Data Collection Box w zakładzie produkcyjnym w Bad Pyrmont, Niemcy

Szybkie i łatwe zbieranie danych Data Collection – czujniki, moduły pomiarowe i rozwiązania do szafy sterowniczej dla inteligentnej produkcji

Podstawę każdej cyfrowej fabryki stanowi obszerny zbiór danych produkcji.

Nasze rozwiązania „Data Collection” oferują:

  • szybki i uniwersalny dostęp do wszystkich czujników i danych na poziomie obiektu i maszyny.
  • możliwość rozwoju nowych modeli biznesowych, np. dla producentów czujników lub integratorów systemów.
  • skalowalne i adaptowalne rozwiązania do zbierania danych dla aplikacji greenfield i brownfield.
Data Collection

Rejestrowanie danych bez utrudniania przebiegu produkcji

Dane do klucz do skutecznej cyfryzacji produkcji. Na podstawie danych codziennie generowane są niezliczone ilości informacji, które można wykorzystać między innymi do optymalizacji produkcji lub tworzenia nowych modeli biznesowych. Powinny one być dostępne w czasie rzeczywistym i w każdej chwili umożliwiać analizę. Aby być w stanie zwiększyć produktywność, należy wdrożyć koncepcję zbierania danych dla wszystkich zakładów, a jednocześnie umożliwiającą indywidualną adaptację, która uwzględnia w równym stopniu stare i nowe systemy. Zwłaszcza w obiektach brownfield standardowe interfejsy, takie jak MQTT czy OPC UA, nie są wszędzie dostępne.

Od pojedynczego czujnika do gotowego rozwiązania Wyróżnione rozwiązania do efektywnego zbierania danych

Czujniki w pomieszczeniu
Mierniki parametrów sieci i liczniki energii
Data Collection Box
Czujniki w pomieszczeniu

Zanim dane będą zbierane, należy najpierw zainstalować odpowiednie czujniki w systemie lub na terenie obiektu. Stanowią one podstawę pomiaru danych w cyfrowej fabryce.

W obrębie aplikacji wzdłuż procesów produkcyjnych muszą być rejestrowane różne pozycje i procesy, stany wielkości fizycznych, takich jak ciśnienie czy temperatura, a nawet technologie obrazowania. Seria PULSOTRONIC oferuje szeroki wybór czujników do różnych zastosowań.

Dowiedz się więcej na temat Pulsotronic
Mierniki parametrów sieci i liczniki energii

Szczególny nacisk w firmach produkujących zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju kładzie się na pomiar i zmniejszenie zużycia energii. Nasze wielofunkcyjne mierniki parametrów sieci EMpro, złączki pomiaru mocy oraz inne produkty umożliwiają szybki pomiar i przesyłanie danych energii. Do ich atutów należą między innymi szybkie uruchomienie oraz możliwości monitorowania przy użyciu inteligentnych funkcji wyświetlacza i serwisu sieciowego.

Poznaj szeroki asortyment produktów.

Dowiedz się więcej na temat modułów do pomiaru energii
Data Collection Box

Modernizacja istniejących systemów wiąże się z dużą ingerencją i zmianami w maszynach. Oprócz wysokich nakładów może to prowadzić do przestoju produkcji, a niekiedy do utraty certyfikatów i dopuszczeń.
Data Collection Box to odpowiednie rozwiązanie do inteligentnej integracji. Inteligentne i adaptowalne połączenie PLCnext Control, modułów we/wy oraz modułów pomiarowych w jednej kompaktowej obudowie zapewnia szybką i łatwą instalację w istniejących maszynach i systemach cyfrowej fabryki.
Dzięki znormalizowanej, lecz możliwej do indywidualnego dopasowania koncepcji, jesteśmy w stanie szybko i elastycznie dostarczać szafy sterownicze zgodne z dyrektywami wraz z kompletną dokumentacją (schematy połączeń, CE/UL).

Sprawdźmy wspólnie, jak Data Collection Box może pomóc Ci w Twoim przedsięwzięciu.

Wielu klientów korzysta już z globalnej koncepcji zbierania danych w różnych lokalizacjach, którą mogliśmy dostosować do ich potrzeb i zasobów dzięki zindywidualizowanemu i skalowalnemu podejściu.

Markus Kick - Phoenix Contact, Business Development Manager
Markus Kick
Pracownik z tabletem w cyfrowej fabryce

Szybkie i łatwe dostarczenie danych do poziomu OT Inteligentna integracja na produkcji

Data Collection Box to otwarta platforma do efektywnego zbierania danych. Korzyści:

  • szeroki wybór indywidualnych czujników do pomiaru nowych danych.
  • inteligentne moduły pomiarowe umożliwiające łatwe zbieranie i przesyłanie danych.
  • gotowe do życia Data Collection Box, które można zintegrować łatwo w istniejących systemach.
Indywidualne i skalowalne rozwiązania
Wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie
Aby zapewnić konkurencyjność również w przyszłości, pomyśl o cyfryzacji swojej fabryki.
Skontaktuj się z nami
Pracownicy w cyfrowej fabryce