Łopata wirnika

Ciągłe monitorowanie stanu łopaty wirnika

Monitorowanie stanu łopat wirnika jest coraz trudniejszym zadaniem ze względu na coraz większe średnice wirnika. Właściwe monitorowanie zwiększa efektywność turbiny wiatrowej i pełni ważne funkcje bezpieczeństwa chroniące ją przed uszkodzeniami.

Korzyści

  • Maksymalna dyspozycyjność turbin wiatrowych dzięki wytrzymałym komponentom nawet w ekstremalnych warunkach
  • Prosta integracja z istniejącymi systemami dzięki otwartym interfejsom
  • Planowe prace konserwacyjne i dostosowywanie parametrów poprzez zdalny dostęp

Monitorowanie łopat wirnika z Blade Intelligence

Nowe technologie i czujniki bezprzewodowe pozwalają na ekologiczne i efektywne zarządzanie przeglądami, a także na efektywną modernizację starszych turbin.

Nasze rozwiązanie Blade Intelligence łączy w sobie funkcję wykrywania oblodzenia, pomiaru prądu piorunowego i monitorowania obciążenia, co pozwala na ciągłe monitorowanie stanu łopat wirnika i umożliwia szybkie reagowanie na zdarzenia. System Blade Intelligence jest dostępny w różnych wersjach i można go montować bez problemu również w działających już turbinach.

Topologia Blade Intelligence

Monitorowanie stanu na bazie innowacyjnej techniki pomiarowej

Modułowa budowa systemu

Szafa sterownicza Blade Intelligence  

Kompleksowe rozwiązanie do efektywnej eksploatacji

Modułowa budowa systemu Blade Intelligence umożliwia indywidualną kombinację różnych rozwiązań w zależności od wymagań. Czujniki stworzone specjalnie do montażu na łopatach wirnika dostarczają wszystkie niezbędne dane, które są przetwarzane we wspólnej jednostce przetwarzającej.

W każdej chwili możliwy jest montaż dodatkowych czujników. Nowe technologie i czujniki bezprzewodowe pozwalają na ekologiczne i efektywne zarządzanie przeglądami.

Obsługa i wizualizacja

Wizualizacja stanu systemu  

Wizualizacja stanu systemu

Dane wszystkich czujników są wizualizowane w sposób czytelny na panelu sieciowym HMI. Łatwa obsługa zapewnia szybki dostęp do wszystkich funkcji i umożliwia kompleksową wizualizację stanu wszystkich łopat wirnika.

Dokumentowanie instalacji

Wsparcie podczas instalacji  

Wsparcie podczas instalacji

Oferujemy cyfrową pomoc do instalacji czujników za pomocą aplikacji. Już na etapie montażu i ustawiania czujników na łopacie wirnika w aplikacji można dokumentować za pomocą zdjęć położenie czujników i inne informacje na temat montażu. Dane te są przesyłane do odpowiedniego sterownika.

Integracja Matlab Simulink

Dzięki zastosowaniu PLCnext Techno­logy system Blade Intelligence nadaje się optymalnie do nowoczesnych turbin wiatrowych. Integracja Matlab Simulink umożliwia łatwe wgrywanie i integrowanie w sterowniku modeli do sterowania ogrzewaniem łopat. W ten sposób ogrzewanie łopat może reagować bezpośrednio na zmieniające się warunki.

Platforma do nieograniczonej automatyzacji

Platforma do nieograniczonej automatyzacji

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis


Rozwiązania dla energetyki wiatrowej

Phoenix Contact oferuje innowacyjne i niezawodne rozwiązania do elektrowni i farm wiatrowych.


System monitorowania łopat wirnika

Kompletny system do całościowego monitorowania łopat wirnika


System pomiaru prądu piorunowego LM-S

LM-S monitoruje farmę wiatrową w Guangxi o mocy 1,5 MW.

Wiecej informacji