Powrót do przegladu

Proste uruchamianie sieci i monitorowanie urządzeń: FL NETWORK MANAGER

FL Network Manager

Oprogramowanie FL Network Manager umożliwia szybkie i łatwe uruchomienie sieci. Oprogramowanie pomaga przy następujących czynnościach:

 • Skanowanie istniejącej sieci
 • Nadanie adresów IP i konfiguracja urządzeń
 • Jednoczesna konfiguracja wielu urządzeń
 • Obsługa pliku konfiguracyjnego
 • Aktualizacja oprogramowania sprzętowego
 • Skrypty SNMP

Skanowanie sieci – łatwe znajdowanie urządzeń

Interfejs użytkownika podczas skanowania sieci w FL-Network Manager  

Konfigurowane opcje skanowania w FL Network Manager

W istniejących sieciach za pomocą Network Manager można wczytywać urządzenia z wykorzystaniem różnych mechanizmów. Poza klasyczną metodą wyszukiwania w zakresie IP można zastosować również inne mechanizmy, np. DCP czy Broadcast SNMP.

Znalezione urządzenia są wyświetlane w czytelnej tabeli i jednym kliknięciem myszy można je przenieść do projektu.

Nadanie adresów IP i konfiguracja urządzeń

Interfejs użytkownika podczas zmiany adresu IP w FL-Network Manager  

Zmiana adresu IP w FL Network Manager

Dzięki obsłudze różnych mechanizmów nadawania adresu IP (BootP, DHCP, DCP) można kilkoma kliknięciami myszy nadać adresy IP zarówno urządzeniom Ethernetu przemysłowego, jak i PROFINET i EtherNet/IP. Za pomocą adresów MAC urządzeń możliwe jest również planowanie nadawania adresów IP.

Komponenty sieci zintegrowane w projekcie można dokładnie skonfigurować. Ponadto istnieje możliwość komfortowej zmiany w tabeli typowych parametrów, takich jak adres IP, maska podsieci, adres bramki i nazwa urządzenia.

Łatwa obsługa plików konfiguracyjnych

Interfejs użytkownika podczas konfiguracji urządzeń w FL-Network Manager  

Załadowanie konfiguracji urządzeń za pomocą FL Network Manager

Do szybkiej wymiany urządzeń lub stworzenia kopii zapasowej pliki konfiguracji można pobrać jednocześnie z wielu urządzeń dwoma kliknięciami myszy. Pliki są zapisywane z adresem IP i sygnaturą czasową, co umożliwia ich szybką identyfikację i archiwizację wersji.

Również wgranie plików konfiguracji na urządzenia odbywa się bardzo szybko:

 1. Wybór odpowiednich urządzeń
 2. Wybór funkcji „Załaduj plik konfiguracyjny na urządzenie”
 3. Wybór z folderu pliku na każde urządzenie i uruchomienie go jednym kliknięciem dla wszystkich

Jednoczesna aktualizacja oprogramowania sprzętowego wielu urządzeń

Interfejs użytkownika podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego dla wielu urządzeń  

Wybór plików do aktualizacji oprogramowania sprzętowego za pomocą FL Network Manager

Network Manager umożliwia jednoczesną aktualizację wszystkich urządzeń kilkoma kliknięciami. Oprogramowanie zawiera wszystkie niezbędne do tego funkcje, dlatego nie są potrzebne żadne dodatkowe narzędzia.

 1. Zaznaczenie urządzeń
 2. Wybór plików oprogramowania sprzętowego
 3. Jednoczesne rozpoczęcie aktualizacji dla wszystkich urządzeń

Jednoczesna konfiguracja wielu urządzeń za pomocą FL Network Manager

Interfejs programu przy jednoczesnej konfiguracji wielu urządzeń  

Jednoczesna konfiguracja wielu urządzeń

Do ustawiania identycznych parametrów na różnych urządzeniach, np. aktywacji mechanizmów redundancji, oprogramowanie Network Manager udostępnia funkcję jednoczesnej konfiguracji wielu urządzeń. Kilkoma kliknięciami myszy można bardzo łatwo aktywować funkcję na dowolnej liczbie urządzeń w sieci.

Konfiguracja i diagnoza każdego urządzenia obsługującego SNMP

Interfejs programu przy skryptach SNMP  

Skrypty SNMP

Do kompleksowej konfiguracji urządzeń można tworzyć skrypty SNMP. Skrypty te można zapisać i wykorzystać do kolejnych urządzeń również w późniejszym czasie. Dzięki temu można konfigurować i diagnozować każde urządzenie obsługujące protokół SNMP. Poza produktami infrastruktury sieci, takimi jak switche, punkty dostępowe WLAN i ekstendery ethernetowe, można konfigurować również stacje I/O oraz zasilacze sieciowe Phoenix Contact. Dzięki prostej składni i gotowym szablonom nie potrzeba do tego specjalistycznej wiedzy IT.

Widok topologii ze zintegrowaną diagnostyką pierścieniową

Topologia RSTP w FL Network Manager  

Topologia RSTP w FL Network Manager

Do wykrywania i obrazowania sieci Ethernet FL Network Manager obsługuje funkcję widoku topologii z diagnostyką pierścieniową. Topologia wykrywa komponenty infrastruktury sieciowej, urządzenia końcowe, połączenia VPN i architekturę NAT i pokazuje je na różnych widokach. Ponadto dostępne są widoki szczegółowe z parametrami diagnostyki do protokołów redundancyjnych RSTP, MRP, DLR i Extended Ring.


Powrót do przegladu
Więcej informacji

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410