Ochrona i zasilanie w elektrowni

Produkty do ochrony instalacji i zasilania dla konwencjonalnego wytwarzania energii

Innowacyjne produkty firmy Phoenix Contact zapewniają niezawodną ochronę urządzeń w elektrowni oraz bezpieczne zasilanie. Pobierz broszurę „Przesył i dystrybucja energii – produkty na miarę Twojego sukcesu”.

Pobierz
System sterowania stacją elektroenergetyczną

Zadbaj o wysoką dyspozycyjność swojej elektrowni i zabezpiecz ją przed nieplanowanymi przestojami i uszkodzeniem. W zastosowaniach o wysokich wymaganiach pod względem niezawodności eksploatacyjnej stosuje się zasilanie redundancyjne. Zapobiega to przestojowi maszyny w razie uszkodzenia jednego zasilacza. Kompleksowa oferta wyłączników elektronicznych oferuje inteligentną ochronę dla systemu zasilania. Zakłócenia o wysokiej częstotliwości i niewielkiej energii można wyprostować i usunąć za pomocą filtrów przeciwzakłóceniowych. W przypadku przejściowych skoków napięcia o wysokiej energii odpowiednie będą ograniczniki przepięć.

Moduł redundancyjny do zwiększonej niezawodności eksploatacyjnej

Redundancyjne zasilanie pomocnicze

Połączone równolegle zasilacze zapewniają niezawodne zasilanie. Gwarantuje to nieprzerwane zasilanie urządzeń w szafie sterowniczej nawet w przypadku uszkodzenia zasilacza. Moduły redundancyjne zwiększają niezawodność eksploatacyjną systemu.

Wyłączniki elektroniczne

Skuteczna ochrona wyposażenia

Nasze wyłączniki umożliwiają zabezpieczenie poszczególnych urządzeń wyposażenia. Wyłączniki zapewniają niezawodną ochronę urządzeń oraz ciągłą wysoką dyspozycyjność systemu.

Ochrona przed przepięciami

Ochrona przez przepięciami

Chroń swoje urządzenia elektroniczne przed przepięciami, zapewniając w ten sposób wysoką dyspozycyjność systemu sterowania elektrowni.