Zawsze wiesz, co się dzieje!

Zawsze wiesz, co się dzieje!

Inteligentny układ ochrony przepięciowej PLUGTRAB PT-IQ ostrzega użytkownika, zanim instalacja utraci ochronę.

PLUGTRAB PT-IQ jest przewidującym systemem ochrony przepięciowej firmy Phoenix Contact. Korzyść: urządzenia ochronne są monitorowane wielostopniowo. Oznacza to możliwość przewidzenia awarii.

Korzyści

 • Prewencyjna wymiana ograniczników przepięć z prognozowanymi uszkodzeniami dzięki wielostopniowemu wskazaniu i sygnalizacji zdalnej
 • Bezpośrednia instalacja w 2. strefie zagrożenia wybuchowego z urządzeniami ochronnymi do iskrobezpiecznych obwodów prądowych dla strefy zagrożenia wybuchowego 0
 • Szybka i bezbłędna instalacja dzięki łącznikom i kodowanym wtykom
 • Możliwość rozbudowy systemu do 28 urządzeń ochronnych dzięki wydajnym modułom zasilającym
 • Łatwa wymiana wtyków ochronnych bez przerywania bieżącej eksploatacji

PLUGTRAB PT-IQ to inteligentna, systemowa ochrona przepięciowa

PLUGTRAB PT-IQ  

Jednoznaczne kolory sygnalizacji dla stanu urządzeń ochronnych

PLUGTRAB PT-IQ jest systemem złożonym z kontrolera i właściwego układu ochrony przepięciowej. Kontroler zasila urządzenia ochronne i udostępnia zbiorczą sygnalizację zdalną nawet dla 28 modułów ochronnych.

Szczególnie należy tutaj zaakcentować wielostopniową sygnalizację zdalną oraz sygnalizację urządzeń ochronnych. Każdy element konstrukcyjny ograniczający napięcie w układzie ochronnym jest objęty inteligentnym monitoringiem.

Żółty sygnał stanu zgłasza osiągnięcie granicy skuteczności w wyniku częstych przepięć. Ograniczniki przepięć nadal są sprawne i instalacja jest cały czas chroniona. Zaleca się jednak wymianę, aby uniknąć niepotrzebnych interwencji serwisu.

Zielony: urządzenie ochronne OK

Żółty: osiągnięto granicę skuteczności, zalecana wymiana

Czerwony: przeciążenie, konieczna wymiana

Specjalna ochrona dla obszarów zagrożonych wybuchem

Obszary zagrożone wybuchem  

Zainstaluj moduł PT-IQ Ex bezpośrednio w 2. strefie zagrożenia wybuchowego

Dzięki produktom PLUGTRAB PT-IQ Ex po raz pierwszy urządzenia ochronny przepięciowej z pomocniczym źródłem energii dostępne są ze stopniem ochrony przed zapłonem oznaczonym jako „wykonanie iskrobezpieczne”, umożliwiającym ich instalowanie bezpośrednio w 2. strefie zagrożenia wybuchowego.

Moduł PT-IQ Ex stale monitoruje iskrobezpieczne obwody prądowe dla strefy zagrożenia wybuchowego 0. Także w tym przypadku następuje wykrywanie urządzeń ochronnych z prognozowanymi uszkodzeniami i sygnalizacja.

Dopuszczenia zgodne z ATEX i IECEx umożliwiają stosowanie na całym świecie.

Typowe obszary zastosowania modułów PT-IQ Ex:

 • Technika procesowa
 • Instalacje wodno-kanalizacyjne
 • Energetyka
 • Technika komunikacyjna i automatyka budynków

Dalsze zalety rodziny produktów PLUGTRAB PT-IQ

Technika przyłączania modułów PT-IQ  

Różne techniki przyłączania: zaciski śrubowe i zaciski Push-in

 • Instalacja odporna na wibracje — nowa blokada zapewnia pewne mocowanie również w przypadku instalacji w surowych warunkach
 • Niewielkie zapotrzebowanie na miejsce: na szerokości tylko 17,5 mm można chronić do pięciu żył sygnałowych
 • Efektywność energetyczna — zielone diody LED wszystkich modułów ochronnych można odłączać centralnie na kontrolerze
 • Zmienność w zakresie techniki przyłączeniowej: możliwość wyboru pomiędzy konwencjonalnymi zaciskami śrubowymi lub wygodnymi zaciskami Push-in

PLUGTRAB PT-IQ — łatwość instalacji

Obejrzyj film wideo i dowiedz się, jak szybko i łatwo można zrealizować oprzewodowanie PLUGTRAB PT-IQ i jego powiązanie z koncepcją zdalnej sygnalizacji.

Chcesz się dowiedzieć więcej?

W celu przejrzenia różnych wariantów łączeniowych oraz szczegółowych informacji o produktach prosimy wybrać jedno z łączy.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410