Efektywne i ekonomiczne rozwiązania do automatyzacji sieci dystrybucyjnej

Automatyzacja sieci dystrybucyjnych

Optymalne obciążenie systemu

Rozbudowa sieci elektrycznych w zależności od potrzeb i adaptacyjna regulacja napięcia.

Coraz większe upowszechnienie odnawialnych źródeł energii i rozproszonych systemów wytwarzania w sieci dystrybucyjnej stawia przed operatorami sieci nowe wyzwania techniczne związane z eksploatacją sieci. Odwrócenie kierunku przepływu mocy i znaczne zmiany napięcia spowodowane brakiem stabilności wytwarzania energii już dziś są na porządku dziennym. Elektromobilność i rosnąca szybko liczba nowych odbiorców energii to kolejne wymagania techniczne, którym trzeba sprostać. Modernizacja i rozbudowa sieci dystrybucyjnej staje się coraz bardziej palącą potrzebą.

Oferujemy szeroki wybór produktów do ochrony, monitorowania i automatyzacji systemów energetycznych, aby zapewnić niezawodną dystrybucję energii nawet w wymagających warunkach.

Korzyści

  • Ekonomiczna i efektywna rozbudowa sieci dzięki transparentności sieci
  • Predykcyjna obsługa serwisowa na podstawie analizy parametrów systemu
  • Krótsze czasy przywracania dzięki obiektowej aparaturze automatyzacyjnej i niezawodnej ochronie systemu

Wykrywanie zwarcia i doziemienia w sieci dystrybucyjnej

Przewody energetyczne  

Sygnalizowanie zwarcia i doziemienia z wykrywaniem kierunku

Sygnalizowanie zwarcia i doziemienia z wykrywaniem kierunku jest prostą i ekonomiczną metodą szybkiego wykrywania typowych awarii w sieci. Umożliwia to szybkie podjęcie odpowiednich działań, co z kolei wpływa na wysoką dyspozycyjność sieci. Sprawdzony w użytkowaniu system jest łatwy w konfiguracji, niezawodny i ekonomiczny. Do przesyłania komunikatów o stanie sieci konieczne jest włączenie do centrali sterowniczej.

Phoenix Contact oferuje niezawodne rozwiązania do zdalnego sterowania oraz wiele modemów do indywidualnego, optymalnego połączenia między stacją lokalną a centralą sterowniczą. W zależności od potrzeb rozwiązanie może być dostarczone w częściach, zmontowane wstępnie na szynie DIN lub w postaci gotowej szafy sterowniczej z oprzewodowaniem oraz załadowaną i skonfigurowaną aplikacją.

Monitorowanie i sterowanie dystrybucją energii

Stacja transformatorowa Thüringer Energienetze  

Bezpieczne przetwarzanie stanów roboczych, komunikacja i sterowanie działaniami

Ze względu na intensywną rozbudowę rozproszonych systemów wytwórczych w sieci średniego i niskiego napięcia coraz większą rolę odgrywa monitorowanie pracy sieci, np. lokalnych stacji transformatorowych. Jednocześnie trzeba zapewnić stabilność sieci oraz zgodność z obowiązującymi przepisami.

W tym kontekście coraz większe znaczenie ma szybka identyfikacja wzrostu napięcia. Szybkie wykrycie i podjęcie odpowiednich działań, takich jak zmiana mocy dostarczanej do sieci, pozwala na uniknięcie przeciążenia linii kablowych i transformatorów. Standardowo w tym celu dokonuje się pomiaru napięć i prądów, a następnie na tej podstawie oblicza odpowiednie wielkości. Niezbędne przetworniki pomiarowe montuje się w zależności od projektu po stronie napięcia górnego bezpośrednio podczas budowy stacji lub w późniejszym czasie. Można również mierzyć i przesyłać do układu sterowania temperatury, stan otwarcia drzwi i inne parametry.

Poza pomiarem i przesyłaniem wartości i komunikatów możliwe jest również prewencyjne dostosowanie topologii sieci w przypadku prognozowanego wzrostu napięcia lub ograniczeń mocy. Zwiększa to dyspozycyjność sieci i umożliwia szybsze wznowienie dostawy energii w razie awarii. Do sterowania i sygnalizowania stanów przełączania wyłączników dostępna jest odpowiednia liczba wyjść i wejść cyfrowych. Do parametryzacji sygnałów i niezbędnej komunikacji służy webowe narzędzie niewymagające umiejętności programowania.

Poza sterowaniem rozdzielnicami możliwe jest również sterowanie transformatorem regulacyjnym. Niezbędne do tego algorytmy są dostępne już w aplikacji. Ten sprawdzony w użytkowaniu sposób pozwala na regulację napięcia w szerokim zakresie.

Regulacja dostarczania energii do sieci do rozproszonych systemów wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii

Regulator dostarczania energii do sieci w szafie sterowniczej  

Certyfikowane, gotowe do montażu rozwiązanie do regulacji dostarczania energii do sieci

Przy mocy przyłączeniowej powyżej 30 kW obowiązują specjalne wymagania dotyczące rozproszonych systemów wytwarzania energii. Operatorzy sieci muszą zapewnić zarządzanie dostawami energii do sieci zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii.

Phoenix Contact oferuje komponenty i gotowe do montażu rozwiązania szafy sterowniczej do regulacji dostaw mocy. Redukcję mocy można skonfigurować w kilku krokach bez programowania. Regulator mierzy parametry w punkcie przyłączenia do sieci. Na podstawie specyfikacji operatora sieci obliczane są wielkości nastawcze, które są przesyłane następnie do falowników. Dzięki takiemu zamkniętemu obwodowi sterowania system wytwarzający energię ze źródeł odnawialnych, np. elektrownia fotowoltaiczna, spełnia zadania wspomagające podłączenie do sieci elektrycznej. Regulacja mocy dostarczanej do sieci odbywa się płynnie lub w stosowanych często stopniach (90%, 60%, 30%, 0%).

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410