Testowanie urządzeń i interfejsów w elektrowni

Produkty na potrzeby specjalistycznego testowania w obszarze energetyki konwencjonalnej

Phoenix Contact ma w swojej ofercie innowacyjne, modułowe systemy do testowania na potrzeby wszystkich zadań pomiarowych i kontrolnych w dziedzinie techniki zabezpieczającej i sterowania.
Pobierz broszurę „Przesył i dystrybucja energii – produkty na miarę Twojego sukcesu”.

Pobierz teraz
System wtykowy FAME do bezpiecznego i szybkiego podłączania, testowania i wymieniania urządzeń

Pomiary

W szczególności w infrastrukturach o charakterze krytycznym, np. rozdzielnicach energetycznych, niezbędne są regularne kontrole urządzeń i złączy. Liczniki, mierniki czy też przekaźniki ochronne – nasze specjalistyczne zaciski oraz nasz system wtykowy FAME umożliwia bezpieczne i szybkie podłączanie, testowanie i wymienianie wszystkich urządzeń.

Kompaktowe i modułowe instalowanie rozdzielnic za pomocą wtykowych akcesoriów systemowych CLIPLINE complete

Prosta budowa indywidualnych zestawów przekładników prądowych

Zainstaluj rozdzielnice w sposób kompaktowy i modułowy – za pomocą naszych złączek odłącznikowych przekładników prądowych. Wtykowe akcesoria systemowe CLIPLINE complete do pomiarów i zwierania przekładników prądowych oraz rozdziału potencjałów można umieszczać w obrębie listew zaciskowych odpowiednio do wymogów danej aplikacji.

Wstępnie skonfigurowany wtyk FAME oraz listwa FAME

Łatwe i bezpieczne podłączanie testera przekaźników ochronnych

Urządzenia ochronne rozdzielnic wysokiego napięcia są regularnie testowane. Modułowe i wstępnie skonfigurowane wtyki FAME oraz listwy FAME obejmują wszystkie operacje przełączania do celów bezpiecznych pomiarów ochronnych, zapewniając w taki sposób krótkotrwałe procedury pomiarowe i kontrolne.

Porównanie systemów pomiarowo-kontrolnych

Porównanie systemów pomiarowo-kontrolnych

System FAME jest dostępny w pięciu różnych wersjach. Dobierz właściwe rozwiązanie:

  • System pomiarowo-kontrolny FAME 1 z wtykiem roboczym i zwarciem przekładnika w gnieździe pomiarowym.
  • System pomiarowo-kontrolny FAME 2 bez wtyku roboczego ze zwarciem przekładnika we wtyku pomiarowym.
  • Systemy pomiarowo-kontrolne FAME 3 i FAME 3 SL bez wtyku roboczego ze zwarciem przekładnika w gnieździe pomiarowym.
  • Systemy pomiarowo-kontrolne FAME RACK bez wtyku roboczego ze zwarciem przekładnika w gnieździe pomiarowym.