Angajat efectuând un audit energetic cu ajutorul unui software

Monitorizarea energiei – baza unui management al energiei productiv

Eficiența energetică este un factor de succes economic important. În cele din urmă, în prezent, protecția climatică este mai mult ca niciodată un subiect de interes global, unul în care companiile trebuie să se implice în mod activ.

Fluxurile de date măsurate continuu stau la baza unui sistem operațional eficient de management a energiei. Prin măsurarea specifică a parametrilor instalației relevanți pentru energie poate fi identificat potențialul de economisire și pot fi luate măsuri pentru un management eficient al energiei conform DIN EN ISO 50001.

Avantajele monitorizării energetice

  • Datele relevante ies întotdeauna în evidență, mulțumită înregistrării fiabile și continue a parametrilor măsurați
  • Ajungeți rapid și cu ușurință în situația cerută de DIN EN ISO 50001 și profitați de subvenția de la stat
  • Producție ecologică – identificarea directă a măsurilor de economisire pentru resurse puține
  • Optimizarea procesului prin înregistrarea paralelă a datelor de operare și ale mașinii
  • Reduceți costurile prin managementul inteligent al consumului energetic
Reprezentarea unitară a ciclului PDCA

Standardul privind managementul energiei ISO 50001

Implementarea unui sistem complex de management al energiei EnMS conform ISO 50001 servește drept o abordare sistematică de îmbunătățire iterativă a performanței energetice prin intermediul ciclului PDCA. PDCA reprezintă fazele individuale ale abordării sistematice iterative: Plan, Do, Check și Act (Planificare, Realizare, Verificare, Acțiune).

O monitorizare cuprinzătoare a energiei susține echipele de management al energiei în etapa de verificare, datorită unei înregistrări eficiente și continue a valorilor măsurate.

Interfață de utilizator Proficloud.io pentru managementul energiei pe bază de IoT pe ecranul unui laptop

Managementul energiei bazat pe IoT – calea spre viitor

Managementul energiei bazat pe IoT combină beneficiile Internetului Industrial al Lucrurilor, tehnologia de măsurare sofisticată și serviciile inteligente în continuă evoluție. 
Prin intermediul unei interfețe Ethernet și al protocolului MQTT, dispozitivele de măsurare IoT (dispozitive inteligente) pot fi conectate direct la o platformă cloud prin plug-and-play. În cloud, dispozitivele de măsurare pot fi integrate ușor și rapid într-un sistem nou sau existent prin intermediul serviciului de gestionare a dispozitivelor. Din acest moment, valoarea de măsurare selectată este transmisă și salvată automat. Responsabilii cu managementul energiei pot obține imediat acces la date prin serviciile inteligente și le pot folosi în mod direct.

Mâini pe o tastatură de laptop

Interfața de programare REST

Interfața de programare REST din dispozitivele de câmp sprijină disponibilitatea confortabilă a datelor ca o premisă importantă pentru proiectarea de structuri complete de aplicații. REST, adică „REpresentional State Transfer” (Transfer de stare de reprezentare), este o arhitectură de comunicare utilizată în domeniul IT. Aceasta este o arhitectură de interfețe ușor de utilizat, care utilizează un protocol de internet bine cunoscut. Transferul de date are loc cu Hyper Text Transfer Protocol (HTTP). La utilizarea HTTP, REST und JSON în dispozitivele de câmp, nu trebuie să se dezvolte cunoștințe speciale despre protocoalele de comunicare industrială și, dacă este necesar, implementarea asociată a tabelelor de înregistrare.

Contoare de energie cu aprobare MID pe șină DIN în tabloul de distribuție

Directiva privind dispozitivele de măsurare MID

Directiva MID stabilește reglementări uniforme, la nivelul UE, pentru vânzarea și punerea în funcțiune a dispozitivelor de măsurare. Cerințele esențiale descriu, printre altele, cerințele de stabilitate, repetabilitate și marcare a dispozitivelor. MID formează principii de bază unitare în scopuri de facturare. Standardele uniforme se referă la calibrarea inițială în procesul de producție, comercializare și prima punerea în funcțiune. Ulterior se aplică legislația națională privind perioada de valabilitate a calibrării și taxele de recalibrare. Contoarele de electricitate MID ajută la facturarea consumului activ în gospodăriile private, domeniul comercial și industria ușoară.