Rozvodné bloky pro rozvod zátěže a řídicího proudu

Rozvodné bloky pro rozvod zátěže a řídicího proudu

Rozvodné a napájecí bloky s technologií připojení push-in a šroubového připojení získáte připravené k připojení s různým průřezem a různými počty pólů, druhy montáže a barvami. Rozvodné bloky lze okamžitě použít a libovolně rozšiřovat. Tímto způsobem kompaktní bloky zajišťují flexibilní a hospodárný rozvod zátěže a řídicího proudu.

Více informací

Vaše výhody

 • Rychlá instalace díky rozvodným blokům připraveným k připojení a s integrovaným přemostěním
 • Velká úspora místa díky minimální konstrukční velikosti
 • Flexibilní možnosti montáže díky různým montážním adaptérům a speciálním variantám k nalepení
 • Barevné přiřazení vodiče a bodu připojení pro intuitivní a bezpečnou instalaci
 • Standardizované příslušenství – bloky lze bez ztráty při dělení rozšiřovat, testovat a popisovat pomocí příslušenství CLIPLINE complete

Nové produkty

Rozvodné bloky PTVFIX a monobloky
Monobloky PTVFIX
Snadná integrace modulárních jednotlivých modulů

Monobloky PTVFIX rozšiřují portfolio PTVFIX o jednotlivou průchozí funkci. Bloky mají dvě přípojná místa a umožňují vám tak prostorově úsporné rozvádění napětí s přesným počtem pólů. Jsou rovněž vhodné jako volně zavěšené spojení.

To jsou výhody

 • Časově úsporné připojení vodiče díky přípojce push-in
 • Vysoká úspora místa díky minimální konstrukční velikosti
 • Vysoká modularita: díky spojení pero-drážka lze monobloky jednoduše řadit vedle sebe
 • Flexibilní možnosti montáže díky různým montážním adaptérům
 • Intuitivní a bezpečná instalace díky barevnému přiřazení vodičů a bodů připojení

To jsou hlavní vlastnosti

 • Boční přípojka push-in
 • Jmenovitý průřez 2,5 mm²
 • Mimořádně kompaktní provedení
 • Možnost zkoušení prostřednictvím měřicích bodů

Různé multibloky PTVFIX namontované na nosné liště
Multibloky PTVFIX
Prostorově úsporné propojení několika napětí

Nové multibloky PTVFIX jsou prvními rozvodnými bloky FIX, které v sobě vedou více než jen jedno napětí. Tyto bloky vám tak umožní snadné propojení několika napětí pouze v jediném kompaktním a modulárním bloku.

To jsou výhody

 • Časově úsporné připojení vodiče díky přípojce push-in
 • Vysoká úspora místa díky minimální konstrukční velikosti
 • Vysoká modularita: díky spojení pero-drážka lze monobloky jednoduše řadit vedle sebe
 • Flexibilní použití s montáží na nosnou lištu, přímou montáží nebo montáží lepení
 • Kompatibilní s příslušenstvím k řadovým svornicím CLIPLINE complete

To jsou hlavní vlastnosti

 • Boční přípojka push-in
 • Jmenovitý průřez 2,5 mm²
 • Mimořádně kompaktní provedení
 • Možnost zkoušení prostřednictvím měřicích bodů

Produktové novinky z oblastí technologie připojení, automatizační techniky a elektromobility

Novinky ve spojovací a automatizační technice Základ vašich průmyslových zařízení

Naše výrobky představují základ vašich průmyslových zařízení a pomáhají vám vytvářet efektivnější procesy a šetřit náklady. Přesvědčte se o našich novinkách z následujících oblastí:

 • Řadové svornice, průmyslové konektory a kabeláž snímače / akčního členu
 • Označovací systémy, nářadí a montážní materiál
 • Přepěťová ochrana a napájecí zdroje
 • Nabíjecí technika pro elektromobilitu
 • Technika rozhraní a spínací přístroje
 • Řídicí technika, I/O systémy a automatizační infrastruktura

Rozvodné bloky s technikou připojení push in

Video: Rozvodné bloky FIX s technikou připojení push in
Rozvodné bloky FIX YouTube
Rozvodné bloky PTFIX v jedenácti barevných provedeních

Rozvodné a sběrné bloky PTFIX

Rozvodné a sběrné bloky PTFIX

Bezúdržbové rozvodné a sběrné bloky PTFIX s technikou připojení push in připravené k použití umožňují rychlou montáž bez ručního přemosťování. Nabízíme rozvodné bloky PTFIX se 4, 6, 12 a 18 body připojení a jednotlivé moduly se 2 body připojení. Pokud potřebujete více rozvodných bloků, můžete je řadit za sebe pomocí standardních zásuvných můstků bez ztráty při dělení a účinně rozšiřovat potenciály. Pro montáž rozvodných a sběrných bloků máte k dispozici nejrůznější způsoby montáže. Nainstalujte bloky na nosnou lištu, prostřednictvím přímé montáže našroubováním nebo jednoduše a přímo nalepte příslušné varianty na montážní desku. K prostorově úsporné a přehledné montáži na nosnou lištu nabízíme různé adaptéry pro podélnou a příčnou montáž. Díky jedenácti různým barvám rozvodných bloků PTFIX je navíc zajištěno barevné přiřazování vodičů. Vedle dalšího popisovacího materiálu umožňuje toto přiřazení intuitivní a bezpečnou instalaci. Pro potřeby snadného testování jsou rozvodné bloky PTFIX vybaveny odbočkou pro měření pomocí všech běžných měřicích hrotů.

Rozvodné bloky s funkčními vlastnostmi

Funkční rozvodné bloky PTFIX-function

Funkční rozvodné bloky PTFIX-function

Funkční rozvodné bloky PTFIX-function jsou k dispozici v různých oddělovacích variantách a jako varianta s pojistkou. Rozvodné bloky jsou dostupné se 7 připojovacími místy a jmenovitým průřezem 2,5 mm². K přípojkám rozvaděče tak lze připojit průřezy vodičů od 0,14 až do 4 mm². Sběrnicová přípojka funkčních rozvodných bloků umožňuje připojení průřezů vodičů od 0,5 mm² do 10 mm². Tři oddělovací varianty TG, MT a MTL se odlišují z hlediska typu rozpojovací zóny. Varianta TG je základní oddělovací blok, který obsahuje kromě nožových rozpojovačů také funkční zástrčky, jako jsou pojistková zástrčka nebo různé konstrukční bloky. Varianta MT rozvodných bloků je naproti tomu vybavena výkyvnými nožovými rozpojovači. Tyto nožové rozpojovače je možné bezpečně otevřít šroubovákem. Varianta MTL má rovněž výkyvné nožové rozpojovače, které lze ovšem otevřít i bez pomoci nářadí. Proto vyžaduje varianta MTL více místa nad blokem. Pojistkové bloky PTFIX 10/6X4-SI… jsou místo oddělovacích prvků vybaveny otočnými pojistkami. Otočné pojistky umožňují jednoduché zajištění připojení jednotlivých rozvaděčů. Vedle standardní varianty jsou k dispozici i bloky se signalizačními světly pro signalizaci vadných pojistek.

Rozvodné bloky PTVFIX s bočním připojením vodiče

Rozvodné a sběrné bloky PTVFIX

Rozvodné a sběrné bloky PTVFIX

Bloky PTVFIX jsou nejnovější rozvodné bloky portfolia FIX. U rozvodných bloků PTVFIX je přípojka push-in umístěna zboku. Kromě bočního připojení vodičů bloky nevykazují žádný technický rozdíl v porovnání s osvědčenými rozvodnými bloky PTFIX. Bloky PTVFIX jsou k dispozici jako rozvodné a sběrné bloky s průřezem 2,5 mm² s 6, 12 a 18 přípojnými místy. Potřebujete-li více než 18 přípojných míst, můžete rozvodné bloky rovněž seřadit za sebou pomocí zástrčných můstků bez ztráty při dělení a tím efektivně rozšířit potenciály. K montáži používají rozvodné bloky PTVFIX stejné montážní adaptéry jako rozvodné bloky PTFIX. Patří sem adaptéry pro montáž na nosnou lištu a přímou montáž. Produktový sortiment zahrnuje i varianty bloků pro montáž lepením. Bloky PTVFIX jsou nyní k dispozici v pěti standardních barvách. Díky integraci online konfigurátoru si můžete objednat další barevné varianty. Díky tomu je zajištěno barevné a přehledné přiřazení vodičů.

Multibloky PTVFIX namontované na nosné liště

Multibloky PTVFIX

Multibloky PTVFIX

Multibloky PTVFIX jsou prvními rozvodnými bloky FIX, které v sobě vedou více než jedno napětí. Na rozdíl od ostatních rozvodných bloků nemají multibloky integrované přemostění. Bloky tak vedou napětí pro dvě přípojná místa. Díky této vlastnosti jsou bloky zvlášť vhodné v oblastech, jako je instalace v budovách. Zapojte rychle a snadno fázi, nulový vodič a ochranný vodič pouze v jednom kompaktním a prostorově úsporném bloku. Stejně jako ostatní bloky řady rozvodných bloků FIX používají multibloky standardizované příslušenství systému CLIPLINE complete. Díky tomu můžete i zde těžit z výhod různých způsobů montáže, online konfigurátoru a také příslušenství k testování a označování.

Přístrojové svornice a blok pro připojení přístrojů s připojenými vodiči a popiskem

Bloky pro připojení přístrojů a přístrojové svornice

Přístrojové svornice se šroubovým připojením

Přístrojové svornice G a GE používají k připojování tuhých a ohebných vodičů univerzální šroubové připojení. Šroubové připojení je díky patentovanému principu Reakdyn bezúdržbové. Vedle ochrany před spletením ve formě dutinek vodičů navíc šroubové připojení umožňuje připojení více vodičů pouze v jednom bodě připojení. Na rozdíl od rozvodných bloků FIX nejsou body připojení přístrojových svornic vzájemně přemostěny. Výjimkou je blok GE 10/2-BA BU. Ostatní bloky pro připojení přístrojů tak vedou jednotlivá napětí vedle sebe. Nelze zde provést ani ruční přemostění, protože bloky nemají vzhledem ke své kompaktnosti žádný speciální prostor na funkční prvek. Bloky pro připojení přístrojů jsou k dispozici se jmenovitými průřezy 4, 10 a 35 mm². V závislosti na průřezu mají varianty bloků 1, 2, 3, 4, 5, 6 nebo 12 pólů. Přístrojové bloky lze upevnit pouze přímou montáží, tedy např. našroubováním na montážní desku. Jednotlivé bloky lze rychle a snadno testovat prostřednictvím svěracích šroubů.

Rozvodné bloky PTFIX

Rozvodné bloky PTFIX

Konfigurátor pro rozvodné bloky s přípojkou push-in připravené k připojení

Sestavte si pomocí rozvodných bloků vlastní řešení pro efektivní rozvádění napětí. Můžete je rovnou zapojit a libovolně rozšiřovat.

Využijte kompaktní rozvodné bloky k hospodárnému rozvodu zátěže a řídicího proudu
Rozvodné bloky FIX
Bloky připravené k připojení umožňují rychlou montáž bez nutnosti ručního přemostění s časovou úsporou až 80 %. Rozvodné a napájecí bloky se 4, 6, 12 a 18 body připojení i jednotlivé moduly se 2 body připojení jsou pro intuitivní a bezpečnou instalaci dostupné v několika barevných provedeních.
Přejít k brožuře
Rozvodné bloky FIX