Kaksisuuntainen siirto NearFi-tekniikan avulla

NearFi – reaaliaikaista tiedonsiirtoa

Kaikkien Ethernet-protokollien kaksisuuntainen siirto

Reaaliaikaisten Ethernet-protokollien siirto vaatii kaksisuuntaista siirtoa eli samanaikaista siirtoa molempiin suuntiin.

NearFi käyttää kahta 60 Hz:n yhteyttä (uplink ja downlink) rinnakkain erillisillä taajuuskaistoilla, mikä mahdollistaa kaksisuuntaisen käytön.

Näin tekniikka sopii myös tulevaisuuden ratkaisuihin, joita ovat esimerkiksi TSN ja OPC UA

Bittipohjainen synkroninen versus pakettipohjainen asynkroninen siirto

Bittipohjainen siirtäminen tapahtuu ilman viivettä

Bittipohjainen siirtäminen

NearFi käyttää synkronista bittipohjaista siirtomenetelmää. Tämä mahdollistaa kosketuksettoman tiedonsiirron reaaliajassa, niin että jokainen Ethernet-protokolla siirretään välittömästi.

Kaikki muut tähänastiset langattomat siirtotekniikat perustuvat pakettipohjaiseen siirtoon. Tällaisesta siirrosta seuraa aina huomattavaa viivettä, sillä ensin paketit vastaanotetaan, sitten pakataan uudelleen ja lähetetään langattomasti. Vastaanottajapuolella langaton paketti on ensin otettava vastaan, purettava ja jaettava uudelleen. Tämä prosessi sisältää monia asynkronisia ja viivettä aiheuttavia toimenpiteitä, jotka jäävät kokonaan pois Phoenix Contactin uudenlaisessa siirtotekniikassa.

Kaavio induktiivisesta energiansiirrosta

Induktiivinen energiansiirto magneettisen kentän kautta

Induktiivinen energiansiirto

Energiansiirto tapahtuu induktiivisesti. Peruskopleri tuottaa kelan avulla magneettisen kentän, joka indusoidaan etäkoplerin kelaan.

Aktiivinen säätö valitsee aina optimaaliset parametrit siirtoa varten. Siten teho pysyy tasaisesti 50 watissa muutaman senttimetrin työalueella.

Bluetooth-, WLAN- ja NearFi-logot

Langatonta tekniikkaa jokaiseen tarpeeseen

Toimii WLANin ja muiden langattomien tekniikoiden kanssa

NearFi perustuu langattomaan 60 GHz:n tiedonsiirtoon lähikenttäalueella, jolla kantama on vain muutamia millimetrejä.

Siksi useita NearFi-järjestelmiä voidaan käyttää rinnakkain ja täysin häiriöttömästi olemassa olevien langattomien tiedonsiirtotekniikoiden, kuten WLAN- tai Bluetooth-tekniikan, rinnalla.

Tuotantohalli ja robotteja

NearFi-tekniikka ajoneuvojen tuotannossa

Käyttö autoteollisuudessa

Koska NearFi siirtää energiaa ja dataa ilmavälin kautta, siirto on erittäin tehokasta ja kulumatonta. Huoltotapahtumat ja -kustannukset vähenevät, ja järjestelmäkäytettävyys kasvaa. Pienemmät kustannukset ja optimoidut tuotantoprosessit lyhentävät siten järjestelmän takaisinmaksuaikaa huomattavasti.

Yksi erityisen osuva esimerkki pistoliitosten kulumisesta ovat robottikäden ja sen tartuntatyökalun väliset sadat pistosyklit ajoneuvojen tuotannossa. Pistoliittimien käyttöikä on kuitenkin rajallinen, koska koskettimet voivat likaantua ja vääntyä. Tämä aiheuttaa sellaisia suunnittelemattomia tai ennakoimattomia tuotantoseisokkeja ja säännöllistä huollon tarvetta, joiden kustannukset voivat nousta seitsenlukuisiin summiin. Uudella NearFi-tekniikalla voidaan korvata helposti kulumiselle alttiit pistoliitännät.