EV-RCM-C2-AC30-DC6 - Monitoring prądów różnicowych
1622451

Moduł różnicowoprądowy służy do rejestrowania prądu uszkodzeniowego w punktach ładowania prądem przemiennym. Nadrzędne urządzenie ochronne (np. wyłącznik różnicowoprądowy) jest chronione przed możliwymi prądami uszkodzeniowymi DC. Dostępny jest wariant 1- lub 2-kanałowy.


Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne