Radioline – monipistemultiplekserit

Radioline – monipistemultiplekserit Ota koko langaton I/O-järjestelmä käyttöön nopeasti ja helposti – ohjelmointia ei tarvita

RS-485-väyläkopleri ja Radioline-I/O-moduulit muodostavat erityisesti prosessiteollisuuden käyttöön sopivan multiplekserijärjestelmän. Erityistä: yksinkertainen I/O-Mapping valintapyörällä ja monipistekäyttö 2-johtimisilla kaapeleilla tai muilla välineillä.

Edut

 • Uusia mahdollisuuksia I/O-jakamiseen - monen pisteen multiplekserijärjestelmä mahdollistaa jopa 99 asemaa väyläjärjestelmässä
 • Langattoman Radioline-järjestelmän laajentaminen kaapeloidulla linjarakenteella
 • Voidaan käyttää halutuissa ohjauksissa Modbus/RTU-slavena
 • Tiedonsiirto pitkillä etäisyyksillä nykyisillä 2-johtimisilla kuparikaapeleilla tai langattomilla yhteyksillä
 • Käyttö sallittua räjähdysvaarallisilla Ex 2 -alueilla
I/O-Mapping

I/O-järjestelmien nopea ja helppo käyttöönotto

I/O-Mapping

Verkon sisäiset I/O-moduulit osoitetaan valintapyörällä. Samaan arvoon tarvitsee säätää vain ne I/O-moduulit, joiden halutaan kommunikoivan keskenään. Digitaalitulo sisältää esimerkiksi IO-MAP-osoitteen 12 ja tähän määritetty digitaalilähtö samoin IO-MAP-osoitteen 12 – näin helposti signaalit saadaan jaettua oikein koko järjestelmässä.

Tyypillisiä sovellusalueita

Prosessitekniikka
Vedenpuhdistamo
Voimalinja kaupungin edustalla
Valaistu maantiesilta
Prosessitekniikka

Tankkien täyttömäärän valvonta, lämpötilan seuranta, virtaaman mittaukset, pumppuasemat ja kaivot, putkiston tarkastukset, vuotovalvonta, infrastruktuuri kemiapuistossa, energianhallinta, Ex-Zone 2 -alueet

Vedenpuhdistamo

Vedenpuhdistamot, kaukana sijaitsevat pumppuasemat ja kaivojen liitännät, pyörivät osat, esim. kaavinsillat, täyttömäärän valvonta

Voimalinja kaupungin edustalla

Energiatekniikka: tuulipuistot, avokaivokset, voimalaitosten infrastruktuuri, muuntamot, vesivoimalat; Kuljetustekniikka: kuljetushihnojen moottoreiden valvonta, vikailmoitukset

Valaistu maantiesilta

Kaupunki-infrastruktuuri: signaalijärjestelmät, katuvalaistus, pysäköintipaikkojen valaistus, pysäköintiopastusjärjestelmät - Rakentaminen: kadunrakennus, liikuteltavat liikennevalot.

Yksi laite, monta käyttöä

Monipistemultiplekserit

I/O-signaalien jakaminen nykyisillä 2-johdinkaapeleilla

Monipistemultiplekserit

I/O-signaalien jakaminen olemassa olevilla 2-johdinkaapeleilla RS-485-verkossa, jossa on jopa 99 Radioline-asemaa. I/O-Mapping helpottaa tällöin signaalinjakoa laajennetuissa laitteistoissa huomattavasti.

Valintapyörää kääntämällä tulot ja lähdöt voidaan määrittää nopeasti. Näin I/O-signaalit jakautuvat ja monistuvat I/O-laajennusmoduulin kautta halutulla tavalla verkossa. Ilman ohjelmointia.

Langaton Radioline-järjestelmä välineestä riippumattomaan tiedonsiirtoon

Langattomista ja langallisista moduuleista muodostuu yhtenäinen järjestelmä.

Välineestä riippumaton tiedonsiirto

Langaton Radioline-järjestelmä mahdollistaa nykyisen isäntäaseman laajentamisen uusilla RS-485-asemilla. Langattomista ja RS-485-moduuleista muodostuu yhtenäinen järjestelmä, jossa on jopa 99 Radioline-asemaa. I/O-Mapping helpottaa välineriippumatonta signaalien jakamista laajennetuissa järjestelmissä.

Valintapyörää kääntämällä tulot ja lähdöt voidaan määrittää nopeasti. Näin I/O-signaalit jakautuvat ja monistuvat I/O-laajennusmoduulien kautta halutulla tavalla verkossa ilman ohjelmointia.

Stand-Alone etäasema

Käyttö missä tahansa Modbus/RTU-masterissa

Stand-Alone etäasemana

Käyttö missä tahansa Modbus/RTU-masterissa. Laajennettavissa modulaarisesti jopa 32 I/O-moduuliin RS-485-asemaa kohti.

SHDSL-laajentimet

SHDSL-laajentimet pidentävät kantaman jopa 20 km:iin käyttäen nykyisiä 2-johdinkaapeleita

Vaihtoehtoiset siirtovälineet

RS-485-osuuden kantamaa voidaan tietenkin pidentää milloin tahansa vaihtoehtoisilla siirtomenetelmillä. Käytettävissä on erilaisia muuntimia valokaapeli-, SHDSL-, langattomia ja Ethernet-yhteyksiä varten.

Radioline-järjestelmän käyttömahdollisuuksia

Radioline-järjestelmän käyttömahdollisuuksia

* Tuki mille tahansa sarjamuotoiselle protokollalle

Tuotevalikoima - Monen pisteen multiplekserit

Radioline-päämoduulit

Radioline-päämoduulit maailmanlaajuiseen käyttöön

Radioline-päämoduulit

Mukauta langaton I/O-järjestelmä sovelluksesi vaatimuksiin. Erityistä: tulot ja lähdöt määritetään vain yhdellä valintapyörän kierroksella – ohjelmointia ei tarvita.

 • Uusia mahdollisuuksia I/O-jakamiseen: monen pisteen multiplekserikäyttö mahdollistaa jopa 99 asemaa väyläjärjestelmässä
 • Langattoman Radioline-järjestelmän laajennus kaapeloidulla linjarakenteella, jossa on jopa 99 asemaa
 • Voidaan käyttää halutuissa ohjauksissa Modbus/RTU-slavena
 • Laajennettavissa jopa 32 Radioline-I/O-moduulilla (256 digitaalista tai 128 analogista tuloa ja lähtöä)
 • Etäisyydet jopa 1,2 km nykyisillä 2-johtimisilla kuparikaapeleilla ja jopa 20 km SHDSL-laajentimilla
Radioline - I/O-laajennusmoduulit

Radioline – I/O-laajennusmoduulit yleiskäyttöön

Radioline - I/O-laajennusmoduulit

Valitse analogiset ja digitaaliset laajennusmoduulit, jotka sopivat signaalien tyyppiin ja lukumäärään.

 • Moduuleja voidaan kytkeä ja irrottaa myös käytön aikana (hot swap -valmius)
 • Galvaaninen kanavasta kanavaan -erotus
 • Digitaaliset laaja-aluetulot ja -lähdöt (0 V AC...250 V AC)
 • Transistori- tai relelähdöt
 • Pulssitulot (0 Hz...100 Hz) tapahtumien laskentaan (esim. virtausmittaus)
 • Laajennettu lämpötila-alue (-40 °C...+70 °C)