Automatyzacja urządzeń

Automatyzacja urządzeń

Zwiększenie dyspozycyjności systemu

Poznaj naszą platformę nieograniczonej automatyzacji.

Firma Phoenix Contact oferuje inteligentne rozwiązania do efektywnej automatyzacji zarówno pojedynczych urządzeń, jak i kompletnych elektrowni i farm wiatrowych. Rozwiązania do sterowania i oprogramowanie firmy Phoenix Contact pozwalają na zwiększenie konkurencyjności i umożliwiają elastyczne reagowanie na zmieniające się warunki.

Korzyści

  • Typowa dla sterowników PLC wydajność czasu rzeczywistego i spójność danych również do języków wysokiego poziomu i kodu modelowego
  • Inteligentna sieć poprzez włączenie do chmury oraz integrację aktualnych i przyszłych standardów komunikacyjnych
  • Szybkie programowanie: kilku programistów może pracować niezależnie od siebie w różnych językach programowania

Integracja systemów podrzędnych

Wiatrak na tle krajobrazu  

Wysoka dyspozycyjność turbiny wiatrowej

Zastosowanie naszego sterownika z wielordzeniowym procesorem pozwala na zwiększenie dyspozycyjności systemu.

Brak oddzielnego sterownika do przetwarzania danych systemu monitorowani stanu zapewnia obniżenie kosztu sprzętu.

Efektywne projektowanie systemów

PLCnext Engineer na ekranie komputera  

Projektowanie systemu oparte na modelach

Matlab Simulink umożliwia modelowanie turbin wiatrowych, a nasza modułowa platforma oprogramowania pozwala na diagnozowanie modeli obejmujące również debugowanie bez licencji Matlab.

Platforma oprogramowania przyspiesza proces projektowania poprzez możliwość ponownego wykorzystania dedykowanych modułów automatyzacyjnych i programowania obiektowego.

Konsekwentna modularyzacja

Nasza otwarta platforma sterowania PLCnext Technology pozwala na łatwą integrację ze swoim systemem aplikacji zaprogramowanych w języku wysokiego poziomu.

Aktualizowanie lub serwisowanie poszczególnych modułów jest możliwe nawet podczas pracy. To użytkownik określa, na którym rdzeniu są wykonywane sekwencje programu i z którym zadaniem są one synchronizowane.

Platforma do nieograniczonej automatyzacji

PLCnext Technology to podstawa nowej, otwartej platformy sterowania firmy Phoenix Contact. Oferuje kompleksowy wybór dostosowanych do siebie produktów oraz umożliwia szybkie i niezawodne programowanie, jak również proste dostosowanie do indywidualnych wymagań użytkownika poprzez integrację oprogramowania open source, aplikacji i nowoczesnych technologii. Nowe modele biznesowe oparte na IoT można realizować dzięki bezpośredniemu połączeniu z usługami i bazami danych w chmurze.

Znacznik Alt  

Platforma do nieograniczonej automatyzacji

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410