System zarządzania budynkiem ze sterownikiem Building IoT

System zarządzania budynkiem oparty na IoT - platforma do wszystkich zastosowań

System zarządzania budynkiem Emalytics to platforma do wszystkich centralnych elementów cyfrowej infrastruktury budynku. Emalytics to inteligentna platforma łącząca system zarządzania i obsługi oraz monitorowanie energii. Platforma programistyczna oparta na IoT umożliwia sterowanie i przetwarzanie danych i informacji ze wszystkich obszarów i instalacji zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem. Jest to platforma łącząca wszystkie procesy i aplikacje w budynku, zapewniająca łatwe programowanie.

Więcej informacji
System zarządzania budynkiem Emalytics oparty na IoT

System zarządzania budynkiem Emalytics w zastosowaniu

Korzyści

  • Szkielet do automatyki przemysłowej, monitoringu, pomiaru danych i bezpiecznej komunikacji systemów, urządzeń i komponentów
  • Zwiększenie efektywności dzięki zapewnieniu bezawaryjnej eksploatacji budynku
  • Bezpieczeństwo inwestycji: możliwość aktualizacji w dowolnym momencie dzięki nowoczesnej technologii

Rozwiązanie Emalytics – łatwe projektowanie wszystkich aplikacji w budynku

Emalytics może składać się z elementów: Sterownik, Automation, View i Chmura. Sterownik Emalytics, czyli sprzęt oraz Automation, czyli oprogramowanie umożliwiają projektowanie i integrację wszystkich danych, procesów i aplikacji budynku. Do wizualizacji, obsługi, raportowania i analizy danych służy Emalytics View. Chmura oferuje nadrzędne środowisko do analizy danych w oparciu o sztuczną inteligencję i zarządzania energią dla całego projektu.

Przegląd Emalytics Framework

Interaktywna mapa: Przegląd Emalytics Framework
Wizualizacja, raportowanie, analizowanie
Emalytics View umożliwia wizualizację wszystkich zarejestrowanych danych w budynku oraz odwzorowanie w aplikacji całych budynków i rzutów. Można tworzyć indywidualne pulpity do wyświetlania, analizowania i porównywania danych.
Więcej na temat Emalytics View
Wizualizacja, raportowanie, analizowanie
Analiza danych oparta na sztucznej inteligencji
Emalytics Cloud umożliwia monitorowanie systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, instalacji związanych z energią oraz sieci energetycznych, takich jak sieci ciepłownicze i chłodnicze, przy użyciu cyfrowych bliźniaków komponentów.
Więcej na temat Emalytics Cloud
Analiza danych oparta na sztucznej inteligencji
Integracja i technika
Platforma programistyczna IoT Emalytics Automation umożliwia spójne połączenie ze sobą wszystkich branż oraz znormalizowanie danych do jednolitego formatu. Dzięki temu dane są dostępne zawsze w identycznej strukturze, niezależnie od tego, z jakiego źródła pochodzą i za pośrednictwem którego protokołu lub systemu magistralnego zostały przesłane.
Więcej na temat Emalytics Automation
Integracja i technika
Integracja usług zewnętrznych
Sterowanie procesem odbywa się przez wszystkie poziomy po integrację usług zewnętrznych, takich jak elektromobilność czy fotowoltaika.
Integracja usług zewnętrznych
Sterownik Building IoT ILC 2050 BI

Sterownik Building IoT ILC 2050 BI

Sterownik Emalytics Komunikacja fizyczna

Centralnym elementem systemu zarządzania budynkiem jest sterownik Building-IoT ILC 2050 BI. Sterownik ten wraz z różnymi pasującymi modułami stanowi łącznik między popularnymi protokołami magistrali na poziomie obiektu a otwartym światem IoT, który otwiera szerokie możliwości nowoczesnych systemów informatycznych do zarządzania budynkami.

Emalytics Automation

Emalytics Automation

Emalytics Automation Integracja i technika

Głównym elementem Emalytics Automation jest platforma programistyczna IoT, w której dane wszystkich branż są normalizowane do jednolitego formatu. Punkty danych są definiowane tylko raz, po czym są dostępne dla całego systemu. Punkt danych staje się obiektem informacji o danych, dostępnym w całej sieci – w sterowniku, na serwerze do wizualizacji, czy na innych urządzeniach. Dzięki temu wszystkie dane są dostępne w tej samej strukturze.

Wizualizacja budynku z Emalytics View

Emalytics View

Emalytics View Wizualizacja, raportowanie i analizowanie

Oparta na przeglądarce platforma programistyczna do wizualizacji Emalytics View oferuje kompleksowy zestaw narzędzi do tworzenia indywidualnej wizualizacji budynku i pulpitów. Można tworzyć indywidualne pulpity do wyświetlania, analizowania i porównywania danych poszczególnych instalacji lub rozproszonych nieruchomości. Są tu dostępne gotowe biblioteki, z których można korzystać również w obrębie platformy programistycznej. Zastosowanie standardowych technologii webowych zapewnia swobodę wyboru koncepcji obsługi.

Emalytics Cloud

Emalytics Cloud

Emalytics Cloud Analiza danych oparta na sztucznej inteligencji i zarządzanie energią

Dzięki inteligentnej platformie Plug & Play w krótkim czasie tworzymy optymalne warunki dla zrównoważonych, przejrzystych i efektywnych budynków.

Collector
Platforma w chmurze umożliwia przesyłanie wszystkich danych w chmurze oraz ich udostępnianie i ciągłe monitorowanie.
Analyzer
Funkcja analizy danych umożliwia pełną cyfrową optymalizację eksploatacji budynków lub nieruchomości za pomocą sztucznej inteligencji. Dodatek ten jest narzędziem opartym na sztucznej inteligencji do automatycznego i ciągłego monitorowania, analizy w oparciu o dane oraz kompleksowej oceny eksploatacji budynku.
Control
Narzędzie to umożliwia automatyczną optymalizację z chmury. Nowoczesne algorytmy i sztuczna inteligencja zapewniają zrównoważone i ekonomiczne użytkowanie obiektów oraz perfekcyjną atmosferę dla ich użytkowników.

Co oferuje Emalytics

System Emalytics do zarządzania budynkiem oparty na IoT
Integracja systemów w instalacjach technicznych budynku
Łączenie różnych branż przy użyciu Emalytics
System Emalytics do zarządzania budynkiem oparty na IoT

Nieograniczona integracja
W systemie Emalytics można odwzorować zewnętrzne interfejsy przy użyciu popularnych protokołów, takich jak KNX, Modbus, BACnet, DALI, SMI, EnOcean, LonWorks, MQTT, REST, SQL itd. Dostępnych jest ponad 300 sterowników, również do integracji niemal wszystkich urządzeń i instalacji.

Skalowalny model licencyjny Pay per use
Płaci się tylko jedynie za punkt danych, fizyczny lub komunikacyjny. Dane mogą być zatem przetwarzane dalej na platformie programistycznej.

Integracja systemów w instalacjach technicznych budynku

Programowanie bez kompilacji
Sterownik IoT systemu Emalytics można przeprogramować online również w czasie bieżącej pracy. Zmieniona aplikacja jest widoczna natychmiast bez przerywania pracy. Alternatywnie aplikacje można tworzyć również offline. Są one najpierw testowane, a następnie aktywowane online w odpowiednich sterownikach IoT.

Środowisko programistyczne dla początkujących użytkowników IEC
Do szybkiego wdrożenia dla dotychczasowych użytkowników IEC-61131 (PLC) poza interfejsem programistycznym zbliżonym do IEC są dostępne w CFC/FUP różne palety (biblioteki).

Java dla programistów w językach wysokiego poziomu
W obrębie interfejsów jest dostępna również Java jako język wysokiego poziomu. Umożliwia to programowanie w Emalytics bez dodatkowych adapterów lub interfejsów.

Łączenie różnych branż przy użyciu Emalytics

Cały projekt w jednym interfejsie użytkownika
Inaczej niż w tradycyjnych systemach automatyki, które są połączone z poszczególnymi sterownikami w sieć za pomocą magistrali obiektowych, Emalytics działa jako szkielet dla wszystkich urządzeń IoT. Oznacza to, że wszystkie punkty danych, zarówno fizyczne, jak i komunikacyjne, mogą być udostępniane automatycznie wszystkim uczestnikom platformy bez konieczności dalszego programowania lub bramek.

Narzędzie do programowania dostępne w wersji 64-bitowej
Cały obszar pamięci komputera lub laptopa, a tym samym cały dostępny sprzęt, może być wykorzystywany w pełnym zakresie. Opcjonalnie jest dostępna wersja 32-bitowa.

Możliwość centralnej aktualizacji oprogramowania sprzętowego
Sterownik ILC 2050 BI jest zgodny z regułami standardów IT. Dotyczy nie tylko wyłącznej komunikacji z usługami w chmurze, lecz również uwzględnienia standardów cyberbezpieczeństwa, np. TLS 1.2 oraz nowoczesnej koncepcji aktualizacji oprogramowania sprzętowego (poprawki), które mogą być przeprowadzane i wdrażane centralnie.

Kompleksowa oferta produktów do automatyki budynkowej

Sterownik Building IoT w szafie sterowniczej
Moduły DALI do automatyki budynkowej
Elektroinstalator przy szafie sterowniczej
Sterownik Building IoT w szafie sterowniczej

Modułowa koncepcja naszego sterownika Building IoT umożliwia wybór dokładnie takiej liczby we/wy, jaka jest potrzebna w danym projekcie. Gdy projekt zacznie się rozrastać, można dodać kolejne moduły. Moduły są dostępne dla wszystkich interfejsów związanych z budynkiem, w tym interfejsów cyfrowych i analogowych, DALI, zliczania impulsów, M-Bus, MP-Bus, interfejsów szeregowych i wielu innych. Poznaj nasze produkty do spójnej integracji w stacji Inline.

Przejdź teraz do modułów we/wy
Moduły DALI do automatyki budynkowej

Światło odgrywa ważną rolę w naszym życiu i wpływa na nasz nastrój, koncentrację i wydajność. Optymalnie oświetlone otoczenie przyczynia się do lepszej nauki i pozytywnej atmosfery w pracy. Jednocześnie oświetlenie jest jednym z największych kosztów utrzymania budynku. Kompleksowe sterowanie oświetleniem umożliwia optymalizację komfortu użytkowników oraz wysoką efektywność energetyczną. Oferujemy komfortowe rozwiązanie do używania DALI będące częścią rozwiązania Emalytics dla automatyki budynkowej.

Przejdź teraz do modułów DALI
Elektroinstalator przy szafie sterowniczej

Phoenix Contact to niezawodny partner w dziedzinie automatyki budynkowej i instalacji, dysponujący zespołem profesjonalistów na całym świecie i współpracujący z wieloma partnerami w branży. Będąc siłą napędową cyfryzacji tworzymy nasze produkty i rozwiązania zgodnie z najnowszym stanem techniki – innowacyjne, trwałe i przyszłościowe. Dowiedz się więcej na temat naszej szerokiej oferty produktów do indywidualnych zadań.

Dowiedz się więcej na temat instalacji elektrycznej i elektroniki
Dalsze informacje
Zrealizuj wspólnie z nami system zarządzania budynkiem oparty na IoT
Dowiedz się więcej na temat naszego systemu zarządzania budynkiem i naszych produktów do indywidualnych zadań.
Skorzystaj bez zobowiązań z pomocy doradcy
Pracownica serwisu przy telefonie