Yüksek akım geçiş klemensini test eden bir test mühendisi

Konnektörler ve elektronik muhafazalar için laboratuvar testleri En yüksek güvenlik seviyesi için test edilmiş kalite

Cihaz üreticileri için en yüksek kalite bağlantı teknolojisi - yüksek kaliteli, güvenilir, uzun ömürlü ve emniyetli: Bu; PCB klemensleri, konnektörler ve elektronik muhafazalar - cihaz imalatında ana elemanlar - için Phoenix Contact garantisidir ve aynı zamanda müşterilerimize verdiğimiz bir sözdür. Ürünlerimizin kalitesini sadece üretildikten sonra test etmiyoruz; bunun yerine, geliştirme sürecinin en başından itibaren uyguladığımız kapsamlı bir kalite yönetim programına sahibiz. Çünkü her iletken bağlantı teknolojisi, belirli standartları, sertifikasyonları ve aynı zamanda ülkeye-özgü gereklilikleri karşılamak zorundadır.

Laboratuvar testleri, test edilmiş kalitenin anahtarıdır. Üretim sırasında tüm anahtar parametrelerin proses-içi kontrolünün yanısıra, seri onayından önce DIN EN ISO 17025 DAkkS akreditasyonlu teknoloji laboratuvarlarımızda yoğun kalite testleri yapılmaktadır. Uluslararası ISO 9001 ve ISO 14001 standartları temelinde oluşturduğumuz süreç-odaklı entegre yönetim sistemi, ürünlerimizin geliştirilmesi ve imalatı sırasında müşteri ihtiyaçları ile kanun ve standartların dikkate alınmasını garanti etmektedir.

Bir yüksek akım geçiş klemensinin renkli üç boyutlu simülasyonu

Ön test Kalite, geliştirme sürecinde başlar.

En başından itibaren müşteri yararlarını ve kaliteyi optimize etmek amacıyla Phoenix Contact laboratuvarlarında son teknoloji simülasyon araçları kullanılmaktadır. Bir bilgisayar destekli simülasyon sırasında ortam koşulları çok çeşitli şekillerde tanımlanabileceğinden, ön testler, geliştirme aşamasının en başından itibaren ürünlerin uzun süre kararlılığını test etmek için ideal koşulları sağlar. Bunlar aşağıdakileri içerir:

 • İleri Düzey Ürün Kalitesi Planlama (APQP): ISO 9001, TS 16949 ve VDA temelinde, geliştirilecek ürün ve proses özellikleri uyumlaştırılır, test konseptleri düzenlenir, test yöntemleri ve test sınıfı değerlendirilir ve gerekli üretim dokümantasyonu şeklinde ürün spesifikasyonları tanımlanır.

 • Arıza türleri ve etkileri analizi (FMEA): Potansiyel zayıf noktalar ve riskler tanımlanarak giderilir ve ilerideki faaliyetler için esas olarak önlemler tanımlanır.

 • Bilgisayar destekli simülasyon (FEM): FEM hesabı (Sonlu Eleman Yöntemi), seçilen malzeme ve geometrilerin endüstriyel kullanım için gereklilikleri karşılayıp karşılamadığını değerlendirmek amacıyla geliştirmenin erken aşamasında kullanılır.

 • Ürün ve Proses Onay Süreci (PPAP): PPAP, anlaşmaya varılan müşteri ihtiyaçlarının ve aynı zamanda seri üretim için ilgili kanun ve standartların karşılandığını doğrular.

Bir Phoenix Contact PCB klemensinin üzerine bir kızdırılmış tel bastırılır.

Malzeme testleri Test grubu A: Optimum uzun süreli davranış için malzeme testleri yoluyla yüksek kalite

Phoenix Contact tarafından kullanılan malzemeler, uygunluklarını ve uzun süreli davranışlarını değerlendirmek amacıyla bilgisayar destekli simülasyonlara ek olarak ilave kapsamlı testlere tabi tutulur. Malzeme özellikleri belirli koşullar altında değişiyor mu? Aşırı sıcaklıklar altında dayanıklılığını ne kadar süre koruyacak? – Test mühendislerimiz sadece en yüksek güvenilirlik ve dayanıklılık standartlarını karşılayan malzemelerin kullanıldığından emin olmak için bu gibi soruların cevabını araştırıyor. Ürün onayı sürecindeki ilk blok olan test grubu A, diğerlerinin yanı sıra aşağıdaki testleri  içermektedir:

 • Akkor tel testi
 • Termografik görüntüleme
 • Tarayıcı elektron mikroskopisi
 • Bilgisayarlı tomografi
Bir konnektöre bağlanan iletken, bir döner diskten geçirilir. İletken kendi ekseni etrafında hareket ettirilir ve eksenel gerilmeye maruz bırakılır.

Mekanik testler Test grubu B: Dış fiziksel etkilere karşı optimum dayanım yoluyla yüksek kalite

Bu kalite testlerinin konusu, merkez noktasında dış mekanik etkiler altındaki ürün direncidir. PCB klemensleri, konnektörler ve elektronik muhafazalar, diğerlerinin yanı sıra muhafazanın, iletken çıkışlarının ve temas yüzeylerinin stabilitesi, deformasyonu ile bükülme ve kırılma davranışı için test edilir. Test grubu B laboratuvar testleri, ürünlerimizin onaylanma sürecindeki ikinci bloktur.

 • Esneme testi ve bükülme testi (IEC 60999-1)
 • İletken çekme testi (IEC 60998-2-1)
 • Düşme testi
 • Darbe testi (UL 746C)
 • Soğuk darbe testi
 • Yanıcılık ve yangına dayanıklılık testi (UL 30, UL 57, UL 1703)
 • İletken bağlantı kapasitesi
 • Elektrik kontaklarının kilitli konumu
 • Takma ve sökme kuvveti
 • Takma döngüsü sayısı
 • Çoklu kablaj
 • Dokunma emniyetli koruma (IEC 60529)
 • Polarizasyon ve kodlama
 • Mikro-kesitler
Phoenix Contact test laboratuvarında seri bağlanmış konnektörler

Elektriksel testler Test grubu C: Akım akışı ve gerilim karakteristiklerinin optimum uyumu yoluyla yüksek kalite

PCB klemensleri, konnektörler ve elektronik muhafazaların akım ve gerilim karakteristikleri, elektriksel kalite testleri sırasında incelenir. Mühendislerimiz, malzemelerin örneğin izolasyon ve akım taşıma kapasite özelliklerini test laboratuvarında test etmektedir. Aynı zamanda bir test dizisinden önce ve sonra kontak direncini ölçerler. Üçüncü blok olarak, test grubu C, diğerlerinin yanı sıra aşağıdaki testleri  içerir:

 • Döngüsel aşırı yük testi (UL 1059'a göre ısı döngüsü testi)
 • Döngüsel yaşlanma testi
 • Termal güvenilirlik
 • İzolasyon direnci (UL 1703, UL 27)
 • Akım taşıma kapasitesi oran azalma eğrisi (IEC 60512-5-2)
 • Kontak direnci ölçümü (ICE 6998-2-1)
 • Yüksek gerilim testi
 • Darbe dayanım gerilimi testi (IEC 60664-1)
 • Hava klerans ve sürünme mesafeleri
 • Direnç ölçümü
Birkaç konnektör, tanımlanmış bir zaman dilimi üzerinden hızlı titreşimlere maruz bırakılır.

Çevre ve dayanıklılık testleri Test grubu D: Şiddetli dış etkiler altında en yüksek esneklik yoluyla yüksek kalite

PCB klemenslerimiz, konnektörlerimiz ve muhafazalarımız, dayanıklılıklarını test etmek için sıcaklık şokları gibi şiddetli iklim koşullarına maruz bırakılır. Aynı zamanda titreşim dayanımı ve IP koruma sınıfları da doğrulanır. Ürünün piyasaya sürülmesinden önceki dördüncü blok olan test grubu D'nin amaç ve hedefi: Zorlu çevresel koşullar altında bile yüksek kalite, dayanıklılık vee güvenilirlik. Bu aşamada seçilen testler şunları içerir:

PCB klemensli PCB ve buna bağlanan ilave elektronik elemanlar

Tip onayı ve özel testler Test grubu E: Yerel veya endüstriye özgü standart ve sertifikalarla yüksek kalite

Phoenix Contact'ta test edilen kalite, PCB klemenslerimizin, konnektörlerimizin ve muhafazalarımızın belirli endüstrilerdeki ve ülkelerdeki özel standart ve onaylara da uymak zorunda olduğu anlamına gelmektedir. Laboratuvar testlerinin son bloğu olan test grubu E spektrumu, diğerlerinin yanı sıra aşağıdakileri içerir:

 • Lehimlenebilirlik testi DIN EN 60068-2-69
 • İpliksi oluşumların yokluğu; DIN EN IEC 60068-2-82
 • RoHS uygunluğu
 • Endüstriye ve ülkeye özgü onaylar
Broşür
Test edilmiş kalite ve emniyet
PCB klemensler ve PCB konnektörler cihaz imalatında temel rol oynar. Güvenilir olmanın yanında minyatürleşme trendine uygun olarak kompakt ve sağlam olmalıdırlar. Seri üretimden önce Phoenix Contact'ın cihaz bağlantı teknolojisinin hangi testlerden ve denetimlerden geçmesi gerektiğini öğrenin.
PDF'i açın ve indirin
Yüksek akım geçiş klemensini inceleyen bir cihaz geliştiricisi