Ochrana sítě zařízení pomocí mGuard

Kybernetická bezpečnost v digitální továrně – hackeři nemají šanci Security Evaluation – poradenství v oblasti kybernetické bezpečnosti v průmyslu

Rostoucí digitalizace výroby zvyšuje bezpečnostní rizika, a tím i nebezpečí kybernetického útoku. Pro zabezpečení továren proti útokům zevnitř i zvenku v souladu s platnými zákony a normami je důležité mít k dispozici ucelené analýzy a koncepty vytvořené certifikovanými odborníky.

Se společností Phoenix Contact získáte služby pro kybernetickou bezpečnost orientované na cíl:

  • poradenský servis pro kompletní bezpečnostní koncepty v souladu s IEC 62443 (Blueprints).
  • možnost analýzy aktuálních rizik a nebezpečí a odhalení potenciálů optimalizace.
  • dlouholeté know-how odborníků na kybernetickou bezpečnost s mezinárodními zkušenostmi.
Security Evaluation

Průmyslový internet věcí otevírá nové možnosti – i pro neautorizované přístupy

Kvůli průmyslovému internetu věcí a následnéhmu nárůstu propojení vznikají nové příležitosti k útokům a manipulaci – ať už se jedná o propojení v rámci továrny, mezi několika výrobními závody, v jednom výrobním závodě nebo se třetími stranami. Staré mechanismy ochrany nejsou na tato ohrožení připraveny. Naproti tomu jsou na celém světě definovány národní zákony, normy a snahy, které vytvářejí mezinárodně platné směrnice pro průmyslovou kybernetickou bezpečnost (ICS). Pokud tyto směrnice nelze dodržet, společnosti nemohou být zúčastněnou stranou v dodavatelském řetězci.

Pro analýzu skutečného stavu vlastní výroby a vytvoření bezpečnostního konceptu pro OT a IT často chybí komplexní znalosti aktuálně platných právních předpisů. Kromě toho se jedná o časové a finančně velmi náročnou záležitost.

Kompletní zabezpečení digitální továrny vyžaduje:

  • dodržování aktuálně platných vnitrostátních a mezinárodních zákonů a norem týkajících se ICS.
  • individuální sladění bezpečnostního konceptu v každém výrobním závodě.
  • zajištění před kybernetickými útoky zevnitř i zvenku.
Analýza výroby s notebookem

Individuálně přizpůsobené služby díky zkušeným odborníkům v oblasti ICS

Jako certifikovaný poskytovatel bezpečnostních služeb disponuje společnost Phoenix Contact velmi rozsáhlými znalostmi v oblasti kybernetické bezpečnosti:

Analýza rizik a nebezpečí
Pro záznam a posouzení aktuálního stavu výrobní sítě se provádí analýza rizik a nebezpečí. Odborníci zaznamenají veškerou komunikaci v rámci vaší výroby, analyzují síťové struktury a naskenují vaše přístroje na zastaralý firmware. Tím se identifikují možná slabá místa.

Kompletní bezpečnostní koncept
S vytvořením plánu v souladu s normou IEC 62443 získáte koncept s detailnější dokumentací pro vytvoření ideálně zajištěné továrny.

Individuální školení a semináře
Bezpečnostní analýza vaší sítě je stále se opakující proces. Aby bylo možné samostatně analyzovat a eliminovat budoucí hrozby, nabízíme komplexní školení a semináře, které jsou individuálně přizpůsobené skupině účastníků a daným rámcovým podmínkám. Důraz je kladen na propojení teorie a aktuální praxe.

Vytvoření kybernetické bezpečnosti v digitální továrně je založené na souhře technických a organizačních opatření, které jsou vždy přizpůsobeny konkrétnímu případu. Naše odbornýmé znalosti a zkušenosti vám pomohou s úspěšnou realizací.

Dr. Lutz Jänicke - Phoenix Contact
Dr. Lutz Jänicke
Komplexní bezpečnostní koncept pro digitální továrnu

Vše od jednoho výrobce

Naše řešení „Securty Evaluation“ nabízí:

  • rozsáhlé znalosti odborníků v oblasti ICS týkající se dodržování aktuálně platných vnitrostátních a mezinárodních zákonů a norem.
  • zhodnocení vašich současných ochranných opatření a návrhy, jak můžete své know-how i procesy co nejlépe chránit před neautorizovanými přístupy zevnitř a zvenku.
  • cílené vytvoření vlastního know-how v oblasti kybernetické bezpečnosti v průmyslu.
Individuální a škálovatelná řešení
Společně pro vás najdeme nejlepší řešení
Digitalizujte svoji továrnu a zůstaňte konkurenceschopní i do budoucna.
Kontaktujte nás
Zaměstnanec v digitální továrně