Rozwiązanie do monitorowania miejsc wydobycia

Przegląd

Miejsce wydobycia z pracownikiem  

Nadzór miejsc wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego

 • Cyfryzacja pola naftowego pozwala zmniejszyć koszty produkcji dzięki tańszej diagnostyce oraz wydajniejszemu monitoringowi.
 • Oil and Gas Monitor firmy Phoenix Contact rejestruje dane analogowe i cyfrowe w pompie ropy naftowej i transmituje je bezpiecznie do pomieszczenia kontroli.
 • W pomieszczeniu kontroli zebrane dane mogą być bezpośrednio wyświetlane i dalej przetwarzane przez nadrzędny układ sterowania.

Zastosowanie

Pracownik nadzoruje pompę z daleka  

Trend zmierza w kierunku cyfryzacji miejsc wydobycia

Pola naftowe to instalacje składające się z rozproszonych i pracujących niezależnie pomp. Pompy te są oddalone od siebie czasami nawet o kilka kilometrów. Między stacjami pomp często nie ma okablowania sieciowego. Typowy jest także brak sieci GSM, którą można by wykorzystać do transmisji danych.

Od kilku lat istnieje jednak trend do ucyfrawiania zarówno nowych pól naftowych, jak i pól, z których wydobycie jest prowadzone od lat (Digital Oilfield). Cyfryzacja umożliwia szybszą i tańszą diagnostykę oraz skuteczniejszy monitoring. W przeszłości pracownicy jeździli w tym celu w trudnym terenie i w najróżniejszych warunkach klimatycznych od pompy do pompy i odczytywali dane na miejscu.

Za pomocą cyfrowego monitoringu rejestrowane są w najprostszym przypadku dwójkowe sygnały wejściowe, informujące np. o pozycjach zaworów. Rejestrowane mogą być jednak także sygnały analogowe. Są to m.in. temperatura, ciśnienie oraz ilości przepływu. Sygnały są wyświetlane cyklicznie i dalej przetwarzane w położonym w oddali pomieszczeniu kontrolnym. Najważniejsze znaczenie ma przy tym niezawodna transmisja sygnałów. Dopiero nadający się do celów przemysłowych stabilny przekaz danych umożliwia stałą kontrolę wszystkich platform wydobywczych.

Kolejny istotny wymóg wobec stosowanych produktów wynika z faktu znajdowania się instalacji w większości na wolnym powietrzu. Warunki środowiskowe wymagają działania produktów w rozszerzonym zakresie temperatur oraz narzucają im wymóg posiadania certyfikatów dla stref zagrożonych wybuchem.

Rozwiązanie

Rozwiązanie firmy Phoenix Contact składa się z trzech głównych funkcji:

 1. zbierania danych z obszarów zagrożonych/niezagrożonych wybuchem;
 2. bezpiecznej transmisji danych za pomocą sieci radiowej o topologii siatki;
 3. przekazu danych do systemu SCADA/DCS lub wizualizacji danych.

Na pompie ropy naftowej gromadzone są sygnały ze strefy 1 lub 2 i cyklicznie przesyłane za pomocą Trusted Wireless. W pomieszczeniu kontrolnym zebrane dane są wyświetlane na osobnych monitorach lub (opcjonalnie) przesyłane do nadrzędnego systemu SCADA/DCS. Stosuje się przy tym otwarte interfejsy programowe. Firma Phoenix Contact oferuje do tego celu sprawdzone interfejsy, obsługiwane przez wielu producentów systemów, np. OPC, Modbus, SQL Server, MySQL. Istnieje także możliwość prowadzenia otwartej komunikacji TCP/IP.

Topologia monitorowania miejsca wydobycia

Przegląd działania systemu monitorowania miejsc wydobycia

Rozwiązanie dla miejsc wydobycia firmy Phoenix Contact  

Kompleksowe rozwiązanie do monitorowania miejsc wydobycia

Bezpieczne monitorowanie źródeł ropy i gazu

Oil and Gas Monitor firmy Phoenix Contact umożliwia niezawodne i niedrogie monitorowanie źródeł ropy i gazu również na znaczne odległości.

 • Komponenty ze zwiększonym zakresem temperatury
 • Zasięg do wielu kilometrów dzięki regulowanej przepustowości
 • Wygodna i obszerna zdalna diagnoza sieci radiowej za pomocą oprogramowania diagnostycznego
 • Równoległa praca kilku sieci na różnych kanałach

Zalety

 • Proste uruchomienie i obniżone koszty instalacji w rozległych systemach dzięki bezprzewodowej komunikacji
 • Rejestrowanie danych z dowolnego miejsca przez moduły do stref zagrożonych wybuchem i niezagrożonych wybuchem
 • Bezpieczne przesyłanie sygnałów bez zakłóceń przez szyfrowaną sieć radiową o topologii siatki
 • Możliwość przesyłania danych do systemu SCADA/DCS oraz do lokalnej wizualizacji danych
 • Elastyczność przesyłania sygnałów do systemów sterowania procesem dzięki otwartemu interfejsowi oprogramowania

Produkty

OpisTypNr art.
System nadzoru ropy i gazu (OGM) do całkowitej automatyzacji i nadzoru pola naftowego za pomocą zdalnego sterowaniaOGM I/O-CE2400188
Jednostka OGM RG (wzmacniacz/Gateway) służy do konwersji protokołów radiowych oraz rozszerzenia zasięgu sieci radiowej.OGM RG-CE2402935
OpisTypNr art.
System nadzoru ropy i gazu (OGM) do całkowitej automatyzacji i nadzoru pola naftowego za pomocą zdalnego sterowaniaOGM I/O-CE
Jednostka OGM RG (wzmacniacz/Gateway) służy do konwersji protokołów radiowych oraz rozszerzenia zasięgu sieci radiowej.OGM RG-CE

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer: