Vähemmän osia ja pienemmät varastointikustannukset

  • Täydellisesti toisiinsa sopivat tuoteratkaisut ovat ratkaiseva tekijä pyrittäessä pitämään koneen valmistuskustannukset mahdollisimman pieninä

  • Yhtenäisiä ja standardoituja lisätarvikkeita voidaan käyttää monissa tuoteryhmissä

  • Standardoidut tuotteet helpottavat asentajien ja huoltoteknikoiden työtä käyttöönotossa ja huollossa yhtenäisillä huolto- ja käyttökonsepteillaRiviliittimiä DIN-kiskossa kattavilla lisätarvikkeilla, kuten silloilla ja merkinnöillä varustettuna

Yleiskatsaus - Vähemmän osia koneenrakennuksessa

Interaktiivinen image map: Vähemmän osia koneenrakennuksessa
Lean-tuotehallintajärjestelmä
Vastaavien osien käyttö vähentää varastointikustannuksia ja virtaviivaistaa tuotehallintajärjestelmää. Jokainen tuote tarvitsee varastopaikan ja jokaisesta tuotteesta on kirjattava sekä tekniset että kaupalliset tiedot tuotehallintajärjestelmään.
Lean-tuotehallintajärjestelmä
Edullisempi tuotanto
Täydellisesti toisiinsa sopivat tuoteratkaisut ovat ratkaiseva tekijä pyrittäessä pitämään koneen valmistuskustannukset mahdollisimman vähäisinä.
Edullisempi tuotanto
Nopea käyttöönotto ja huolto
Standardoidut tuotteet helpottavat asentajien ja huoltoteknikoiden työtä käyttöönotossa ja huollossa yhtenäisillä ja tarkasti harkituilla huolto-ja käyttökonsepteilla.
Nopea käyttöönotto ja huolto
Keskustelu koneen kytkentäkaavioista

Signaalien sovittaminen kytkentäkaapissa

Mitä sovelluksesi vaatiikaan – kytkentää, erottamista, valvontaa, vahvistamista tai moninkertaistamista – COMPLETE line tarjoaa kaiken tarvittavan vakiosovellusten yleisestä relejärjestelmästä ja ohjauksen rajapintana toimivista erittäin kompakteista relemoduuleista aina joko verkkoyhteydellä varustettuihin erotusvahvistimiin tai ilman verkkoyhteyttä.

Huoltoteknikko johdottaa kytkentäkaapin riviliittimiä koneenrakennuksessa

Kytkentäkaappiliitännät

COMPLETE line tarjoaa kattavan valikoiman erilaisia riviliittimiä kytkentäkaapin eri sovellusten liitäntään. Kaikille tuotteille on ominaista niiden helppo asennus, standardoidut lisätarvikkeet ja yhtenäinen muotoilu.