Prosessien visualisointi ja tilaperusteinen kunnossapito Warendorfin jätevedenpuhdistamossa

Yleistä

Biologinen puhdistus Warendorfin jätevedenpuhdistamon ilmastusaltaassa  

Warendorfin jätevedenpuhdistamon ilmastusallas

  • Warendorfin jätevedenpuhdistamoon kuuluu keskuspuhdistamo ja useita hajautettuja ulkoasemia.
  • Maksimaalisen joustavuuden ja tehokkuuden varmistamiseksi standardoitu tiedonsiirto kenttälaitteiden ja ohjausjärjestelmien välillä käyttää FDT-tekniikkaa.
  • Phoenix Contactin nykyaikainen visualisointiratkaisu mahdollistaa nopean hälytysten hallinnan sekä kattavan dokumentaation.
  • Intuitiivisen käyttöliittymän avulla visualisointia voidaan muuttaa nopeasti ja mukauttaa optimaalisesti prosesseihin ja järjestelmään.

Asiakasprofiili

Ilmakuva Warendorfin vedenpuhdistamosta  

Ilmakuva Warendorfin jätevedenpuhdistamosta

Warendorfin uudistettu jätevedenpuhdistamo koostuu useista järjestelmistä ja rakennuksista. Keskuspuhdistamo on tarkoitettu 80 000 ja pieni puhdistamo noin 7 000 asukkaalle.

Yksitoista pumppaamoa ja noin 25 lisärakennusta on yhdistetty toisiinsa. Viemäri- ja putkiverkko käsittää yhteensä yli 250 kilometriä.

Sovellus

Warendorfin jätevedenpuhdistamo, ohjauskonsepti  

Kenttälaitteiden helppo integrointi FDT-kehyssovelluksen käyttöliittymän kautta

Jatkuvasti monimutkaistuvat prosessit vaativat älykkäiden ja luotettavien kenttälaitteiden käyttöä. Järjestelmän käyttäjän pitää voida hakea kaikki käyttötiedot ja vikailmoitukset keskitetystä paikasta. Lisäksi älykkäille kenttälaitteille pitää voida suorittaa parametrointi ja vianmääritys käytön aikana. Vain näin voidaan taata maksimaalinen joustavuus ja tehokkuus järjestelmän kaikissa osissa.

Tärkeä tekijä on FDT-tekniikka, joka huolehtii standardoidusta tiedonsiirrosta kenttälaitteiden ja ohjausjärjestelmän välillä. Visualisointiin vaaditaan ratkaisu, jonka käyttö on yksinkertaista ja vaivatonta. Jotta odottamattomiin tapahtumiin voidaan reagoida viipymättä, eri asemien välisen navigoinnin pitää sujua nopeasti monimutkaisissa järjestelmissä. Lisäksi visualisointiratkaisussa pitäisi olla erilaisia tiedonsiirtoliitäntöjä, jotta vuosien kuluessa laajentuneet järjestelmäosat voidaan liittää erilaisiin siirtoprotokolliin.

Ratkaisu

Warendorfin jätevedenpuhdistamo, prosessin optimointi  

Kenttälaitteiden integrointi standardoidun tiedonsiirtoliitännän kautta

FDT-kehyssovellus käsittää erilaisia laite- ja tiedonsiirtoajureita ja antaa käyttäjälle yleiskuvan kaikista asennetuista kenttälaitteista. Laiteajurin (Device-DTM) kautta voidaan hakea älykkäiden kenttälaitteiden käyttötiedot, hälytykset ja tärkeät mittaustiedot koska tahansa eri käyttöpaikoilta. Standardoidun tiedonsiirtoliitännän vuoksi alempitasoisella väyläjärjestelmällä ei ole enää merkitystä.

Häiriöt voidaan paikallistaa nopeasti FDT-kehyssovelluksen kautta. Käyttäjä voi näin toimia tarvekohtaisesti. Tärkeää on myös uuden laitteiston helppo ja nopea integrointi käytettävään sovellukseen. Käyttäjän pitää vain liittää laiteajuri kehyssovellukseen. Seuraavaksi kenttälaite voidaan parametroida etäältä tai suoraan paikan päällä ja mukauttaa tuleviin tehtäviin.

Warendorfin jätevedenpuhdistamo, prosessin optimointi  

Kaikkien vianmääritystietojen visualisointi mahdollistaa tilaperusteisen kunnossapidon

Häiriöiden nopea paikallistaminen ja korjaus

Paikallinen visualisointijärjestelmä koostuu tietokoneesta ja kahdesta liitetystä monitorista. Ohjauslaite siirtää tiedot OPC-protokollan kautta paikalliseen Phoenix Contactin Visu+-visualisointiratkaisuun. Visu+-ohjelmiston avulla käyttäjä voi valvoa koko puhdistusprosessia ja ryhtyä tarvittaessa nopeisiin toimenpiteisiin. Yksittäisten laitteiden mittausarvot, toimintajaksot ja käyttötunnit esitetään käyttäjälle yleisnäkymän tai trendigrafiikan muodossa.

Erilaiset prosessisuureet tekevät täsmällisestä vertailusta haasteellista. Visu+ tuottaa sen vuoksi erilaisia trendigrafiikoita, joita voidaan mukauttaa ja suodattaa tarpeen mukaan. Näin olennaisia tietoja voidaan tarkastella yksityiskohtaisesti.

Paikallinen visualisointijärjestelmä huolehtii myös hälytysten hallinnasta. Mikäli käynnissä olevaan prosessiin tulee häiriö, Visu+ lähettää välittömästi vikailmoituksen vastuussa oleville henkilöille. Käyttäjä saa näin viipymättä tiedon järjestelmän tilasta ja voi ryhtyä heti toimenpiteisiin.

Johtopäätös

Warendorfin jätevedenpuhdistamo, ohjauskonsepti  

Tim Jungmann, Warendorfin jätevedenpuhdistamon tekninen päällikkö

Taloudellisuudelle asetetut vaatimukset kasvavat jatkuvasti. Siksi on yhä tärkeämpää kerätä tietoja ja lähettää ne kohdennetusti asiaankuuluville henkilöille. Visualisointiratkaisu Visu+ toteuttaa nämä vaatimukset.

"Työntekijämme voivat intuitiivisen käyttöliittymän avulla muuttaa visualisointia nopeasti ja mukauttaa sen optimaalisesti prosesseihin ja järjestelmään", kertoo Tim Jungmann, Warendorfin jätevedenpuhdistamon tekninen päällikkö. Lisäksi häiriöt voidaan tunnistaa ajoissa ja korjata suunnitelmallisesti.

"FDT-tekniikan ansiosta työntekijämme voivat käyttää koko järjestelmää hajautettuine ala-asemineen vaivattomasti Warendorfin ohjauskeskuksesta käsin, ja kerätä olennaiset tiedot kunnossapitoa varten", Jungmann jatkaa. "Konsepti tukee näin optimaalisesti tavoitettamme ohjata järjestelmiä mahdollisimman energia- ja kustannustehokkaasti".

Tuotteet

KuvausTyyppiTuotenro
PROFINET-väyläkopleri etälaitteiden liitäntäänIL PN BK DI8 DO4 2TX2703994
Ohjelmistokirjastot PC Worxille Phoenix Contactin ohjaustekniikan laajennukseenWATERWORX2400180
Visualisointiohjelmisto, jossa SCADA-toiminnallisuusVISU+ 2 RT2400126
Factoryline Wireless Bluetooth Ethernet -porttiadapteriFL BT EPA2692788
Inline-kontrolleri PROFINET-liitännälläILC 350 PN2876928
Elektroninen moottorinhallinta käytettäväksi ulkoisten virtamuuntajien kanssaEMM 3-230AC/500AC-IFS2297507
ModeemiPSI-MODEM-SHDSL/ETH2313643
KuvausTyyppiTuotenro
PROFINET-väyläkopleri etälaitteiden liitäntäänIL PN BK DI8 DO4 2TX
Ohjelmistokirjastot PC Worxille Phoenix Contactin ohjaustekniikan laajennukseenWATERWORX
Visualisointiohjelmisto, jossa SCADA-toiminnallisuusVISU+ 2 RT
Factoryline Wireless Bluetooth Ethernet -porttiadapteriFL BT EPA
Inline-kontrolleri PROFINET-liitännälläILC 350 PN
Elektroninen moottorinhallinta käytettäväksi ulkoisten virtamuuntajien kanssaEMM 3-230AC/500AC-IFS
ModeemiPSI-MODEM-SHDSL/ETH

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260
Referrer: