Redundancyjne zasilanie pomocnicze

Redundancyjne zasilanie pomocnicze

Najwyższa dyspozycyjność systemu

Unikaj przestojów dzięki systemom redundancyjnym.

W dziedzinie wytwarzania i zaopatrywania w energię absolutnym priorytetem jest stuprocentowa dyspozycyjność systemu. Awarie części systemu lub poszczególnych komponentów mogą mieć poważne konsekwencje. Systemy redundancyjne pomagają uniknąć takich awarii, zapewniając w ten sposób najwyższą dyspozycyjność.

Korzyści

  • Najwyższa dyspozycyjność systemu dzięki redundancyjnemu zasilaniu pomocniczemu
  • Proste i kompaktowe rozwiązania dzięki spójnej ofercie produktów
  • Atestowane komponenty zapewniające bezpieczne używanie

Rozwiązanie dla najwyższej dyspozycyjności systemu

W przypadku redundancyjnego zasilania pomocniczego dwa zasilacze działają równolegle po stronie pierwotnej, a w przypadku awarii jednego zasilacza drugi z nich przejmuje całe obciążenie.

Kliknij odpowiedni punkt w topologii, aby uzyskać dalsze informacje.

 
Budowa redundancyjnego zasilania pomocniczego

Aby zasilać kilka szaf sterowniczych zabezpieczonym napięciem 24 V DC, trzeba najpierw połączyć je ze sobą przewodem okrężnym (-X1, -X2). Taki przewód okrężny można zamontować łatwo i bezpiecznie bezpośrednio na miejscu przy użyciu naszych wtykowych złączek szynowych z przyłączami śrubowymi lub Push-in.

Aby zwarcie w uszkodzonym zasilaczu (-G1, -G2) lub przewodach nie powodowało spadku napięcia zasilania w odbiorniku, zasilacze są odsprzęgane za pomocą dwóch modułów redundancyjnych/diod (-G10, -G11). Wtedy cały pobór prądu podłączonych odbiorników we wszystkich stanach roboczych jest pokrywany przez jeden moduł.

Łatwe rozprowadzenie napięcia w szafie sterowniczej zapewniają nasze kompaktowe złączki szynowe PTFIX (-X10, -X11). Alternatywnie można użyć złączek wieloprzewodowych. Wbudowane wyłączniki chronią urządzenia i zapewniają ich wyłączenie w razie usterki (-F10, -F11, -F12). Zapewnia to najwyższą dyspozycyjność systemu.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410