UV LED tisk

Rychlé a ekologické popisování

Kvalitní technologie UV LED od společnosti Phoenix Contact.

Přejít k produktům
UV LED tisk

Vaše výhody

 • Potištěné materiály lze ihned použít díky technologii UV LED
 • Popisování odolné vůči otěru a poškrábání
 • Popisování s ostrým řezem písma odolné vůči rozpouštědlům
 • Bez emisí a s nízkou spotřebou energie díky technologii LED
 • Vhodné pro čárové kódy
Proces UV potisku

Proces UV potisku

Princip tisku

Proces tisku s vysokou flexibilitou při současně vysoké odolnosti a nízkých nákladech – tisk s inkoustem vytvrzeným pomocí UV záření. Speciální inkoust se podobně jako u inkoustových tiskáren nanáší pomocí tiskové hlavy na označovaný konstrukční díl a poté se pomocí světelného zdroje vytvrdí.

V tiskové hlavě se tvoří jednotlivé kapky inkoustu a zrychlují ve směru ke konstrukčnímu dílu. Pro vytvoření požadovaného obrazu písma pojíždí tisková hlava přes konstrukční díl a nanáší po řádcích inkoust. UV záření během stejného pracovního kroku inkoust vytvrdí. Konstrukční díl se nezahřívá ani při potisku, ani při vytvrzení.

Tato technologie tisku je použitelná v mnoha oblastech. Označovací štítky z plastu lze popsat stejně dobře jako předem zpracované kovové štítky.

Složení popisovacího inkoustu bez obsahu rozpouštědel

Popisovací inkoust bez obsahu rozpouštědel

Inkoust bez obsahu rozpouštědel

UV tiskárny od společnosti Phoenix Contact používají popisovací inkoust bez obsahu rozpouštědel. Tento inkoust tvoří tři hlavní součásti:

 • UV iniciátor, který spouští fotochemickou reakci k vytvrzení inkoustu na tiskovém substrátu
 • spojovací materiál, který funguje jako nosné pole pro potisk
 • barevný pigment pro krycí schopnost
  Klíčem k technologii digitálního UV tisku je fotochemicky indukovaná polymerizace. UV záření přeměňuje iniciátory inkoustu na tzv. radikály. Radikály jsou molekuly s nevázaným elektronem, který se chce vázat. Radikály aktivují molekuly spojovacích komponentů, tzv. monomery, a spojí se s nimi do řetězců a matic. Takové řetězce se nazývají polymery. Obklopují barevné pigmenty, a zajišťují tak vytvrzení inkoustu. Proces tisku je absolutně bez emisí, neboť použitý inkoust neobsahuje rozpouštědla ani lehce těkavé látky.

Inkoust s obsahem rozpouštědla

Vedle inkoustů vytvrzovaných UV zářením je možné použít i inkousty s obsahem rozpouštědel. Při
nepoužívání hrozí nebezpečí vyschnutí. Pro vytvrzení inkoustu se konstrukční díl po procesu tisku na několik minut zahřeje: v závislosti na materiálu a použitém inkoustu na teplotu mezi +70 °C a +200 °C.

Před dalším použitím je nutné konstrukční díl nejprve ochladit. Ne každý materiál je pro tuto metodu vhodný, protože zejména plasty se mohou při vysokých teplotách deformovat. U těchto inkoustů se v důsledku působení teploty zpravidla odpařuje rozpouštědlo. Kromě toho je nutné zajistit, aby zaschlý inkoust nebyl opět narušen jinými rozpouštědly. V produktech od společnosti Phoenix Contact se proto používá inkoust vytvrzovaný UV zářením.

Tiskové hlavy

V zásadě se rozlišují dva typy přenosu inkoustů a látek na konstrukční díly.

Continuous inkjet

Drop-on-demand inkjet (DOD)

Vystřelování inkoustových kapek
Inkousty/látky
Trysky
Rozlišení

U DOD injekt je možné použít dvě různé technologie tiskové hlavy:

 • Metoda bubble jet: Zde se v důsledku elektrického zahřátí vytváří bublina páry, která pak tlačí vzniklým tlakem kapku z trysky. Pro vytvoření bubliny páry je nutný inkoust s obsazem rozpouštědla. Bubble jet se používají v úsporných tiskárnách, např. pro soukromé uživatele.
 • Metoda piezo jet: Zde vznikají tryskové kanály z piezokrystalů, které jsou elektrickými impulzy přeneseny do kmitání. Tudy se pak vystřelují kapky. Piezo jet jsou vysoce kvalitní tiskové hlavy s dlouhou životností, které se používají např. při UV tisku. Metodu piezo jet používají rovněž tiskárny BLUEMARK ID a BLUEMARK ID COLOR.
Přehled spektra světla

Spektrum světla

Zdroje světla

Jako zdroj UV světla se často používají UV žárovky (hořáky). Kvůli konstrukci je použití spojeno s vysokým vývojem tepla. Tyto hořáky jsou obzvláště výkonné, mají ale i velkou šířku posypu u emitovaného UV světla. Proto dodává např. hořák UV-C (vlnová délka 100–280 nm) i emise světla v rozsahu UV-A (315–380 nm) a UV-B (280–315 nm).

Alternativou k hořákům jsou světelné diody LED. UV LED emitují světlo ve velmi malém rozsahu (UV-A), a mají proto na rozdíl od hořáků podstatně menší šířku posypu. Fotochemická polymerizace indukovaná UV zářením často probíhá v rozsahu vlnové délky od 200 do 400 nm. Další výhodou je minimální vývoj tepla. To umožňuje realizaci menších a lehčích tiskáren, jako např. BLUEMARK od společnosti Phoenix Contact.