Produkty pro průmyslové značení

Průmyslové značení Technologie tisku a popisování pro různé aplikace

U nás najdete správnou metodu značení pro každou aplikaci.

Rostoucí komplexnost a zesíťování v průmyslovém světě vyžaduje trvalé a jednoznačné značení všech komponent, jako jsou svornice, vodiče, kabely nebo provozní prostředky. Při uvádění do provozu a v případě servisu tak zkrátíte doby výpadku a zjednodušíte vyhledávání chyb.

V závislosti na aplikaci jsou zapotřebí různé metody popisování: popisek ve venkovní oblasti vyžaduje např. jiné materiály a postupy než označení řadové svornice v rozvaděči. Také doba zpracování a náklady hrají svou roli. U digitálních metod tisku je možné upustit od vytvoření tiskových předloh, matic nebo odlitků. Obrobky a konstrukční díly lze popsat individuálně a podle účelů použití písmem a čárovými kódy.

V mnoha oborech je stále důležitější značení a identifikace konstrukčních dílů, modulů nebo provozních prostředků pomocí transpondérů RFID. Aplikace technologie RFID nezlepšuje jen transparentnost a zpětnou sledovatelnost, ale i kvalitu a dostupnost produktu.

Společnost Phoenix Contact nabízí rozličné tiskové a popisovací systémy s různými technologiemi digitálního tisku a vhodným příslušenstvím.

Vaše výhody

  • Pro každou aplikaci nejvhodnější technika tisku a popisování
  • Úspora nákladů a provozních prostředků díky inovativním metodám popisování
  • Rozmanité označování: popis štítků a etiket z plastu, ušlechtilé oceli nebo hliníku
  • Dlouhodobě stabilní a bezpečné značení díky kvalitním materiálům
  • Značení a identifikace s vysoce výkonnou technologií RFID