System ogrzewania rurociągów

Sterowanie i monitorowanie elektrycznych systemów ogrzewania rurociągów

Elektryczny system ogrzewania rurociągów zapewnia ochronę przed zamarzaniem lub utrzymanie temperatury transportowanego medium. Systemy ogrzewania rurociągów są narażone stale na trudne warunki otoczenia, co powoduje ich szybsze zużywanie.

Nasze skalowalne rozwiązanie do monitorowania umożliwia zwiększenie dyspozycyjności systemu dzięki wykrywaniu uszkodzeń na wczesnym etapie, co pozwala na uniknięcie przestojów. Ponadto dzięki naszym rozwiązaniom sprzętowym i programowym zrealizujesz scentralizowane sterowanie ustawieniem temperatury systemów ogrzewania rurociągów. Nasi eksperci chętnie służą wsparciem.

Informacje o statusie na tablecie w linii procesowej z systemem ogrzewania rurociągów

Monitorowanie systemu ogrzewania rurociągów Zwiększenie dyspozycyjności systemu

Starsze systemy ogrzewania rurociągów są podłączone do sieci często wyłącznie za pomocą bezpiecznika, przez co ich uszkodzenie pozostaje często niezauważone. W przypadku uszkodzenia zazwyczaj dochodzi do całkowitej awarii. Dlatego poszczególne grzałki systemu ogrzewania rurociągów są kontrolowane regularnie w ramach specjalnych przeglądów. Nasze indywidualne i skalowalne rozwiązanie do monitorowania stanowi dużą pomoc w przypadku starszych systemów i instalacji. Aktualne informacje o stanie systemu ogrzewania rurociągu są wyświetlane bezpośrednio w systemie sterowania procesami, co pozwala na wczesne podjęcie stosownych środków zaradczych.

Niezawodność dzięki pomiarowi prądu Rozwiązanie do monitorowania do modułowej rozbudowy

Nasze przetworniki pomiarowe prądu rejestrują natężenie prądu ogrzewania. W ten sposób można wykryć przerwanie ciągłości przewodu, zwarcie lub uszkodzenie izolacji systemu ogrzewania rurociągów. Monitorowanie prądu gwarantuje bezpieczeństwo przesyłu mediów.

Aby móc przesyłać sygnały pomiarowe do centrali sterowniczej bez skomplikowanego okablowania, urządzenia stosuje się w połączeniu z naszym systemem bezprzewodowym Radioline. Klient Radioline odpytuje do 99 stacji Radioline. Do każdej stacji można podłączyć kilka systemów ogrzewania rurociągu. Dzięki temu można łatwo monitorować dowolną liczbę systemów ogrzewania.

Interaktywna mapa: Topologia monitorowania systemu ogrzewania rurociągu
Bezprzewodowa komunikacja we/wy
Radioline to system bezprzewodowy do dużych obiektów. Zapewnia on natychmiastowe wyświetlanie na pulpicie operatora wartości pomiarowych mogących świadczyć o nieprawidłowościach, co pozwala na szybkie podjęcie niezbędnych działań.
Więcej na temat systemu bezprzewodowego Radioline
Bezprzewodowa komunikacja we/wy
Elastyczne kondycjonowanie sygnałów
Przekładniki prądowe PACT to kompletna rodzina produktów do transformowania wysokich prądów przemiennych na prądy wtórne 1A i 5A.
Więcej informacji o przekładnikach prądowych
Elastyczne kondycjonowanie sygnałów
Kondycjonery sygnału z bezpieczeństwem funkcjonalnym i ochroną przeciwwybuchową
Kondycjonery sygnału MACX Analog poza ochroną przeciwwybuchową dla wszystkich stref i grup materiałów oferują również bezpieczeństwo funkcjonalne wg SIL IEC/EN 61508.
Więcej na temat kondycjonerów sygnału
Kondycjonery sygnału z bezpieczeństwem funkcjonalnym i ochroną przeciwwybuchową
Rurociągi z wodorem w zakładzie przetwórczym

Sterowanie systemem ogrzewania rurociągów Większa kontrola nad systemem ogrzewania rurociągów

Sterowanie systemem ogrzewania rurociągów odbywa się zgodnie z zapotrzebowaniem za pomocą lokalnego sterownika PLC. Parametryzacji dokonuje się za pomocą istniejącego panelu HMI lub laptopa podłączonego przez sieć WLAN. Systemy ogrzewania rurociągów można też po prostu zintegrować z układem sterowania. Integracja odbywa się za pomocą interfejsu zgodnego z Modular Type Package (MTP). Parametryzacja zgodna z SIL 2 za pomocą PROFIsafe umożliwia zdefiniowanie parametrów systemu ogrzewania.

System ogrzewania rurociągu w zimowym krajobrazie

Zmniejszenie zużycia energii Oszczędne korzystanie z energii

Często, zwłaszcza w starszych instalacjach, systemy ogrzewania rurociągów są włączane po prostu na początku zimy. Niezależnie od tego, czy jest to w ogóle konieczne. Przy uwzględnieniu temperatur zewnętrznych można szybko zaoszczędzić koszt energii elektrycznej na poziomie wielu kilowatogodzin, a w większych systemach nawet megawatogodzin.

Dzięki inteligentnemu sterowaniu użycie energii jest ograniczone do niezbędnego poziomu. Dzięki czujnikowi temperatury i konfigurowalnemu przełącznikowi granicznemu ogrzewanie jest włączane tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Dzięki zastosowaniu sterownika miniaturowego można precyzyjnie regulować moc. Moc grzewcza jest dopasowywana poprzez modulację szerokości impulsu.

Szafa sterownicza do elektrycznego systemu ogrzewania rurociągów

Gotowe do użycia rozwiązanie w postaci szafy sterowniczej Inteligentne rozwiązanie do automatyzacji

Skorzystaj z prostej i szybkiej instalacji dzięki naszej wstępnie zmontowanej, gotowej do użycia skrzynce rozdzielczej.

Oferujemy odpowiednie rozwiązania szaf sterowniczych spełniające indywidualne wymagania zarówno do monitorowania, jak i sterowania systemem ogrzewania rurociągów. Dzięki naszym rozwiązaniom złączy zgodnych z SIL 2 czujnik temperatury zawsze monitoruje właściwy przewód grzejny.

Oprogramowanie do projektowania clipx ENGINEER

Oprogramowanie do projektowania wspomagające produkcję szaf sterowniczych Uproszczone projektowanie systemu ogrzewania rurociągów

Oprogramowanie do projektowania clipx ENGINEER umożliwia efektywne planowanie listew ze złączkami, rozmieszczanie elektroniki przemysłowej oraz projektowanie płyt montażowych.

Przenieś istniejące rozwiązanie do systemów ogrzewania rurociągów jako szablon do naszego narzędzia clipx ENGINEER. W kilku krokach dostosujesz optymalnie nasze rozwiązania do swoich potrzeb. Następnie za pomocą naszego narzędzia w sklepie internetowym Phoenix Contact możesz zamówić rozwiązanie z pojedynczymi elementami lub zmontowane wstępnie.

System ogrzewania rurociągów w systemie produkcyjnym

Korzyści

  • Zwiększenie dyspozycyjności systemu dzięki ciągłemu monitorowaniu taśm grzejnych zgodnie z SIL 2
  • Optymalizacja zużycia energii dzięki precyzyjnej regulacji mocy
  • Niskie koszty instalacji dzięki wstępnie zmontowanej, gotowej do użycia skrzynce rozdzielczej
  • Łatwa integracja istniejących systemów ogrzewania rurociągów w pomieszczeniu sterowni
Bezprzewodowe monitorowanie systemów ogrzewania rurociągów

Bezprzewodowe monitorowanie systemów ogrzewania rurociągów Sappi Stockstadt GmbH

  • Firma Sappi Limited jest wiodącym światowym dostawcą papieru, masy papierniczej i celulozy chemicznej.
  • Dowiedz się więcej, jak wartości pomiarowe mogące świadczyć o nieprawidłowościach są wyświetlane natychmiast na pulpicie operatora, co pozwala na szybkie podjęcie niezbędnych działań.

Produkty

Kontakt
Logo serwisu
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
+49 5235-300