Uzdatnianie wody

Utlenianie

Dla najwyższej jakości wody

Rozwiązania firmy Phoenix Contact umożliwiają spełnienie wysokich wymagań w zakresie jakości wody.

Zanieczyszczenia, bakterie i wirusy są usuwane, zanim woda trafi do sieci dystrybucyjnej. Uzdatnianie wody odbywa się na różnych etapach, takich jak utlenianie, dezynfekcja i zmiękczanie.

Firma Phoenix Contact oferuje produkty i rozwiązania, które spełniają wysokie wymogi uzdatniania wody i zapewniają bezpieczną eksploatację systemu. Redundancyjne systemy, od poziomu obiektu po poziom sterowania, umożliwiają niezawodne sterowanie i monitorowanie czułych procesów w systemie.

Korzyści

  • Wizualizacja lokalna ze zintegrowaną zdalną diagnozą zapewnia stały podgląd systemu
  • Niezawodny odbiór sygnałów z różnych części systemu również w przypadku awarii zasilania
  • Nieprzerywana eksploatacja dzięki koncepcji redundancji opartej na sterownikach bezpieczeństwa o najwyższej wydajności

Zintegrowana zdalna diagnostyka w dezynfekcji

Zintegrowana zdalna diagnostyka w dezynfekcji  

Zintegrowana zdalna diagnostyka w dezynfekcji

Zmierzone wartości przepływu i zawartości chloru resztkowego są wykorzystywane do dokładnego sterowania instalacją uzdatniania przy stosowaniu np. dwutlenku chloru. Połączenie modułowej techniki sterowania ze zintegrowanym eHMI wraz z gotowymi modułami wizualizacyjnymi umożliwia dokładne sterowanie z obsługą lokalną za pomocą ekranu dotykowego.

Modułowe i proste krosowanie w instalacji ozonowania

Modułowe, proste i intuicyjne krosowanie w instalacji ozonowania  

Modułowe, proste i intuicyjne krosowanie w instalacji ozonowania

Aby regulować stężenie ozonu w procesie utleniania, nawiązuje się bezpieczne połączenie między urządzeniami obiektowymi a sterownikiem. Wejścia i wyjścia analogowe i cyfrowe umożliwiają łatwą wymianę sygnałów na tym poziomie. Informacje te są przesyłane do układu sterowania za pośrednictwem popularnych protokołów komunikacyjnych, takich jak Modbus, PROFIBUS i PROFINET.

Redundancyjny sterownik poziomu filtrowania 2

Redundancyjny sterownik  

Sprawny przebieg procesu dzięki redundancyjnym wysokowydajnym sterownikom

Różne zanieczyszczenia wymagają różnych metod uzdatniania. Kompletne koncepcje redundancji oparte na wydajnym sterowniku bezpieczeństwa RFC 4072S przyczyniają się do zapewnienia nieprzerywanego działania systemu. Dodatkowo możliwe jest zastosowanie w aplikacjach o najwyższych wymaganiach bezpieczeństwa wg SIL 3 lub PLe.

Kompleksowa redundancja od poziomu obiektu po sterownię

Bezawaryjność ma szczególne znaczenie zwłaszcza na różnych stopniach uzdatniania wody. Aby zagwarantować maksymalną dyspozycyjność, konieczne jest stworzenie redundantnego systemu.

Phoenix Contact oferuje bezpieczne koncepcje i redundancyjne komponenty do automatyzacji systemu. Phoenix Contact oferuje szeroki wybór produktów i rozwiązań do łatwej integracji urządzeń obiektowych do poziomu sterowania i sieci oraz układu sterowania. W ten sposób zapewnisz nieprzerywane i bezawaryjne działanie systemu.

Topologia: Redundancyjne komponenty do automatyzacji uzdatniania wody  

Maksymalna dyspozycyjność instalacji uzdatniania wody

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410