Rozwiązania do ochrony sieci i urządzeń

Przegląd

Transformatorownia przed podstawą elektrowni wiatrowej  

Duża stabilność sieci dzięki wytycznym z zakresu zasilania sieci

  • Przekazywanie wytworzonej energii do sieci zasilającej podlega obecnie znacznie wyższym wymaganiom niż przed kilkoma laty.
  • Każda turbina wiatrowa wymaga samodzielnego systemu zarządzania zasilaniem.
  • Firma Phoenix Contact oferuje kompletne rozwiązania do zarządzania zasilaniem i monitorowania sieci, umożliwiając spełnienie tych wymogów przez stosowanie odpowiednich instalacji.

Zastosowanie

Elektrownia  

Dyrektywa niskonapięciowa zabezpiecza stabilność sieci

Celem takich koncepcji jak niemiecka Ustawa o energiach odnawialnych (niem. Erneuerbare Energien Gesetz, EEG) jest stopniowe zastępowanie konwencjonalnego pozyskiwania energii jej odnawialnymi źródłami.

Wymagają one jednak wyższych nakładów na zapewnienie stabilnego działania sieci, gwarantującego niezawodny i jakościowo wysoki przekaz uzyskanej energii do użytkownika.

Jednym z zadań elektrowni wiatrowej jest obecnie przeciwdziałanie wahaniom sieci, a tym samym poprawianie jej stabilności.

W tym celu musi ona spełniać warunki przyłączenia do sieci danego kraju, określonych w Niemczech za pomocą dyrektywy o udostępnianiu na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia (dyrektywy niskonapięciowej) VDE-AR-N 4105. Poza tym użytkownicy instalacji muszą zainstalować układy ochrony sieci i instalacji, które rejestrują wartości stanu sieci i w razie potrzeby dokonują awaryjnych odłączeń. Dzięki rozwiązaniom firmy Phoenix Contact do zarządzania zasilaniem można w sposób ciągły monitorować sieć zasilającą, a układ sterowania instalacji może reagować na wydarzenia w sieci.

Jednym z zadań elektrowni wiatrowej jest obecnie przeciwdziałanie wahaniom sieci, a tym samym poprawianie jej stabilności.

W tym celu musi ona spełniać warunki przyłączenia do sieci danego kraju, określonych w Niemczech za pomocą dyrektywy o udostępnianiu na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia (dyrektywy niskonapięciowej) VDE-AR-N 4105. Poza tym użytkownicy instalacji muszą zainstalować układy ochrony sieci i instalacji, które rejestrują wartości stanu sieci i w razie potrzeby dokonują awaryjnych odłączeń. Dzięki rozwiązaniom firmy Phoenix Contact do zarządzania zasilaniem można w sposób ciągły monitorować sieć zasilającą, a układ sterowania instalacji może reagować na wydarzenia w sieci.

Topologia zarządzania zasilaniem

Zasilanie energią zawsze zgodne z normami

Rozwiązanie

Ministerownik ILC 191 ETH 2TX  

Kluczowym elementem rozwiązania jest ministerownik ILC 191 ETH

Grid Monitoring and Protection Controller (GMPC) firmy Phoenix Contact to rozwiązanie modularne, spełniające wymogi dyrektywy VDE-AR-N 4105. Elementami rozwiązania są karta SD ze specjalnym oprogramowaniem oraz ministerownikiem ILC 191 ETH 2TX do zgodnej z VDE-AR-N-4105 analizy zmierzonych parametrów sieci, rejestrowanych za pomocą modułu funkcyjnego IB IL PM 3P/N/EF-PAC z systemu wejść/wyjść Inline. Uzupełnieniem rozwiązania jest cyfrowe złącze wyjściowe Inline IB IL 24 DO8/HD-PAC do wysterowywania wyłączników sprzęgowych oraz w razie potrzeby drugi moduł funkcyjny do pomiaru sieci, jeżeli jest to wymagane do synchronizacji sieci generatorów synchronicznych. Po wtykowym połączeniu elementów zgodnie z zasadą Plug-and-Play, do uruchomienia ochrony sieci i instalacji konieczne są tylko komputer osobisty ze złączem Ethernet oraz przeglądarka internetowa Firefox w wersji 24.00 lub wyższej.

Poza tym rozwiązanie Grid Monitoring and Protection Controller pozwala na pomiar prądu o mocy do pięciu amperów lub podłączenie przekładników prądowych do pochłaniania energii. Dane mogą być przekazywane do układu sterowania instalacją przez PROFINET albo Modbus/TCP, gdzie są przetwarzane.

Poza nadzorem sieci i synchronizacją GMPC spełnia także funkcję bazy zapisu historii. Zapisuje on cyklicznie parametry sieci, dane energetyczne, wydarzenia w sieci w rozumieniu VDE-AR-N-4105 oraz informacje diagnostyczne. W przypadku wystąpienia krytycznego stanu sieci jej parametry są zapisywane dla okresu od 5 sekund przed zdarzeniem do 5 sekund po zdarzeniu, z milisekundowym stemplem czasowym, w formacie CSV. Informacje te mogą zostać wykorzystane do celów analitycznych.

Zalety

  • Dane energetyczne stale pod kontrolą dzięki inteligentnemu rozwiązaniu pomiaru energii
  • Zasilanie zgodne z dyrektywą VDE-AR-N-4105 oraz DIN VDE 0126-1-1
  • Dzięki uruchomieniu za pomocą wizualizacji internetowej niepotrzebna jest znajomość programowania
  • Łatwa w serwisowaniu ochrona instalacji dzięki funkcji zdalnego sprawdzania stanu

Produkty

OpisTypNr art.
Złączka szynowa InlineIB IL 24 DO8/HD-PAC2700172
Złączka pomiarowa mocy InlineIB IL PM 3P/NEF/-PAC2700965
Sterownik InlineILC 191 ETH 2TX2700976
Licencja oprogramowaniaGMPC 
OpisTypNr art.
Złączka szynowa InlineIB IL 24 DO8/HD-PAC
Złączka pomiarowa mocy InlineIB IL PM 3P/NEF/-PAC
Sterownik InlineILC 191 ETH 2TX
Licencja oprogramowaniaGMPC 

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer: