Energi- og effektmåling

Energi- og effektmåling

Overblik over energiomkostninger

Sænk dine energiomkostninger ved at måle energistrømme, overvåge energireferencer og protokollere energidata.

Tilbage til Overvågning

Kategorier

Søg i Energi- og effektmåling

Vis alle produkter i denne kategori

Phoenix Contact har professionelle produkter til energi- og effektmåling. Find sparepotentialer til en økonomisk og miljøvenlig drift af maskiner og anlæg, og skab på den måde grundlaget for dit energimanagement.

Dine fordele

  • Den hurtigste vej til energimåling gennem intuitivt konfigurerbare måleapparater med mulighed for umiddelbar tilslutning af Rogowski-spoler
  • Afdæk optimeringspotentialerne ved at overvåge og protokollere energiindførslen med produkter til datalogning
  • Adskil og kortslut strømtransformere sikkert med kompakte måletransformer-skilleklemmer for en enkel og individuel opbygning
  • Reager hurtigt på forandringer i nettet, og overfør informationer om nettilstanden til kontrolrummet med intelligente lokalnetstationer
  • Gennemfør testprocesser inden for netbeskyttelsesteknik til mellem- og højspændingskoblingsanlæg automatisk, sikkert og tidsbesparende med det modulære prøvestiksystem

Registrere energidata, og sænk omkostninger

Mere energieffektivitet, færre omkostninger  

Mere energieffektivitet, færre omkostninger

Kontinuerligt registrerede energistrømme er grundlaget for et målrettet driftsmæssigt energistyringssystem. Start dit energieffektivitetsprogram nu, og reducér dine energiomkostninger.

Fordele ved energidataregistrering i maskiner og anlæg:

  • Sænk energiomkostningerne ved registrering af energisparepotentialer
  • Optimér udnyttelsen af anlæg ved hjælp af intelligent skift mellem anlægsdele, ensartet belastning af nettet og reduktion af oversvingninger
  • Reducér spidsbelastninger ved hjælp af intelligente trendberegninger og belastningsstyring
  • Minimér anlægsdriftsstop gennem konstant overvågning af anlægsparametre

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service


EMpro energimåleapparater

Den hurtigste vej til energimåling