Ochrona przed przepięciami do systemów wideomonitoringu

Najważniejsze informacje

Zachowaj kontrolę i chroń swoje systemy wideomonitoringu przed uszkodzeniem wskutek uderzenia pioruna lub przepięć.

Dalsze informacje na temat ochrony odgromowej i ochrony przed przepięciami systemów wideomonitoringu znajdują się w naszej broszurze informacyjnej.

Pobierz broszurę informacyjną
Ludzik z kamerą przed budynkiem

Wideomonitoring w wielu obszarach stał się nieodzowny. Dużą rolę odgrywa bezpieczeństwo obiektów lub wsparcie i monitorowanie automatycznych procesów. Uszkodzenie systemów monitoringu wskutek uderzenia pioruna lub przepięcia może być niebezpieczne, a często można temu zapobiec.

Przykłady wideomonitoringu

Wideomonitoring na autostradach
Monitorowanie ruchu
Duży system technologiczny
Monitorowanie dużych systemów i obiektów
Samolot nad pasem startowym
Monitoring lotniska
Wjazd do tunelu w nocy
Monitorowanie tuneli

Dlaczego konieczne jest zabezpieczenie systemów monitoringu?

Systemy kamer zapewniają bezpieczeństwo. Monitorują infrastrukturę transportową, wrażliwe obszary obiektów przemysłowych, całe lotniska lub urządzenia technologiczne oraz pojedyncze budynki mieszkalne. Monitorowanie tych obszarów jest niezbędne i ważne.

Kamery są zamontowane zazwyczaj w wyeksponowanych miejscach. Bez odpowiednich zabezpieczeń są narażone na uderzenia pioruna i przepięcia.

Widok stref ochrony odgromowej (LPZ) w systemach wideomonitoringu

Strefy ochrony odgromowej (LPZ) w systemach wideomonitoringu

Co należy wziąć pod uwagę przy ochronie przed przepięciami do systemów wideomonitoringu?

Poza wymogami normatywnymi pod względem ochrony odgromowej i ochrony przed przepięciami zdefiniowanymi w normie IEC 62676 należy uwzględnić również uwarunkowania budowlane. Analiza ryzyka pomaga stworzyć odpowiednią ochronę przed przepięciami dla systemu wideomonitoringu.

W naszej broszurze informacyjnej znajdziesz przydatne informacje, jak zabezpieczyć system wideo przed uszkodzeniem wskutek przepięcia.

Nowa instalacja czy modernizacja?

Firma Phoenix Contact oferuje rozwiązanie do systemów wideomonitoringu – Smart Ethernet Box. Można je skonfigurować indywidualnie w zależności od potrzeb. Zapewnia ochronę maks. czterech kamer.

Umożliwia ochronę przed przepięciami również dla niewielkich instalacji oraz istniejących systemów. Również do tych aplikacji dostępne są odpowiednie produkty Phoenix Contact.

Dalsze informacje