Monitorowanie wycieków

Monitorowanie wycieków

Kompleksowe monitorowanie

Rozwiązania firmy Phoenix Contact pozwalają na bezpieczne podłączanie odległych stacji pomiarowych.

Wycieki z rurociągów mogą mieć katastrofalne skutki. Częstą przyczyną jest nie tylko zużycie eksploatacyjne, lecz również próby kradzieży paliwa transportowanego rurociągiem. Dlatego tak ważne jest monitorowanie często bardzo rozległych sieci.

Aby być w stanie wykryć nieszczelności, konieczny jest pomiar ciśnienia, temperatury i natężenia przepływu wzdłuż rurociągu. Niezawodną transmisję na krótkich dystansach pomiędzy stacją pomiarową a centralą zapewnia nasz system do transmisji bezprzewodowej. Na dłuższych dystansach sprawdza się nasz system transmisji danych za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej z routerem zabezpieczającym. Router nawiązuje bezpieczne połączenie VPN przez Internet.

Phoenix Contact oferuje gotową do montażu szafę sterowniczą obejmującą wszystkie wymagane zadania związane z monitorowaniem wycieków.

Zalety

  • Połączenie oddalonych części instalacji dzięki bezpiecznej transmisji przez Internet
  • Wstępne przetwarzanie danych pomiarowych w sterowniku na miejscu pozwala na dokładniejszy pomiar wartości maksymalnych i zmniejsza ilość przesyłanych danych
  • Jednolite godziny w sterownikach dzięki synchronizacji czasu poprzez usługę serwera NTP routerów zabezpieczających mGuard

Łatwa realizacja za pomocą standardowych komponentów

Przesyłanie danych przez Internet w celu monitorowania wycieków

Wiele stacji rozmieszczonych wzdłuż rurociągu rejestruje wartości pomiarowe i przesyła je przez Internet tunelem VPN do serwera sterowni. Sterowniki stacji są zsynchronizowane czasowo i mogą również przetwarzać wstępnie sygnały. Przewody sygnałowe są ułożone przez bariery separujące do obszaru Ex.

Skrzynka rozdzielcza do rejestrowania danych pomiarowych  

Phoenix Contact oferuje kompletną skonfigurowaną fabrycznie skrzynkę rozdzielczą do rejestrowania danych pomiarowych

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410