Powrót do przegladu

Co to jest redundancja?

Nawet krótkie przerwy w zasilaniu 24-V mogą spowodować duże szkody. Z tego też powodu zaleca się stosowanie redundantnych systemów zasilania.

Co najmniej jeden dodatkowy zasilacz

Zastosowanie rozwiązań redundantnych jest wskazane wszędzie tam, gdzie przestój maszyn lub instalacji generuje wysokie koszty.  

W przypadku awarii jednego źródła zasilania drugie przejmuje zadanie zasilania obciążenia.

Termin redundancja oznacza nakładanie się lub nadmiar. To oznacza: na wyposażeniu znajduje się co najmniej jeden dodatkowy zasilacz.

  • Redundancja „n+1“: 3 zasilacze pracują z prądem znamionowym 10 A każdy, aby zapewnić zasilanie łącznie prądem 20 A.
  • Redundancja „1+1“: załączają się równolegle 2 moduły po 20 A na wyjściu każdy, aby zapewnić zasilanie przy obciążeniu 20 A.

W przypadku wewnętrznej usterki lub wyłączenia jednego urządzenia, drugie automatycznie przejmuje pełne zasilanie prądem.

100% redundancja w przypadku zwarcia

Diody lub redundantne moduły rozprzęgają połączone równolegle zasilacze. Tylko w taki sposób w przypadku zwarcia po stronie jednego z układów zasilania drugi układ wykonuje całą pracę. W ten sposób zapewnia się zasilanie dla obciążenia także w przypadku wystąpienia zwarcia w przewodach doprowadzających.


Powrót do przegladu
Więcej informacji
  • Co to jest redundancja?

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Zasilacze i UPS
Referrer: https://www.google.com/