Ochrona przeciwwybuchowa

Ochrona przeciwwybuchowa

Po pierwsze bezpieczeństwo

Produkty Phoenix Contact to sposób na najwyższe bezpieczeństwo w obszarach zagrożonych wybuchem.

Ochrona przeciwwybuchowa jest częścią techniki bezpieczeństwa, która obejmuje swym zakresem aspekty dotyczące ochrony przed wystąpieniem wybuchów i ich skutkami. Wszędzie tam, gdzie jednocześnie może wystąpić substancja palna, tlen i źródło zapłonu, niezwykle ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa ludzi, bezawaryjnej pracy procesów produkcyjnych i ochrony środowiska.

Potencjalne zagrożenie wybuchem występuje nie tylko w przemyśle chemicznym czy petrochemicznym, ale również z pozoru bezpiecznym, jak np. spożywczym. Zagrożenie wybuchem często kojarzone jest jedynie z występowaniem palnych par i gazów. Tymczasem równie niebezpieczne są pyły. Phoenix Contact oferuje szeroki wybór produktów i rozwiązań spełniających wysokie wymagania obowiązujące w obszarach zagrożonych wybuchem.

Teoria i praktyka

Strona tytułowa broszury: Ochrona przeciwwybuchowa w teorii i praktyce  

Ochrona przeciwwybuchowa w teorii i praktyce

Poradnik poświęcony ochronie przeciwwybuchowej dla projektantów, wykonawców i użytkowników instalacji. Przedstawia wymagania, jakie powinny być spełnione przy projektowaniu, budowaniu i eksploatacji urządzeń i systemów w obszarach potencjalnie zagrożonych wybuchem. Broszurę uzupełniają podstawowe informacje techniczne na temat technologii AKPiA i bezpieczeństwa funkcjonalnego.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410