Pracownik w cyfrowej fabryce

Platforma programistyczna IIoT jako most między OT a IT OT meets IT – udostępnianie danych do odczytu i analiz

Zebrane dane są często przechowywane w silosach danych produkcji, ponieważ nie są w odpowiednim formacie lub nie ma połączenia z nadrzędnymi systemami.

Nasza platforma programistyczna IIoT oferuje:

  • Łatwe i niezawodne połączenie do wymiany danych między OT a IT.
  • Nieograniczone możliwości rozbudowy dzięki otwartej platformie, która nie wymaga umiejętności programowania.
  • Znormalizowane dane dostępne w czasie rzeczywistym ze znacznikiem czasu, który umożliwia ich analizę.
OT meets IT

Połączenie różnych wymagań, standardów i ustawień

Dane są generowane i zbierane w OT oraz IT. Pod względem historycznym ze względu na różne metody komunikacji i technologie wymiana danych jest możliwa tylko warunkowo oraz jest bardzo kosztowna i czasochłonna. W wyniku przemian technologicznych stale rośnie liczba urządzeń na produkcji.

Do połączenia tych dwóch środowisk konieczny jest pomost łączący oba te światy, nie wymuszając w nich żadnych zmian. Ponadto pomost ten musi umożliwiać nieograniczone i kompleksowe operowanie danymi, aby wszystkie urządzenia i systemy OT i IT mogły komunikować się ze sobą i wymieniać dane. Aby sprostać wymaganiom cyfrowej fabryki, musi istnieć możliwość elastycznej adaptacji do zmienionych warunków.

Pracownik przed ekranem z PLCnext Store

Platforma programistyczna IIoT – nieograniczona wymiana danych dzięki otwartym interfejsom

Platforma programistyczna IIoT firmy Phoenix Contact to skalowalny, otwarty i niezwykle elastyczny interfejs między OT a IT. Oprogramowanie oparte na PLCnext obejmuje trzy podstawowe komponenty:

Platforma programistyczna IIoT
Sama platforma programistyczna IIoT to główny komponent rozwiązania, zawierający bibliotekę z głównymi funkcjami i elementami oraz wizualizacją. W obrębie platformy programistycznej zebrane dane są standaryzowane i zapisywane. Skalowalność umożliwia stosowanie zarówno Raspberry Pi, jak i wydajnego komputera PC. Ponadto jest możliwe połączenie z naszym inteligentnym rozwiązaniem, MLnext Technology, do wykrywania nieprawidłowości na produkcji z wykorzystaniem predykcyjnego utrzymania ruchu.

Konektory In
Konektory In (aplikacje In) służą do zbierania danych w środowisku OT i IT. Dla każdego protokołu komunikacyjnego potrzeby jest jeden konektor. Zbierane cyklicznie dane są przechowywane bez konwersji ze znacznikiem czasu.

Konektory Out
Konektory Out (aplikacje Out) służą do przetwarzania danych. Na żądanie urządzenia OT lub IT znormalizowane dane są konwertowane na odpowiedni format wyjściowy i wysyłane w żądanych odstępach czasu.

Platformę programistyczną IIoT znajdziesz bezpośrednio w naszym sklepie PLCnext Store.

Nasza platforma programistyczna IIoT jest oparta na otwartej architekturze, dzięki czemu łączy w sobie bezgraniczną komunikację i maksymalną niezależność.

Stefan Schnake - Phoenix Contact, Manager Manufacturing Data Support
Stefan Schnake
Osoba analizująca dane na ekranie

Połącz OT i IT jeszcze dzisiaj

Platforma programistyczna IIoT oferuje:

  • Maksymalna swoboda i niezależność od producentów dzięki otwartym interfejsom i możliwości tworzenia własnych konektorów.
  • Najlepsza wydajność i przyszłościowość dzięki łatwo wymienialnej platformie sprzętowej PLCnext.
  • Niedrogie rozwiązanie do połączenia OT i IT dzięki gotowym do użycia konektorom oraz pomocy do konfiguracji nowych konektorów.
  • Możliwość udostępnienia oraz odczytu danych dla każdego systemu OT i IT lub urządzenia.
Indywidualne i skalowalne rozwiązania
Wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie
Aby zapewnić konkurencyjność również w przyszłości, pomyśl o cyfryzacji swojej fabryki.
Skontaktuj się z nami
Pracownicy w cyfrowej fabryce

Jaka jest różnica między OT a IT?

IT to skrót od angielskiego pojęcia „Information Technology”. Jest to dziedzina zajmująca się dostępnością danych i ich sterowaniem oraz sprzętem i oprogramowaniem. Skupia się na poufności i integralności danych.

Natomiast OT, czyli „Operation Technology” obejmuje sprzęt i oprogramowanie do sterowania i monitorowania produkcji i procesów. Dziedzina ta charakteryzuje się długimi cyklami życia produktów, zróżnicowanym środowiskiem urządzeń/producentów, różnymi protokołami komunikacyjnymi i rygorystycznymi przepisami środowiskowymi. Czujniki i urządzenia wykonawcze podłączone do sterownika PLC nadzorują każdą operację w obrębie infrastruktury. Stosowane są nowoczesne technologie bezprzewodowe, np. Bluetooth 5.0 czy WLAN.
Szczególny nacisk kładzie się na bezpieczeństwo personelu oraz maksymalną niezawodność i efektywność procesu produkcyjnego.

Industrial Internet of Things (IIoT) obejmuje kompletne monitorowanie i sterowanie procesami w cyfrowej fabryce. Niezależnie od tego, w jakiej branży stosuje się IIoT, zawsze podąża za najnowszymi technologiami i tym samym spełnia wymagania stawiane cyfrowej produkcji.