Managementul energiei pe bază de IoT

Calea către viitor

Un management al energiei pe bază de IoT îmbină avantajele oferite de internetul industrial al lucrurilor, tehnologia de măsurare perfecționată și serviciile inteligente în continuă dezvoltare.

Responsabilii cu managementul energiei profită printre altele de disponibilitate simplă a datelor de măsurare, o salvare automată a datelor și acces oriunde și oricând la datele privind energia și puterea.

Către pagina de produse pentru monitorizarea energiei
Interfața de utilizator Proficloud.io este vizibilă pe un Notebook

Managementul energiei și protecția climatică

Imagine: cele patru etape pe drumul către neutralitate din punct de vedere climatic

Într-o perioadă în care resursele sunt puține, costurile pentru energie în creștere și se pune accent pe protecția climatică, managementul energiei este unul din subiectele de mare importanță pentru întreprinderi.
Cerințele privind reducerea emisiilor de CO2 și transparența în procesul de producție până la evaluarea concretă a amprentei de CO2 a unui produs fabricat reprezintă noi provocări pentru responsabilii din domeniul managementului energiei.
Pentru a putea lua măsurile corecte privind eficiența energetică, datele privind energia trebuie să fie colectate, monitorizate, analizate și evaluate. O monitorizare a energiei adecvată și ușor de integrat stă la baza îndeplinirii cerințelor din standardul privind managementul energiei ISO 50001.

Standardul privind managementul energiei ISO 50001

Referință cu privire la ISO 50001 și probleme posibile ale clienților

Standardul internațional ISO 50001:2018 (DIN EN ISO 50001:2018) este o linie directoare pentru întreprinderi și ajută la implementarea unui sistem de management al energiei. Standardul descrie sistemul de management al energiei drept o abordare sistematică pentru îmbunătățirea performanței energetice și poate oferi avantaje economice suplimentare întreprinderilor certificate.
Pentru evaluarea succesului măsurilor de eficiență energetică implementate și pentru monitorizarea continuă a proceselor, managerul energetic trebuie să definească indicatorii corecți, așa-numiții Key Performance Indicators (KPI - Indicatori de performanță cheie) sau Energie Performance Indicators (EnPI - Indicatori de performanță energetică).
În cadrul evaluărilor de management sau auditorilor interne și externe, acești indicatori oferă informații cu privire la funcționarea managementului energiei și necesitatea respectării prevederilor naționale și/sau normative.

Responsabil cu managementul energiei la birou

Cum își desfășoară activitatea în prezent responsabilii cu managementul energiei? Cel mai important aspect al achiziției de date și analizei

Responsabilul cu managementul energiei trebuie să dispună întotdeauna de o privire de ansamblu cu privire la procesele și consumul de resurse din cadrul întreprinderii sale. Datele de măsurare relevante în acest sens sunt colectate manual de la sursele de date alocate (dispozitive de măsură pentru energie) și sunt importate, de exemplu, prin fișiere CSV în sisteme de colectare a datelor de energie.
Analiza și evaluarea sunt realizate adesea prin fișiere MS Excel create automat, din care pot fi generate apoi diagramele necesare. De asemenea, sunt utilizate instrumentele software care realizează reprezentări grafice ale datelor.
Topologiile tipice includ în prezent o varietate de puncte de măsurare care trebuie conectate în rețea. Sistemele standard pot fi adesea instalate sau modificate doar cu foarte mare efort și cunoștințe cuprinzătoare în domeniul rețelelor complexe. Aceste operațiuni trebuie să fie realizate de personal calificat și pot implica costuri ridicate la întreținerea sistemului.
Prin urmare, care sistem alcătuit din software și hardware este adecvat pentru înregistrarea și prelucrarea valorilor de măsurare necesare? Și ce infrastructură IT este necesară în acest sens?

O angajată folosește aplicația Manager energetic

Avantajele unui management al energiei pe bază de IoT

  • Disponibilitate rapidă a datelor de măsurare, fără cunoștințe speciale privind rețelele complexe, prin conexiune Plug-and-Play simplă a dispozitivelor de măsură cu capacități IoT la sistemul cloud
  • Nu este necesară folosirea resurselor IT proprii sau expertiza cuprinzătoare în domeniul IT datorită salvării automate a datelor direct în Proficloud.io
  • Creare rapidă a rapoartelor globale prin acces oriunde și oricând la datele de energie și putere
  • Siguranța datelor este întotdeauna la zi prin intermediul actualizărilor de siguranță automatizate
  • Acces rapid la funcții noi și actualizare constantă prin cicluri de publicare dinamice ale platformei IoT (domeniul cloud) și serviciilor inteligente

Topologia unui management al energiei pe bază de IoT

Topologie a unui management de energie pe bază de IoT cu aplicația EMpro Ethernet pentru Cloud

Dispozitivele de măsură cu capacități IoT (Dispozitive inteligente) sunt conectate prin intermediul unei interfețe Ethernet și protocolul MQTT prin Plug-and-Play direct la o platformă cloud. În cadrul domeniului cloud, dispozitivul de măsurare poate fi conectat rapid și ușor, prin serviciul de management al dispozitivelor, la un sistem nou sau existent. Valoarea de măsurare selectată este transmisă și salvată automat. Responsabilii cu managementul energiei pot obține imediat acces la aceste date prin serviciile inteligente și le pot folosi în mod direct. Configurațiile complexe ale rețelelor industriale clasice (de exemplu Modbus sau PROFINET) aparțin trecutului.

EMpro și serviciu EMMA de la Proficloud.io pe ecran

Serviciul pentru managementul energiei EMMA pe Proficloud

Energy Monitoring, Management, Analytics: EMMA este serviciul inteligent pentru managementul energiei de la Phoenix Contact. EMMA se concentrează pe managerul energetic în calitate de utilizator și este adaptată la nevoile acestuia. Cu un design simplu, intuitiv, EMMA oferă o gamă de funcții flexibilă în domeniul vizualizării datelor cu privire la energie electrică și putere pentru monitorizarea, analiza și evaluarea acestor date.
Astfel, EMMA susține parțial managerul energetic în etapa de verificare a așa-numitului ciclu PDCA (Plan, Do, Check, Act - Planificare, Realizare, Verificare, Acțiune) conform standardului internațional ISO 50 001:2018 (Sisteme pentru managementul energiei – Cerințe privind instrucțiunile de utilizare).

Avantajele oferite de serviciul inteligent pentru managementul energiei EMMA

  • Utilizare deosebit de facilă datorită unui concept integral sistemic cu meniu intuitiv și transfer de date automatizat în Proficloud.io
  • Datele privind energia și puterea, accesare oriunde și oricând a unei priviri de ansamblu prin vizualizări relevante
  • Ofertă de valori în permanentă creștere pentru managementul dumneavoastră energetic prin dezvoltarea continuă, orientată către utilizator
  • Comunicare asigurată între dispozitiv și cloud cu ajutorul codării TLS
  • Managementul dispozitivelor pentru o privire de ansamblu clară asupra aplicațiilor