Transport i dystrybucja wody

Transport i dystrybucja wody

Niezawodne zaopatrzenie w wodę

Zminimalizuj straty wody za pomocą kompleksowych rozwiązań – od zdalnego monitorowania po zarządzanie przeciekami.

Do udostępniania wody pitnej w wielu miejscach często niezbędna jest mocno rozgałęziona sieć dystrybucyjna. Jest do tego nieodzowny stały dostęp do wszystkich systemów do sterowania i monitorowania.

Phoenix Contact oferuje kompleksowe rozwiązania do minimalizacji strat wody: od zdalnego monitorowania po system zarządzania przeciekami. Połączenie poszczególnych sterowników z chmurą umożliwia dostęp do wszystkich ważnych danych systemu poprzez bezpieczne połączenie.

Korzyści

  • Łatwe połączenie z chmurą poprzez zastosowanie PLCnext Technology
  • Minimalizacja strat wody dzięki systemowi zarządzania przeciekami
  • Przejrzystość danych: z centrali sterowniczej lub urządzenia przenośnego

Zarządzania urządzeniami

Przejrzystość danych dzięki połączeniu z chmurą  

Dostęp do danych o dowolnej porze z dowolnego miejsca

Zastosowanie sterowników z rodziny PLCnext Control umożliwia komunikację z chmurą przy minimalnym nakładzie. Z każdej studni można poprzez bezpośrednie połączenie sprawdzić dane podłączonych urządzeń. Różne informacje, np. godziny pracy, stopień obciążenia czy pobór mocy, są przesyłane do dowolnej chmury za pośrednictwem np. MQTT. Stały dostęp do danych w dowolnej chwili i z dowolnego miejsca zapewnia maksymalną dyspozycyjność. Dzięki tej przejrzystości można podejmować natychmiastowe środki lub planować długofalowe działania, np. zarządzanie utrzymaniem ruchu. Za pośrednictwem chmury można również sterować studniami lub utworzyć system redundancyjny.

Regulacja ciśnienia w celu redukcji strat wody

Przeciek w rurociągu  

Minimalizacja strat przeciekowych za pomocą regulacji ciśnienia

Ze względu na zmieniający się w ciągu dnia pobór wody pitnej z sieci olbrzymie znaczenie dla obserwacji strat przeciekowych mają przepływ i ciśnienie w rurociągu.

Firma Phoenix Contact wspólnie z partnerami stworzyła rozwiązanie służące do minimalizacji strat przewodowych, które bazuje na niezależnym od poboru zarządzaniu ciśnieniem.

Rozwiązania dla sieci dystrybucyjnej wody

W sieci dystrybucyjnej wody istotną rolę odgrywa stałe monitorowanie i sterowanie stacjami zewnętrznymi. Phoenix Contact oferuje specjalne rozwiązania w zakresie zarządzania przeciekami i zdalnego zarządzania przewodami na bazie modułowej techniki sterowania. Do przesyłania danych stosuje się różne media, takie jak SHDSL, technologia radiowa i komórkowa. Rozwiązania nadają się do modułowej rozbudowy, a dzięki parametryzacji zamiast programowania zagwarantowana jest prosta obsługa.

Topologia: rozwiązania dla sieci dystrybucyjnej wody  

Modułowa technika sterowania do zarządzania przeciekami i zdalnego zarządzania przewodami

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410