Připojovací skříně generátoru pro fotovoltaická zařízení

Připojovací skříně generátoru pro fotovoltaická zařízení

Aby bylo možné optimálně chránit fotovoltaická zařízení proti přímému zásahu bleskem a proti přepětí, je nutné použít připojovací skříně generátoru. Naše připojovací skříně generátoru ihned připravená k instalaci a okamžitému připojení jsou spolehlivá systémová řešení, která chrání měnič bezprostředně před vstupy stejnosměrného, popř. střídavého napětí. Vazby přepětí jsou při tom svedeny přímo k potenciálu země.

Více informací