Endüstride DC elektrik şebekeleri Phoenix Contact'ın geleceği düşünen DC teknolojisi, sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji besleme, depolama ve dağıtımını mümkün kılar. Güvenli DC mikro-şebeke uygulamaları için DC çözümlerimizi keşfedin.

Bir DC elektrik şebekesinin şematik temsiliyle bir üretim alanındaki çalışanlar

Hemen şimdi daha fazla sürdürülebilirlik için yenilikçi DC teknolojisi Sürdürülebilirlik moda bir sözcükten daha fazlasıdır – daima bizim misyonumuz olmuştur.

Verimli şekilde depolanan ve dağıtılan yenilenebilir enerjiye sahip bir dünyaya giden yolda Phoenix Contact'a katılın. Bu, elektrik enerjisinin her zaman, her yerde kullanılabilir olmasını sağlayacaktır. Bu nedenle, Phoenix Contact olarak biz mikro şebekelerde DC teknolojisinin güvenli kullanımına yönelik konsept ve çözümlere odaklanıyoruz.

Sürdürülebilirlik, DC teknolojisinin doğru kullanımıyla başlar.

Dr. Christian Helmig, Başkan Yardımcısı, Saha Cihaz konnektörleri ve Dr. Martin Wetter, Başkan Vekili, İnovasyon - Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Başkan Yardımcıları, Phoenix Contact: Dr. Martin Wetter ve Dr. Christian Helmig
Otomobille için bir üretim alanında duran bir mühendis

Doğru akım – Geleceğin endüstriyel enerji sistemi nedir? Üretimden depolama ve tedariğe

Günümüzün dünyasında, çoğu nihai cihaz zaten doğru akımla (DC) çalışmaktadır. Endüstriyel ortamlardaki şarj istasyonları ve elektrikli sürücüler, alternatif akımdan üretilen doğru akımla çalışır. Bu nedenle, DC-INDUSTRIE projesi üzerinde çalışan çeşitli şirketler, entegre DC-tabanlı bir akıllı şebeke için araştırmalar yapmaktadır.

Phoenix Contact'ta makine yapımında çalışan personel

Fikir, yenilenebilir enerji kaynakları tarafından üretilen doğru akımın, şebekedeki makineler, motorlar veya konveyör bantları gibi yükleri dönüşüm kayıpları olmadan doğrudan elektrikle beslemesidir.

DC elektrik şebekesinde network oluşturma nedeniyle, bir sistemin frenleme enerjisini elektrik gücü olarak tekrar şebekeye vermek de mümkündür. Üretilen fazlalıklar enerji depolama sistemlerinde toplanır ve gerektiğinde tekrar şebekeye verilir. Bu, şebeke elektrik girişini %80 azaltır. İlave olarak, pik yük ve şebeke üzerindeki yük azaltılabilir.

Endüstride DC elektrik şebekesi

İnteraktif görüntü haritası: Robotlar ve makinelerle birlikte DC elektrik şebekeli bir üretim alanının görünüşü
Güneş enerjisi
Fotovoltaik sistemler, önemli yenilenebilir enerji üreticileridir ve DC elektrik şebekelerine verimli şekilde entegre edilebilirler. Besleme yönetimi, fotovoltaik uygulamalar ve çatı güneş enerjisi sistemlerinin tüm yönleri hakkında size tavsiyede bulunmaktan mutluluk duyacağız.
Daha fazlasını keşfedin
Güneş enerjisi
Rüzgâr enerjisi
Rüzgâr türbini jeneratörlerinden gelen enerji, dönüşüm kayıpları olmaksızın doğrudan bir DC elektrik şebekesine verilebilir. Rüzgâr türbini jeneratörleri, modüler durum izleme ve yıldırım akımı ölçümü için çözümlerimizi burada bulabilirsiniz.
Daha fazlasını keşfedin
Rüzgâr enerjisi
Şarj altyapısı
Phoenix Contact, DC şarj teknolojisinin bir üreticisi olarak, e-araçlara yönelik DC şarj istasyonlarının geliştirilmesi ve kurulumu için komponentler sağlamaktadır. DC şarj kabloları, DC şarj kontrolörleri ve DC güç elektroniği hakkında şimdi bilgi edinin.
Daha fazlasını keşfedin
Şarj altyapısı
Power-to-X
Güneş enerjisi santrallerinin ve rüzgâr türbini jeneratörlerinin enerji fazlası, elektroliz yoluyla verimli şekilde kullanılarak yakıtlar (güçten-yakıta), hidrojen ve metan (güçten-gaza), amonyak ve metanol (güçten-sıvıya) veya başka kimyasal maddeler üretilebilir. Bu maddeler de elektrik enerjisi üretmek için kullanılır ve dolayısıyla enerji depolama rolü oynarlar. Elektrolizin izlenmesi, otomatikleştirilmesi ve dijitalleştirilmesi için komponentler hakkında şimdi bilgi edinin.
Daha fazlasını keşfedin
Power-to-X
Otomotiv üretimi
Otomotiv endüstrisinde montaj robotlarının frenleme enerjisi, DC-tabanlı mikro şebekeler vasıtasıyla enerji tasarrufları için yüksek potansiyel sunar. Biz şimdiden otomotiv endüstrisi için pek çok yenilikçi sistem çözümleri ve komponentler sunuyoruz.
Daha fazlasını keşfedin
Otomotiv üretimi
Makine imalatı
Makine imalatında DC motorlar, bir DC elektrik şebekesine entegrasyon için idealdir. Halihazırda makine imalatı alanında pek çok ürün ve hizmet sunuyoruz ve çözümlerimiz hakkında size tavsiyede bulunmaktan mutluluk duyarız.
Daha fazlasını keşfedin
Makine imalatı
Enerji depolama sistemleri
Şebeke ölçeğinde depolama sistemleri, şebekeyi desteklemek için kullanılır. Enerji depolama sistemlerinin entegrasyonu aynı zamanda pik yükleri azaltır ve elektrik şebekesini rahatlatır. Size enerji depolama çözümleri için yenilikçi bağlantı teknolojisini göstereceğiz.
Daha fazlasını keşfedin
Enerji depolama sistemleri

Bir DC elektrik şebekesinin avantajları

  • Enerji geri kazanımı, yenilenebilir enerjinin dönüşümsüz kullanımı ve enerji depolama yoluyla daha yüksek enerji verimi
  • %55 daha az bakır tüketimi, daha düşük ekipman maliyetleri ve daha küçük ayak izleri yoluyla kaynak optimizasyonu
  • Şebeke elektriği arızalarından kaynaklanan üretim aksamalarından kurtulma
  • Enerji akışlarının akıllı kontrolü için temel

Sıkça Sorulan Sorular: Doğru akım teknolojisi

Bir güneş enerjisi sisteminin yanında duran çalışanlar
Otomobiller için bir üretim alanının yukarıdan görünüşü
Enerji verisinin görüntülendiği tabletle birlikte bir çalışan
Trafo istasyonu
Bir kontrol panosu üzerinde çalışan eleman
Bir güneş enerjisi sisteminin yanında duran çalışanlar

Özellikle endüstri sektörü iklim hedeflerini başarmak için uygun çözümler arıyor. İklim değişimi zamanlarında, dünya artan enerji maliyetleri, kıt kaynaklar ve artan enerji talebiyle mücadele ediyor. Bu sorunu çözmeye yönelik bir yaklaşım, fabrikalarda AC elektrik şebekesinden DC elektrik şebekesine geçmektir. Yenilenebilir enerji üretimi, enerji depolama ve enerji geri kazanımı, iklim değişiminin bir DC mikro şebekesinde uygulanabilen anahtar kelimeleridir. Bu, enerji tüketimini azaltır ve pik yükleri düşürür (peak shaving). Bu etki, besleme şebekesini rahatlatır ve dengede tutar. Bir DC elektrik şebekesinin endüstri için tasarlanması, sürdürülebilir endüstriyel üretime dayalı geleceğe yönelik bir yaklaşımdır.

Otomobiller için bir üretim alanının yukarıdan görünüşü

Bir DC-tabanlı mikro şebekede elektrik enerjisi, karbonsuz üretimden gelen yenilenebilir enerjinin verimli entegrasyonu yoluyla üretilir. Bu enerji, ayrıca DC'den AC'ye dönüşüm olmadan bir DC elektrik şebekesi içerisindeki elektrik yükleri tarafından doğrudan kullanılır. Bu proses, dönüşüm kayıplarını engelleyerek enerji tüketimini azaltır. İlave olarak, kaldırma işlemlerinin tüm frenleme enerjisi kullanılabilir. Diğer durumda ısı olarak kaybedilecek olan enerji, elektrik enerjisi olarak tekrar DC elektrik şebekesine verilir. Enerji depolama sistemleri fazla DC elektriği daha sonra kullanmak üzere toplar.

Sürdürülebilir elektrik üretimi, enerji geri kazanımı ve enerji depolamanın birlikteliği, fabrikalarda daha yüksek sürdürülebilirlik sağlar.

Enerji verisinin görüntülendiği tabletle birlikte bir çalışan

Enerji tüketimindeki tasarruflara ilave olarak, bir DC elektrik şebekesi kullanmak aynı zamanda potansiyel malzeme ve yer tasarrufları sağlar. Enerji verimliliği açısından, DC-AC dönüşümünü ortadan kaldırmak suretiyle enerji kayıpları tipik olarak %2 – 4 kadar azaltılabilir. İlave olarak, uygun enerji depolama kullanılması şebeke besleme elektriğinde %80'e kadar azalma sağlar. Frenleme enerjisinin tam kullanımı aynı zamanda uygulamaya bağlı olarak %15 – 20 daha fazla enerji tasarrufu sağlar.

Bir DC uygulamasında bakır kullanımı, performanstan ödün vermeden %55'e kadar azaltılabilir. Kaynakların kıt olduğu zamanlarda bu durum dikkate değerdir. DC cihazlar aynı zamanda AC cihazlardan önemli ölçüde daha küçüktür. Daha düşük malzeme maliyeti daha fazla yer tasarrufu sağlar.

Trafo istasyonu

Doğru akım alternatif akıma veya DC gerilim alternatif gerilime dönüştürülürken enerji kayıpları söz konusudur; çünkü dönüşüm için de enerji gereklidir. Bu nedenle enerji tüketimi artar ve sonuçta enerji verimi düşer. İlave olarak, DC-AC invertörler gereklidir. Bunlar uygulamada bir yere ihtiyaç duyar – dönüştürme yapılmadığında tasarruf edilen yer.

Önceki DC-AC-DC dönüşümlerinin yerine, doğru akım doğrudan yüklere verilir. Tam bir DC elektrik şebekesi tipik olarak bir AC elektrik şebekesinden %2 – 4 daha az enerji tükettiğinden, enerji verimi artar. Frenleme enerjisinin kullanılması ve doğru akımın derhal depolanması yoluyla ilave tasarruflar da mümkündür.

Bir kontrol panosu üzerinde çalışan eleman

DC uygulamalarında, elektrik arkları kontaklara ve muhafaza parçalarına zarar verebilir ve en kötü durumda kullanıcılar için tehlike yaratabilir. Mevcut şartlarda, konnektör geliştirme konusunda yeni bir yaklaşım gereklidir. Phoenix Contact tarafından yürütülen araştırma projelerinde DC konnektörler için çeşitli teknolojiler geliştirilmiştir. Konnektörlerdeki söndürme teknikleriyle birlikte, şimdi operatörleri elektrik arkının tehlikelerinden korumak için yenilikçi yaklaşımlar bulunmuştur.

ODCA logosu

DC elektrik şebekelerine güveniyoruz Phoenix Contact, DC elektrik şebekelerinin endüstride kullanımı için uzman iş ortağınızdır

Endüstri ve araştırma dünyasının 39 iş ortağından biri olarak, aynı zamanda Alman Federal Ekonomik İşler Ve İklim Eylemi Bakanlığı tarafından finanse edilen ZVEI‘s DC-INDUSTRIE 2 araştırma projesinin de bir parçasıyız.
Doğal olarak, Phoenix Contact aynı zamanda ardıl proje olan ODCA'da (Açık Doğru Akım Birliği) da yer almaktadır. Endüstriyel üretimde gereken enerji devrimi ve bu bağlamda yenilenebilir enerjinin maksimum kullanımı açısından, çalışma grubu güvenli ve sağlam bir şekilde üretim tesislerine doğru akım sağlamayı hedefliyor.
Phoenix Contact, geleceğe hazır elektrik tesisatlarına verdiği özel önemle endüstriyel DC elektrik şebekelerinin fabrika otomasyonu alanında kullanımı konusunda ulusal ve uluslararası çalışma kollarında yer alıyor ve yoğun araştırmalar yürütüyor.

Bir DC elektrik şebekesiyle bir binayı planlayan çalışanlar

Teoriden pratiğe

Phoenix Contact olarak, tek başına araştırma bizim için yeterli olmadığı için daha da ileri gidiyoruz. Elektrik tesisatında bir inovasyon lideri ve uzman olarak, ilk adımı atmak, hazır bulunmak, tecrübe kazanmak ve sorunları çözmek istiyoruz.
Bu nedenle, şu anda yerleşkemizde kendi DC elektrik şebekesine sahip olacak yeni bir bina inşa ediyoruz. Burada üretilen elektrik aynı zamanda güneş enerjisi sistemleri üzerinden doğrudan şirket-içi makine imalat bölümüne ve diğer tesislere verilecek. Doğal olarak, kendi ürünlerimize güveniyor ve projenin parçası olarak başka DC-yetenekli komponentler geliştiriyoruz.