Meidän on tarkasteltava koko arvonlisäysketjuamme kestävän kehityksen kannalta, poistettava ympäristölle ja terveydelle vaaralliset aineet ja etsittävä niille vaihtoehtoja.

Torsten Janwlecke - Phoenix Contact, Device Connectors -liiketoiminta-alueen johtaja
Torsten Janwlecke, Phoenix Contactin Device Connectors -liiketoiminta-alueen johtaja

Torsten Janwlecke, Phoenix Contactin Device Connectors -liiketoiminta-alueen johtaja

RoHS-logo

Puhtaus tarkoittaa parempaa ekologista kestävyyttä

Lyijy on vahingollista ihmiselle ja ympäristölle. Phoenix Contactin kestävään toimintaan kuuluu mahdollisimman perusteellinen luopuminen lyijystä. Sen taustalla on tavoite edistää parempaa elämänlaatua. Metallintyöstöalan yrityksenä Phoenix  Contact kantaa erityistä vastuuta ympäristöstä ja terveydestä. Siksi olemme ryhtyneet hyvissä ajoin kehittämään menetelmiä, joilla voimme valmistaa sähkömekaanisia tuotteita lyijyttöminä¹, mutta samoilla teknisillä ominaisuuksilla ja tutulla laadulla.

¹ Merkintä lyijyttömyydestä viittaa tulevaan, Euroopan parlamentin RoHs-direktiivissä (Restriction of Hazardous Substances) mainittuun 0,1 prosentin raja-arvoon.

Mies pitää kädessään lyijytöntä pyöröpistoliitintä M5–M58

Tienraivausta kestävän laadun puolesta

Lyijyn teknisten ominaisuuksien vuoksi siitä luopuminen aiheuttaa aivan uusia haasteita teollisessa valmistuksessa. Esimerkiksi kupariseoksissa lyijy tekee seoksesta helpommin lastuttavaa ja kylmämuokattavaa. Lyijy toimii myös tehokkaana voiteluaineena. Jos näistä ominaisuuksista halutaan luopua, valmistuksessa on tehtävä pohjatyötä.
Phoenix Contact on asettanut tavoitteekseen tehdä tuotannosta lyijytöntä – ennen muita yrityksiä. Lyijyttömyyteen siirtyminen on yksi merkittävimmistä projekteista metallintyöstöteollisuudessa viimeisten 50 vuoden aikana. Phoenix Contactin insinöörit ovat raivanneet tinkimättömästi tietä tämän pitkän ja vaikean prosessin aikana.

Lyijyttömät pyöröpistoliittimet M5–M58

Uusia teknisiä haasteita

Siirtyminen lyijyttömiin tuotantoprosesseihin asettaa erityisen haasteen kaikille elektroniikkaosien valmistajille. Siihen liittyy kalliita muutostöitä ja suuria investointeja, ja se koskee viime kädessä myös kansainvälisiä toimitusketjuja.
Erityisen selkeä esimerkki tästä ovat puristuskoskettimet. Käytettävien seosten on toisaalta johdettava hyvin sähköä, ja toisaalta niillä on oltava riittävät lastuttavuus- ja kylmämuokattavuusominaisuudet. Tästä haasteesta tuli tuotekehittäjien tärkein tehtävä. Se vaati myös tiivistä yhteistyötä toimittajien, teknologialaboratorioiden ja sarjatuotannon kanssa.

M17-liittimet

Etumatkaa ajoissa tapahtuvalla lyijyttömien tuotteiden käyttöönotolla

Valinta on sinun: lyijyttömyys antaa etumatkaa. Me Phoenix Contactilla pidämme selkeästi yritysvastuunamme, että teemme arvoketjustamme mahdollisimman kestävän. Siihen sitoutuminen kannattaa – ympäristön, terveyden ja mielekkään tulevaisuuden vuoksi.

UKK - Lyijyttömät tuotteet ja RoHS-direktiivi

Noppa ja kysymysmerkki
Noppa ja kysymysmerkki
Noppa ja kysymysmerkki
Noppa ja kysymysmerkki
Noppa ja kysymysmerkki
Noppa ja kysymysmerkki

Usein RoHS-yhteensopivuutta ja lyijyttömyyttä pidetään samana asiana. Niillä on kuitenkin yksi olennainen ero: osat ovat RoHS-yhteensopivia, jos ne noudattavat Euroopan parlamentin RoHS-direktiivissä määritettyjä raja-arvoja.

Lyijyn raja-arvo direktiivissä on 0,1 prosenttia. Tällä hetkellä voimassa oleva poikkeussäädöksen 6c mukainen raja-arvo on 4 prosenttia. Merkintä "lyijytön" viittaa jo tänään tulevaan 0,1 prosentin raja-arvoon.

Noppa ja kysymysmerkki

Kaikki Phoenix Contactin lyijyttömät tuotteet on listattu suodatinvalinnalla "RoHS 6c:n mukaan (Pb < 0,1 %)", ja ne löytyvät alla olevasta tuoteluettelolinkistä.

Tuoteluettelo
Noppa ja kysymysmerkki

Kaikki lyijyttömät ja RoHS-yhteensopivat tuotteemme on tarkastettu perusteellisesti niiden sähköisten ominaisuuksien suhteen.

Noppa ja kysymysmerkki

Euroopan komission virallista tietoa löydät seuraavasta linkistä.

Katso lisätietoja
Noppa ja kysymysmerkki

Lyijyn käyttö tuotantoprosessissa on ongelmallista, sillä lyijy on myrkyllistä. Se kerääntyy organismeihin ravintoketjun matkalla, eikä sitä voi juurikaan enää poistaa niistä. Sitä pääsee luontoon osittain myös kaatopaikoilta, sitä on vaikea poistaa, ja siksi se kerääntyy luonnon kiertokulkuun.