Připojovací svorky stínění na ochranu elektronických komponent

Připojovací svorky stínění

Připojovací svorky stínění zabezpečují vaše zařízení před elektromagnetickým rušením. Toto rušení může vést k chybnému fungování nebo dokonce k výpadku celých zařízení. Připojovací svorky stítnění dokáží takovým situacím předcházet, protože sestávají z komponent odpovídajících normám. Vedle ochrany vašich zařízení se připojovací svorky stínění používají ke splnění směrnice o elektromagnetické kompatibilitě v rámci shody CE.

Více informací

Vaše výhody

  • Optimální elektromagnetická kompatibilita díky propojení v souladu s EMC
  • Bezporuchový přenos signálu a zpracování signálu
  • Optimální útlum stínění díky velkoplošnému usazení kontaktů
  • Nízká přenosová impedance díky přímému a nízkoodporovému usazení kontaktů při montáži NLS
  • Snadná a kompaktní montáž připojovacích svorek stínění na NLS díky různým opěrným výložníkům
  • Snadné připojení NLS k ochrannému vodiči rozvaděče díky vhodným připojovacím svorkám
Připojovací svorky stínění na přípojnici nulového vodiče

Připojovací svorky stínění na přípojnici nulového vodiče

Profesionální stínění pomocí připojovacích svorek stínění

Připojovací svorky stínění se používají jak v rozvaděči, tak i v zařízeních, kde zajišťují propojení signálů, napájecích zdrojů a datových vedení v souladu s požadavky EMC. Pro bezpečný provoz v souladu s EMC v polích elektromagnetického rušení musí být zajištěno odpovídající stínění. Ochrana pomocí připojovacích svorek stínění zabraňuje jak vstupnímu, tak výstupnímu rušivému vyzařování. K hlavním zdrojům rušení patří motorový a frekvenční měnič, silná elektromagnetická pole střídavého proudu, rádiové vlny a kapacitní a induktivní vazby jiných vodičů. Podniky, které jsou výrobci i provozovateli strojů a zařízení, musí dodržovat nejrůznější zákonné a normativní předpisy elektromagnetické kompatibility. Tyto předpisy jsou také součástí označení CE.

Připojovací svorka stínění SCC s upnutými vodiči na přípojnici nulového vodiče

Připojovací svorka stínění SCC

Připojovací svorky stínění SCC

Připojovací svorky stínění SCC umožňují rychlou a snadnou manipulaci a nejvhodnější uložení stínění, které bezpečně odráží rušení. Všechny připojovací svorky stínění lze namontovat bez nářadí pouze jednou rukou. Technologie síly pružiny je z hlediska síly upravena tak, aby vznikla co největší kontaktní plocha, aniž by se při tom vodič příliš deformoval. Tím je zajištěna vysoká kvalita kontaktu a nízká přenosová impedance. Aby bylo stínění vůči rušení účinné, obepíná připojovací svorka stínění minimálně 75 % opletení stínění vodiče. Velké označovací plochy umožňují přehledné označování připojovaných kabelů, což usnadňuje jejich přiřazování. Připojovací svorky stínění SCC jsou k dispozici ve třech typech montáže, a umožňují tedy přímou montáž, montáž na nosnou lištu a montáž NLS.

Připojovací svorka stínění SK s vodiči připojenými k přípojnici nulového vodiče

Připojovací svorka stínění SK

Připojovací svorky stínění SK

Připojovací svorky stínění SK jsou šroubovací variantou sortimentu připojovacích svorek stínění. Kabely se připevňují pomocí rýhovaného šroubu. Drážka v horní části rýhovaného šroubu umožňuje při použití standardního šroubováku vyšší točivý moment. Tlačný prvek připojovacích svorek stínění umožňuje optimální upnutí kabelu. Díky pružnosti a z toho vyplývající přizpůsobitelnosti je zaručena vysoká kvalita kontaktů. Velkoplošné usazení kontaktů řadových svornic SK umožňuje, stejně jako u řadových svornic SCC, optimální útlum stínění. Připojovací svorky stínění SK jsou dostupné ve dvou způsobech montáže – umožňují tedy přímou montáž a montáž NLS.

Titulní obrázek brožury na téma Stínění

Naše brožury z oblasti stínění a připojovacích svorek stínění

Stínění je komplexní téma. Propojení v souladu s EMC je nezbytné pro ochranu zařízení před rušivými vlivy i před rušivým vyzařováním. V následující části si můžete stáhnout bezplatné soubory PDF na téma Stínění. V první brožuře nazvané „Stínění“ je toto téma zpracováno obecně. Najdete zde přehled různých druhů rušení a postupy, jak těmto negativním vlivům účinně zabránit. Druhá brožura s názvem „Připojovací svorky stínění SCC“ obsahuje nejrůznější informace o naší nejnovější řadě připojovacích svorek stínění.

Připojovací svorka stínění SCC před obrázkem procesního průmyslu

Obory s nároky na propojení vyhovující EMC

Hledáte spolehlivého partnera? Díky naší dlouholeté zkušenosti a partnerské spolupráci jsme dnes s naším hlubokým oborovým znalostem v různých průmyslových odvětvích a trzích jako doma. Připojovací svorky stínění se používají všude tam, kde je nutné propojení splňující EMC. EMC znamená elektromagnetickou kompatibilitu. Je to schopnost přístroje správně pracovat v elektromagnetickém prostředí. Při tom nesmí ani samotný přístroj způsobovat elektromagnetická rušení, která jsou pro ostatní přístroje nacházející se v tomto prostředí nepřijatelná. Z tohoto důvodu jsou připojovací svorky stínění mimořádně důležité v oblasti zpracování a přenášení signálu.