En testingeniør tester en stærkstrøms-gennemføringsklemme

Laboratorietests for tilslutningsstik og elektronikhuse Testet kvalitet for maksimal sikkerhed

Tilslutningsteknik af højeste kvalitet til apparatproducenter – god kvalitet, driftssikkerhed, lang levetid og sikkerhed: Det er de krav, Phoenix Contact stiller til printklemmer, tilslutningsstik og elektronikhuse, som er nøgleelementerne inden for apparatfremstilling – og er samtidig også et løfte til vores kunder. Kvalitet kontrolleres ikke bagefter på færdige produkter: Den omfattende kvalitetsstyring er derimod allerede på plads i udviklingsprocessen. For enhver ledertilslutningsteknik skal opfylde visse standarder, certificeringer og også landespecifikke krav.

Laboratorietest er nøglen til kontrolleret kvalitet. I vores teknologilaboratorier, der er akkrediteret i henhold til DIN EN ISO 17025 DAkkS, udføres der intensive kvalitetstest inden serieudgivelse og procesledsagende kontrol af alle vigtige parametre under produktionen. Et procesorienteret, integreret kvalitetsstyringssystem baseret på de internationale standarder ISO 9001 og ISO 14001 sikrer, at der tages hensyn til kundens krav, love og standarder i udviklingen og fremstillingen af ​​vores produkter.

Tredimensionel simulering af en stærkstrøms-gennemføringsklemme i farver

Indledende tests Kvalitet allerede i udviklingsprocessen

For at optimere kundefordel og kvalitet helt fra begyndelsen anvendes der moderne simuleringsværktøjer i Phoenix Contacts laboratorier. Da omgivelserne frit kan defineres i en computerunderstøttet simulering, giver indledende tests optimale betingelser for at kunne afprøve den langsigtede stabilitet af produkterne allerede i udviklingsfasen. Det omfatter bl. a.:

 • Kvalitetsplanlægning (QVP): Baseret på ISO 9001, TS 16949 og VDA koordineres produkt- og procesfunktioner, der skal udvikles, testkoncepter udarbejdes under hensyntagen til testmetode og testidentifikation, og produktspecifikationer specificeres i form af nødvendige produktionsdokumenter.

 • Fejlrisiko- og påvirkningsanalyse (FMEA): Potentielle svage punkter og risici skal identificeres og elimineres og foranstaltninger defineres som grundlag for yderligere aktiviteter.

 • Computerunderstøttet simulering (FEM): FEM-beregningen (Finite Element Method) kan allerede bruges i udviklingsfasen til at evaluere, om de valgte materialer og geometrier opfylder kravene til industriel anvendelse.

 • Produkt- og procesfrigivelse (PPF): PPF-processen dokumenterer opfyldelsen af ​​de aftalte kundekrav samt de tilsvarende love og standarder for serieproduktion.

En glødende ledning presses på en printklemme fra Phoenix Contact

Materialeprøvninger Testparti A: Høj kvalitet gennem materialeprøvninger for optimale egenskaber på lang sigt

For at vurdere deres egnethed og langsigtede egenskaber underkastes de anvendte materialer, ud over computerunderstøttet simulering, yderligere omfattende tests hos Phoenix Contact. Forandrer materialet sig under bestemte betingelser? Hvor længe kan det belastes under ekstreme temperaturforhold? – Vores testingeniører undersøger spørgsmål som disse for kun at bruge de materialer, der lever op til de højeste standarder for pålidelighed og holdbarhed. Testparti A, der er første del i processen henimod produktfrigivelse, omfatter bl. a. disse tests:

 • Glødetrådstest
 • Termografioptagelser
 • Rasterelektronmikroskopi
 • Røntgen-CT
En leder tilsluttet et stik føres gennem en roterende skive. Lederen bevæges rundt om sin egen akse og udsættes for aksial spænding.

Mekaniske tests Testparti B: Høj kvalitet gennem optimal modstandsdygtighed over for ydre fysiske påvirkninger

I disse kvalitetstests er der fokus på produktmodstand under mekanisk påvirkning udefra. Printklemmer, tilslutningsstik eller elektronikhuse testes bl. a. mht. modstandsdygtighed, deformations-, bøjnings- og brudegenskaber på huset, lederudgangene og kontaktfladerne. I laboratorietestene udgør testparti B den anden del i godkendelsesprocessen for vores produkter:

 • Fleksions- og bøjetest (IEC 60999-1)
 • Ledningsudtrækstest (IEC 60998-2-1)
 • Faldtest
 • Slagprøvning (UL 746C)
 • Cold Impact Test
 • Test af antændelighed og brandsikring (UL 30, UL 57, UL 1703)
 • Ledertilslutningskapacitet
 • Låsning af elektriske kontakter
 • Indstiks- og udtrækskraft
 • Antal stikcyklusser
 • Dobbelt ledningsføring
 • Fingerberøringsbeskyttelse (IEC 60529)
 • Beskyttelse mod forveksling og kodning
 • Mikrografier
Stik koblet i række i Phoenix Contacts testlaboratorium

Elektriske tests Testparti C: Høj kvalitet takket være optimal retning for strømflowet og spændingsegenskaberne

Med de elektriske kvalitetstests undersøges strøm- og spændingsegenskaber for printklemmer, tilslutningsstik og elektronikhuse. I testlaboratoriet tester vores ingeniører materialerne f. eks. mht. deres isolering og strømværdi. Eller de måler kontaktmodstanden før og efter en testrække. Testparti C består som det tredje element bl. a. af følgende tests:

 • Cyklisk overbelastningstest (Heat Cycling Test iht. UL 1059)
 • Cyklisk ældningstest
 • Varmesikkerhed
 • Isolationsmodstand (UL 1703, UL 27)
 • Strømværdikurve (IEC 60512-5-2)
 • Måling af gennemgangsmodstand (ICE 6998-2-1)
 • Højspændingstest
 • Isolationsmodstandstest (IEC 60664-1)
 • Luft- og krybestrækninger
 • Modstandsmåling
Flere stik er udsat for hurtige vibrationer over en defineret tidsperiode

Miljø- og levetidstest Testparti D: Høj kvalitet på grund af maksimal modstandsdygtighed under ekstreme eksterne påvirkninger

For at teste levetiden på vores printklemmer, stik og huse udsættes de for ekstreme klimatiske forhold såsom temperaturchok. Også vibrationsbestandigheden eller IP-kapslingsklasserne testes. Målet og kravet til testparti D, den fjerde komponent inden produktfrigivelse: Høj kvalitet, holdbarhed og pålidelighed selv under barske miljøforhold. Udvalgte tests på dette område er:

Printkort med derpå fastgjorte printklemmer og yderligere elektronik

Godkendelses- og specialprøvninger Testparti E: Høj kvalitet takket være lokale eller branchespecifikke standarder og certificeringer

Testet kvalitet hos Phoenix Contact betyder, at vores printklemmer, tilslutningsstik og huse også skal opfylde særlig standarder og godkendelser inden for bestemte brancher og lande. Spektret af testparti E som den sidste komponent i laboratorietestene inkluderer:

 • Test af loddeevne; DIN EN 60068-2-69
 • Whisker-frihed; DIN EN IEC 60068-2-82
 • RoHS-konformitet
 • Branche- og landespecifikke godkendelser
Brochure
Testet kvalitet – med sikkerhed
Printklemmer og -tilslutningsstik hører til grundelementerne inden for apparatfremstilling. De skal ikke kun være driftssikre, men også stadig mindre og mere robuste i takt med miniaturiseringen. Få at vide, hvilke tests og kontroller apparattilslutningsteknik fra Phoenix Contact skal bestå før frigivelse af en serie.
Åbn og download PDF
En udviklingsmedarbejder undersøger en stærkstrøms-gennemføringsklemme