Budynek od wewnątrz z ikonami

Zarządzanie budynkami na bazie IoT Realizacja zrównoważonej eksploatacji budynków

  • Efektywne zarządzanie energią dzięki inteligentnemu połączeniu wytwarzania, zużycia i magazynowania energii
  • Sterowanie i monitorowanie obiektów z dowolnego miejsca
  • Optymalizacja efektywności procesów zaopatrzenia w energię
Industry Solution Center Bad Pyrmont – widok budynku 4 od środka

Nowy budynek wyróżnia się nowoczesną i otwartą architekturą

Industry Solution Center Bad Pyrmont

Budynek 4 o powierzchni 18 000 metrów kwadratowych wyróżnia się nowoczesną architekturą z dużą ilością szkła i dużym atrium ciągnącym się przez wszystkie kondygnacje.

Otwarty charakter budynku znajduje odzwierciedlenie również w jego infrastrukturze, automatyzacji pomieszczeń i elastycznych stanowiskach pracy.

Agregat kogeneracyjny w budynku

Oba agregaty kogeneracyjne w zakładzie w Bad Pyrmont pokrywają aż 60% potrzeb własnych energii

Efektywne zarządzanie energią i zoptymalizowane procesy zasilania

Dzięki inteligentnej sieci wytwarzania, wykorzystywania i magazynowania energii w połączeniu z obiegiem grzewczo-chłodniczym można osiągnąć efektywne zarządzanie energią oraz lepszy proces zaopatrzenia. Cztery budynki biurowo-produkcyjne są zaopatrywane w energię w oparciu o koncepcję pierścieniową, w której wszystkie jednostki wytwórcze, odbiorniki i magazyny energii są ze sobą połączone.

Dwa agregaty kogeneracyjne pokrywają aż 60% zapotrzebowania energetycznego. Wytwarzane przez nie ciepło jest wykorzystywane do ogrzewania lub chłodzenia budynków. Dzięki aktywnemu zarządzaniu obciążeniem i strategii regulacji nie dochodzi do przekraczania obciążeń szczytowych. Dlatego nowy budynek 4 nie potrzebuje własnego zasilania.

Prawie wszystkie systemy wentylacyjne są wyposażone w system rekuperacji. Dachowa instalacja fotowoltaiczna o mocy 160 KWp jest włączona aktywnie w system zaopatrzenia w energię elektryczną. Celem jest wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych między innymi do stacji ładowania samochodów elektrycznych.

Szafa sterownicza automatyki budynkowej

Szafa sterownicza w Industry Solution Center

Połączenie systemu zarządzania budynkiem z aktywnym zarządzaniem energią

Do realizacji wyposażenia technicznego budynku dział Facility Management wybrał komponenty i systemy z własnej oferty. Podstawę stanowi system zarządzania budynkiem Emalytics, który łączy zarządzanie budynkiem z aktywnym zarządzaniem energią. Dane z poziomu obiektu są przesyłane do systemu nadrzędnego przez 27 sterowników typu ILC 2050 BI. Sterownik oparty na platformie Niagara działa jako inteligentne urządzenie, które przesyła wszystkie dane do systemu sterowania budynkiem Emalytics.

Zarówno klasyczne czujniki i urządzenia wykonawcze, jak i nowe inteligentne urządzenia obiektowe oparte na protokole IP, można łatwo i szybko zintegrować z systemem. Na podstawie zebranych informacji system Emalytics umożliwia konserwację zapobiegawczą zainstalowanych urządzeń. Niestandardowe dane mogą informować użytkownika o błędach, jakie mogą wystąpić w przyszłości. Emalytics analizuje na przykład parametry świec zapłonowych silników zainstalowanych w agregatach kogeneracyjnych i w razie potrzeby proponuje ich wymianę. Znacznie wydłuża to okres eksploatacji agregatów kogeneracyjnych.

Modułowa stacja automatyki z ILC 2050 BI

Modułowa stacja automatyki z ILC 2050 BI

Sterowanie i monitorowanie obiektów z dowolnego miejsca

Sterownik ILC 2050 BI obsługuje wszystkie standardy spotykane w instalacjach technicznych budynku, takie jak BACnet IP, BACnet MS/TP, M-Bus, KNX/TP, SNMP czy oBIX. Odpowiednie moduły we/wy Inline umożliwiają podłączenie popularnych systemów magistrali, takich jak DALI, Modbus/TCP czy Modbus/RTU. Niezależna od protokołu integracja urządzeń obiektowych w ILC 2050 BI znacznie ułatwia programowanie i okablowanie.

System zarządzania budynkami pozwala na łatwe sterowanie i monitorowanie różnych obiektów z dowolnego miejsca. Ponadto do nowego systemu można łatwo włączyć istniejące budynki. Stwarza to wiele korzyści dla użytkownika, który może teraz na przykład porównywać różne obiekty lub stworzyć platformę komunikacyjną dla wszystkich obiektów. Na podstawie uzyskanych danych możliwe jest usprawnienie procesów zaopatrzenia, co pozwala na bardziej ekonomiczną eksploatację nieruchomości.

Podsumowanie

Firma Rotermund Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG specjalizuje się w optymalizacji eksploatacji budynków, kalkulowaniu kosztów w całym cyklu eksploatacji i porównywaniu kosztów użytkowania budynków. Na podstawie bazy różnych typów budynków o powierzchni użytkowej brutto 85 000 metrów kwadratowych firma przeprowadziła analizę porównawczą dla firmy Phoenix Contact. Wykazała ona, że zakład w Bad Pyrmont leży w dolnym zakresie grupy kosztów. Osiągnięto to dzięki innowacyjnym koncepcjom infrastruktury budynku, technicznego i ekonomicznego zarządzania budynkiem oraz efektywnego zarządzania kosztami dostaw i utylizacji.

Kontakt