Nový redundantní vazební člen sběrnice pro systém se vzdálenými vstupy/výstupy Axioline P

14.11.2023
Vzdálená stanice I/O s redundantními vazebními členy sběrnice

Produktová řada Axioline P od společnosti Phoenix Contact umožňuje zaznamenání standardních a jiskrově bezpečných (Ex i) vstupních/výstupních signálů přes redundantní vazební členy sběrnice Modbus/TCP. Při instalaci v zóně Ex 2 lze signály vstupních/výstupních modulů připojit přímo ze zón Ex 0, Ex 1 nebo Ex 2.

Inovativní redundance Modbus ve vzdálené stanici I/O přidává robustní platformě Axioline P další funkci pro zajištění vysoké dostupnosti. Systém lze nakonfigurovat se dvěma vazebními členy sběrnice, z nichž každá má vlastní IP adresu pro komunikaci klient/server pomocí funkčního modulu správy redundance. Vazební člen sběrnice přepíná redundanci interně ve firmwaru, a proto nevyžadují žádný další software. Při přepnutí vazebního členu sběrnice nedojde ke ztrátě dat ani k přerušení komunikace s řídicí jednotkou.

Stanice I/O se snadno konfiguruje přes integrovaný webový server. Všechny připojené vstupní/výstupní moduly Axioline P lze konfigurovat bez externího softwaru. Kromě výše popsaných funkcí je vysoká dostupnost systému zajištěna redundantní matiční deskou a možností hot swapping I/O modulů. V takovém případě není třeba konfigurovat náhradní moduly vyměněné během provozu.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications