:n taajuuskaistalla. Siksi konflikteja ja molemminpuolisia häiriöitä on odotettavissa.

Kuva - Bluetoothin hyvä yhteentoimivuus Wireless LANin kanssa AFH:n ja Black Channel Listin avulla

Bluetoothin hyvä yhteentoimivuus Wireless LANin kanssa AFH:n ja Black Channel Listin avulla

Bluetooth on varustettu automaattisella yhteentoimivuusmekanismilla: AFH (mukautuva taajuushyppely). AFH tunnistaa WLAN-järjestelmät luotettavasti laitevarauksen ollessa 10 %...15 %, ja eristää WLANin varaamat kanavat automaattisesti omasta käytöstä.

Jotta häiriöt voidaan estää ennakolta ja tehokas taajuussuunnittelu olisi mahdollinen, Phoenix Contactin teollisuuskäyttöön tarkoitetuissa Bluetooth-moduuleissa enintään kolmen WLANin varaaman kanavan käyttö voidaan estää manuaalisesti. Bluetooth-moduulien lähetys toimii silloin vain käyttämättömillä taajuusalueilla WLAN-kanavien välissä, eivätkä ne häiritse WLANia.

Sovellusesimerkkejä Teollisuus-Bluetoothin tyypilliset sovellusalueet

Automaatioasema veden päällä
Nopeasti pyörivät järjestelmät
Tiedonsiirto Bluetooth-laitteilla eräässä tuotannossa
Teollisuusnosturi
Automaatioasema veden päällä

Luotettava, langaton ohjaustiedonsiirto on mahdollista jopa 200 metrin etäisyyksille.

Nopeasti pyörivät järjestelmät

Bluetoothilla onnistuu myös luotettava tiedonsiirto nopeasti pyöriviin automaatioasemiin, esim. kaapelinkäämintäkoneisiin.

Tiedonsiirto Bluetooth-laitteilla eräässä tuotannossa

Koska Bluetooth ja PAN-profiili ovat yhteensopivia, voidaan myös muita Bluetooth-laitteita, joissa on PAN-profiili, esim. viivakoodinlukija, yhdistää BT EPA:n avulla Ethernet-verkkoon.

Teollisuusnosturi

Bluetooth siirtää ohjaustiedot langattomasti vaativassa teollisuusympäristössä – tehokkaasti ja luotettavasti.