Regulacja dopływu

Regulacja dopływu

Bezpieczny dopływ

Zadbaj o bezpieczny, dostosowany do potrzeb dopływ do oczyszczalni ścieków za pomocą rozwiązań do sterowania firmy Phoenix Contact.

Powrót do Oczyszczanie ścieków

Kategoria

Dopływ do oczyszczani ścieków musi wykazywać dużą elastyczność, aby być w stanie reagować na zmienne zjawiska atmosferyczne. Szybkie dostosowanie procesów sterowania do różnych warunków jest możliwe dzięki cyfrowym informacjom z różnych obszarów instalacji.

Phoenix Contact oferuje rozwiązania w zakresie sterowania do obiektów dopływowych, systemów odciążających i przepompowni. Specjalne funkcje i komponenty umożliwiają eksploatację dostosowaną do aktualnego zapotrzebowania, z naciskiem na dyspozycyjność i efektywne wykorzystanie zasobów.

Korzyści

  • Łatwe planowanie, tworzenie koncepcji i realizowanie dzięki gotowym rozwiązaniom sprzętowym i programowym
  • Kompleksowe i głęboko zintegrowane koncepcje bezpieczeństwa do ochrony maszyn i systemów przed nieupoważnionym dostępem i zagrożeniami
  • Wszechstronna transmisja danych poprzez własne kable telekomunikacyjne, sieć radiową lub Industrial Wireless

Inteligentna automatyzacja pomp na bazie zdalnego sterowania

Do niwelowania różnic wysokości w sieci kanalizacyjnej stosuje się rozproszone przepompownie. Do ekonomicznej i bezpiecznej eksploatacji poszczególnych pomp niezbędne są energooszczędne i trwałe rozwiązania. Kompleksowe monitorowanie jest ważne zwłaszcza w przypadku odległych obiektów. Nasze rozwiązanie pozwala na wydłużenie okresu eksploatacji systemu. PumpControl firmy Phoenix Contact to rozwiązanie do wszystkich zadań związanych ze sterowaniem i regulacją rozproszonych przepompowni zawierających maks. cztery pompy. Połączenie ze sterownią zapewnia ekonomiczną eksploatację przepompowni. Dostęp do wszystkich informacji jest możliwy poprzez systemy bezprzewodowe w połączeniu z bezpiecznymi protokołami zdalnego sterowania.

Sieć kanalizacyjna  

Sterowanie i regulacja rozproszonych przepompowni

Automatyczny zbiornik retencyjny

Zbiornik retencyjny  

Automatyczny zbiornik retencyjny

Zbiorniki retencyjne są użytkowane przez wiele lat. Ponadto są one wyposażone często w mechaniczne urządzenia dławiące do regulacji ilości odpływu. W przyszłości wymagania dotyczące obliczania ilości ścieków i wód opadowych będą bardziej rygorystyczne. Ilości odprowadzanej wody muszą być rejestrowane i bilansowane. Wymóg ten można zrealizować łatwo poprzez połączenie nowoczesnych urządzeń pomiarowych, automatyzacyjnych i komunikacyjnych.

Elastyczne rozwiązania do rozproszonych przepompowni

Do realizacji prostych przepompowni można użyć modułowego sterownika przekaźnikowego PLC logic. Szybką modernizację kompleksowych umożliwia otwarta platforma sterowania PLCnext Technology. Proste przepompownie zawierające maks. dwie pompy i pomiar poziomu można wykonać niewielkim kosztem przy użyciu PLC logic i lokalnej wizualizacji. Monitorowanie umożliwia opcjonalny modem. Do sterowania maks. czterema pompami z falownikami i pomiarami analogowymi poza PLCnext Control stosuje się dodatkowo oprogramowanie PumpControl. Wszystkie parametry dużej przepompowni ustawia się za pomocą wizualizacji obsługiwanej z poziomu przeglądarki. Ważne parametry operacyjne są przesyłane za pośrednictwem OPC UA i Modbus/TCP do nadrzędnego układu sterowania.

Topologia: rozwiązania do sterowania przepompowniami  

Elastyczne rozwiązania do rozproszonych przepompowni

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410