Powrót do przegladu

PC WORX – środowisko programistyczne do wszystkich sterowników

PC WORX jest uniwersalnym oprogramowaniem przemysłowym do wszystkich sterowników Phoenix Contact. Łączy ono w jednym produkcie programowanie według IEC 61131, konfigurację magistrali danych oraz diagnozę urządzenia. Oznacza to: optymalną współpracę sprzętu i oprogramowania. Za pomocą PC WORX realizuje się kosztowne koncepcje automatyzacji. W zależności od ilości obsługiwanych portów I/O należy wybrać jedną z dwóch wersji: PC WORX BASIC lub PC WORX PRO. Oprócz tego szybką realizację małych projektów automatyzacji umożliwia oferowane przez nas bezpłatne narzędzie programistyczne PC WORX EXPRESS.

Przegląd narzędzia programistycznego PC WORX

Intuicyjne programowanie za pomocą PC WORX  

Intuicyjne programowanie za pomocą PC WORX

 • Intuicyjne programowanie dla wszystkich języków IEC 61131
 • Łatwe tworzenie topologii sieciowych funkcją Drag & Drop
 • Wygodna obsługa urządzeń dzięki zintegrowanej konfiguracji i adresowaniu magistral PROFINET, Profibus, INTERBUS oraz Modbus-TCP
 • Szybkie uruchamianie projektu za pomocą asystentów projektu
 • Wczesne testowanie programu dzięki funkcji symulacji
 • Zintegrowane narzędzie diagnostyczne obsługujące wszystkie składniki systemu
Powrót do góry

Spójne i elastyczne programowanie

Oprogramowanie PC WORX  

Idealne do wymagających rozwiązań automatyzacji

Za pomocą PC WORX można wydajnie programować również wymagające instalacje automatyzacji. W tym celu oprogramowanie oferuje liczne pomocne funkcje.

 • Programowanie we wszystkich językach standardu IEC 61131-3 takich jak lista rozkazów, schematy bloków funkcjonalnych, KOP, FFLD, AS, tekst strukturyzowany
 • Kompilacja skrośna języków IEC
 • Wygodne edytory tekstowe i graficzne
 • Okno wskazania powiązań
 • Asystenci projektu/wzory projektu
 • Obsługa wielu użytkowników oraz ochrona hasłem
 • Obsługa wielu projektów
 • Adresowanie względne
 • IntelliSense: pomoc w automatycznym uzupełnianiu tekstu podczas edycji kodu źródłowego
 • Porównanie projektów
 • Globalna koncepcja języków obcych
Powrót do góry

Konfiguracja magistrali za pomocą PC WORX

Programowanie również w języku chińskim  

Programowanie również w języku chińskim

Programuj elastycznie. PC WORX obsługuje wszystkie aktualne protokoły magistral danych i zawiera wiele przydatnych funkcji do konfiguracji magistrali.

 • Przystosowane do obsługi magistral INTERBUS, PROFINET, Profibus oraz Modbus-TCP
 • Łatwe projektowanie wielu sieci PLC w jednym projekcie
 • Zwyczajowy widok drzewa przedstawiający sieć
 • Katalog urządzeń
 • Asystent zastępowania PLC
 • Katalog modułów urządzeń o budowie modułowej
 • Wczytywanie sieci INTERBUS i PROFINET
 • Wczytywanie topologii sieci PROFINET
 • Nadawanie urządzeniom nazwy urządzeń DNS/PROFINET i adresów IP
 • Nadawanie nowych adresów IP i nazw urządzeń dla całego projektu
 • Automatyczne tworzenie nazw urządzeń PROFINET
 • Import GSD
Powrót do góry

Diagnozowanie i monitoring za pomocą PC WORX

Diagnozowanie i monitoring za pomocą PC WORX  

Diagnozowanie i monitoring za pomocą PC WORX

Popraw dyspozycyjność swojej instalacji oraz wykorzystaj liczne funkcje nadzoru i diagnozy PC WORX.

 • Obsługa online przyjazna dla użytkownika
 • Możliwość zmian online
 • Graficzne wskazania forsowanych zmiennych w kodzie programu
 • Pełna integracja Diag+ do diagnoz magistrali (IBS i PN)
 • Lista forsowanych zmiennych
 • Okna kontrolne (watch windows)
 • Analizator układu logicznego
 • Przedstawianie topologii sieci Ethernet
 • Zarządzanie algorytmami
 • Symulacja bez sprzętowego sterownika PLC
 • Zapisywanie kodu źródłowego w systemie docelowym
 • Obsługa na styku
Powrót do góry

Programować szybko i bezpiecznie dzięki zdefiniowanym wcześniej szablonom projektu

Szybciej tworzyć sterowniki  

Szybciej tworzyć sterowniki

PC WORX oferuje zdefiniowane wcześniej szablony projektu, dopasowane do sterowników Phoenix Contact. Oznacza to, że nie trzeba dla każdego sterownika tworzyć indywidualnie swojego programu przez co można zaoszczędzić sporo czasu.

Powrót do góry

Programuj w preferowanym języku programowania

Elastycznie w języku programowania  

Elastycznie w języku programowania

Programuj w preferowany przez siebie sposób. PC WORX obsługuje wszystkie języki programowania zgodne ze standardem IEC 61131-3.

 • Lista rozkazów (AWL/IL)
 • Język bloków funkcyjnych (FBS)
 • Plan połaczeń – KOP/Fixed Format Ladder Editor – FFLD
 • Schemat funkcji sekwencyjnej (AS/SFC)
 • Tekst strukturyzowany - ST
Powrót do góry

Niezawodny monitoring z analizatorem układu logicznego

Rozpoznać i naprawić błąd  

Rozpoznać i naprawić błąd

Sprawdź swój program: za pomocą zintegrowanego analizatora układu logicznego oprogramowania PC WORX rozpoznaje się i poprawia błędne zależności.

 • Zapisywać jednocześnie wiele zmiennych wartości, w jednym oknie dla wybieralnego okresu czasu
 • Stosowane typy danych: standardowa, tablica i struktura
Powrót do góry

Możliwość zmian online bez kompromisów

Zmiana programów online  

Zmiana programów online

Dzięki połączeniu online masz dostęp do wielu funkcji PC WORX – korzystaj z tych niezależnych od miejsca funkcji.

 • Kod POE można całkowicie zmienić
 • Wprowadzanie zmiennych lokalnych i globalnych
 • Tworzenie nowych funkcji, modułów funkcyjnych i programów
 • Zmiana długości cyklu
 • Tworzenie programów online
 • Zmiany programu również przy działającym sterowniku
Powrót do góry

Wygodna edycja i symulacja

Wygodna edycja z przejrzystym ekranem programisty  

Wygodna edycja z przejrzystym ekranem programisty

Łatwa i intuicyjna obsługa jest główną cechą oprogramowania PC WORX. Wiele właściwości zostało opracowanych po to, aby ułatwić proces programowania.

 • Syntax Colouring wskazuje słowa kluczowe
 • IntelliSense uzupełnia automatycznie nazwy zmiennych oraz elementy tworzące struktury i funkcje
 • Różne kolory składników bibliotek w zależności od źródła
 • Asystenci do różnych języków programowania
 • Podwójne kliknięcie na bloku użytkownika wyświetla wewnętrzne informacje

Korzyści

Ekran programowania jest bardziej przejrzysty i łatwiej czytelny, co oznacza szybszą i wygodniejszą edycję.
Dzięki zintegrowanej możliwości symulacji testuje się dany program bez sterownika sprzętowego. Na koniec przełącza się zwyczajnie z symulacji na rzeczywiste urządzenie.  

Powrót do góry

PC WORX pomaga w wyszukiwaniu błędów

Sprawne wyszukiwanie błędów  

Sprawne wyszukiwanie błędów

PC WORX oferuje szerokie możliwości diagnostyczne. Dzięki wielu funkcjom debugowania, w przypadku zakłóceń, szybko znajduje się źródło błędu przez co skraca się okres uruchomienia.

 • Punkty przerwań (Breakpoints)
 • Pojedynczy krok
 • Debugowanie w bibliotekach
 • Debugowanie instancji
 • Obserwowanie w oknie podglądu wartości z różnych części programu
 • Zintegrowane zarządzanie algorytmami
 • Lista forsowanych zmiennych
Powrót do góry

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410